RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2006
slavnostní ukončení sympózia a veřejná prezentace vytvořených soch
Džbán 1994
areál firmy Spongilit PP ve Hředlích
31. července 1994 ve 14.00 h