RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK51
mezinárodní sochařské sympozium
Džbán 1994
Rabasova galerie v Rakovníku
Malá síň RG
4. prosince 1994–30. ledna 1995
vernisហ4. prosince 1994 v 10.00 h