RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK21
„Mysli na přírodu – myslíš na budoucnost“
Příroda
Unikátní fotografické záběry z přírody Rakovnicka a středních Čech. Nové metody ochrany přírody. Ukázka systému ekologické stability pro k. ú. Nové Strašecá atd.
Okresní úřad Rakovník – referát životního prostředí
Rabasova galerie v Rakovníku
Wintrova síň
28. února–7. dubna 1995
vernisáž 28. února 1995 v 16.00 h

     Výstava zaujme všechny věkové kategorie. Je pořádána v rámci Evropského roku ochrany přírody 1995 ve spolupráci s Českým ústavem ochrany přírody – Středisko střední Čechy a správou CHKO Křivoklátsko.