RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK22
Zachráněné poklady
ukázky z nově zrestaurovaných sbírek Rabasovy galerie
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síně RG
prosinec 1994–duben 1995