RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK21
AMFORA – fotografie z archivu
Rabasova galerie v Rakovníku
Kulturní centrum v Rakovníku
AMFORA
Wintrova síň
3.–14. září 1994