RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK14
přírůstky sbírek Rabasovy galerie
Zisky 1986–1993
Rabasova galerie v Rakovníku
Wintrova síň
leden–únor 1994


Vl. Vácha – Krvácející země, 1968
     Soustavná akviziční činnost patří podle dosud platného muzejního zákona k základním úlohám galerie. Není to konečně žádná česká zvláštnost, po ceiém světě je rozšiřování a zkvalitňování sbírek zásadní podmínkou pro to, aby se instituce, která se zabývá uměleckými předměty mohla nazývat muzeem umění neboli galerií.
     Fond sbírek původně městské, později Rabasovy a pak Okresní galerie, Okresního muzea a galerie v Rakovníku a nakonec znovu obnovené Rabasovy galerie se však od čtyřicátých let, kdy vznikla první výstavní kolekce, příliš pravidelně nerozšiřoval. V průběhu let přibývaly ojedinělé dary, komplet grafiky Václava Rabase, pozůstalost sochaře Josefa Fojtíka, výběr ilustračních kreseb od Radomíra Koláře, nebo cyklus litografií H. Salichové a další.
     Po obnovení Rabasovy galerie trochu zesílila snaha o zavedení standardních poměrů i ve sbírkotvorné činnosti. Narážela však na zvláštní problém, peníze. Částky, které bylo v Rakovníku možné uvolnit na nákupy, se zdaleka nepodobaly tomu, co vynakládaly galerie v jiných okresech a nestačily na ceny, za které se umělecké předměty prodávají. Postarali jsme se o systematické rozrůstání a zkvalitňování sbírky méně tradičním a poněkud obtížnějším způsobem. Většinu přírůstků získáváme darem, nebo nákupem za víceméně symbolickou cenu. Takže v poslední době se fondy galerie stabilně obohacují así o deset předmětů ročně. I když tyto problémy, které bych označil jako „sběratelsko technické“ mají určitou zajímavost, neznamenají nic proti tomu, co se podařilo nasbírat.
     Sbírka Rabasovy galerie má od počátku regionální charakter. Každý obraz, grafika, kresba či plastika má nějaký vztah k místům či lidem v našem regionu. Je logické, že i sbírkotvorný program obnovené galerie z toho vychází. Regionální aspekt určuje oblast výtvarného umění, ve které se pohybujeme a podmiňuje i kvalitativní kritéria, podle kterých je možné dokumentovat ve sbírce i problematické a okrajové jevy. Kdo ví, jak je budou hodnotit naši potomci.
     Rakovnicko bývalo důležitým ohniskem, kde se rodily talentované osobnosti, které se významně zapsaly do naší národní kulturní historie a jejich dílo si zaslouží uchování. Galerie udržuje kontakty s rodinami jejich potomků, nebo držiteli jejich pozůstalosti, pomáhá jim v péči o tento odkaz a příležitostně od nich získává za výhodných podmínek předměty závažné uměleckohistorické hodnoty. Do galerijní sbírky tak přibyly obrazy V. Váchy, grafiky V. Rabase, díla V. Pleinera, P. Kotíka, J. Fojtíka a R. Pucholta. Dík kontaktům s Českým fondem výtvarného umění a ministerstvem kultury jsme získali rozsáhlý soubor soch V. Markupa a M. Pangráce.
     Naprosto mimořádné ocenění a dík si ale zaslouží soukromí sběratelé, kteří nám věnovali některý ze svých „pokladů“ jen proto že věří, že v galerii poslouží více milovníkům umění.
     Zvláštní formou obohacování sbírky je pořádání sochařského sympózia DŽBÁN, kdy každý účastník odevzdává Rabasově galerii nejméně jedno svoje dílo.
     Sbírka jakékoliv muzejní instituce je jakási konzerva, v níž se uchovávají pro naše potomky originální doklady kultury, kterou jsme vytvářeli. Každá sbírka je zvláštní, o tom jaká je rozhodují objektivní okolnosti (finance, prostor pro uložení atd.) i subjektivní podmínky dané aktivitou kolektora a jeho názory. Jak se utvářela sbírka Rabasovy galerie v posledním desetiletí můžete posoudit z výběru našich zisků, který vystavujeme.

OBRAZY
1. Zdeněk Balaš Jaro
dar 1988 (O-149) 
tempera, překližka 46,5 ´ 90 cm 1947
2. Pravoslav Kotík Pijáci
nákup 1993 (O-1) 
tempera na lepence 17 ´ 26 cm 1993
3. Vladimír Pleiner Husův Krakovec, strana severovýchodní
dar 1993 (O-2) 
olej, plátno 69 ´ 139 cm 40. léta 20. stol.
4. Vladimír Vácha Zlověstný mrak
dar 1989 (O-195) 
olej, plátno 51 ´ 60 cm 1966
5. Vladimír Vácha Krvácející země
dar 1989 (O-196) 
tempera, olej, plátno 50 ´ 70 cm 1968
6. Vladimír Vácha Starý strom
dar 1989 (O-192) 
olej, plátno 65 ´ 71,5 cm 1967
     
GRAFIKY
1. Václav Rabas Pokoj lidem dobré vůle
nákup 1943 (G-61) 
litografie 120 ´ 192 mm 1932
2. Václav Rabas Maminka
nákup 1993 (G-62) 
dřevořez 195 ´ 130 mm 1929
3. Václav Rabas Ex libris BP
nákup 1993 (G-63) 
mezzotinta 140 ´ 92 mm kolem 1918
4. Václav Rabas Velikonoční krajina
dar 1989 (G-58) 
suchá jehla 65 ´ 100 mm 1945
5. Václav Rabas Strom v poli
dar 1989 (G-60) 
suchá jehla 110 ´ 180 mm 1945–50
6. Václav Rabas Prapor
dar 1991 (G-293) 
lept 174 ´ 127 mm 1918
7. Pravoslav Kotík Žena s kyticí
nákup 1993 (G-64) 
dřevoryt 72 ´ 72 mm 20. léta 20. stol.
8. Rudolf Kremlička Spící děvče
nákup 1993 (G-65) 
litografie 170 ´ 120 mm kolem 1920
9. Vilma Vrbová-Kotrbová Stojící Maruš
dar 1986 (G-271) 
serigrafie 500 ´ 200 mm 1938–39
10. Vilma Vrbová-Kotrbová Dětské hry
dar 1986 (G-285) 
serigrafie 370 ´ 550 mm 1979
11. Vilma Vrbová-Kotrbová Honzíček
dar 1986 (G-277) 
serigrafie 400 ´ 470 mm 1979
12. Vilma Vrbová-Kotrbová Pískoviště
dar 1986 (G-282) 
serigrafie 500 ´ 360 mm 1979
13. Rudolf Pucholt plakát Otevření sokolovny v Rakovníku
dar 1989 (G-66) 
litografie 93 ´ 60 mm 1914
     
KRESBY
1. Václav Rabas Bratři Čapkové
dar 1993 (K-203) 
tužka 31 ´ 22 cm 1947
2. Vladimír Pleiner Husův Krakovec, strana severovýchodní
nákup 1993 (K-201) 
kresba tužkou, papír 42 ´ 92 cm 40. léta 20. stol.
3. Vladimír Pleiner Pražská brána v Rakovníku
dar 1992 (K-232) 
rudka 32 ´ 41 cm 1934
     
PLASTIKY
1. Břetislav Benda T. G. Masaryk
nákup 1991 (P-91) 
bronz v. 52 cm 1931
2. Josef Fojtík Alegorie přítoků Vltavy pro fasádu vodárny v Praze Podolí
dar 1986 (P-80) 
čtvrtinový model, sádra v. 89 cm 1960
3. Josef Fojtík Jiřina (Jaro)
dar 1986 (P-78) 
patinovaná sádra v. 51 cm kolem 1960
4. Václav Markup Jaro na sídlišti
dar 1992 (P-95) 
lípa, reliéf 40 ´ 135 cm 1984
5. Václav Markup Kolo
dar 1990 (P-88) 
lípa, reliéf 120 ´ 120 cm 1971
6. Václav Markup Léto – pšeničné lány
dar 1992 (P-98) 
lípa, reliéf 43 ´ 135 cm 1987
7. Václav Markup Podzim na sadě
dar 1992 (P-97) 
lípa, reliéf 37 ´ 132 cm 1982
8. Miroslav Pangrác Dítě
dar 1992 (P-96) 
bronz v. 20 cm 1967
9. Miroslav Pangrác Dívčí portrét
dar 1986 (P-64) 
bronz v. 37 cm 1960
10. Mirosiav Pangrác Gábinka
dar 1988 (P-70) 
bronz v. 46 cm 1984
11. Miroslav Pangrác Gymnastka
dar 1992 (P-99) 
bronz v. 61 cm 1984–87
12. Miroslav Pangrác Portrét Karla Koubka
dar 1989 (P-74) 
bronz v. 51 cm 1985–86
13. Miroslav Pangrác Slávina
dar 1992 (P-100) 
bronz v. 74 cm 1966