RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK22
Bohumil Heinz
Český rytec
Poštovní muzeum
Rabasova galerie v Rakovníku
Poštovní muzeum Praha 1, Nové mlýny 2
vernisáž 10. ledna 1995 ve 14.00 h