RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK30
Ludvík Kovář
skleněné objekty
Sklárna Rückl Nižbor
Rabasova galerie v Rakovníku
Malá síň RG
23. dubna–4. června 1995
vernisáž 23. dubna 1995 v 10.00 h


Kovadlina, lité sklo, 28 ´ 25 ´ 9 cm, 1987
Ludvík KOVÁŘ
     Narozen 18. 4. 1960 v Sušici
     1977–81 SUPŠS Železný Brod, 1984–90 VŠUP Praha, prof. S. Libenský (1984–87), prof. J. Svoboda (1987–90), prof. Vl. Kopecký (1990)
     Adresa: Fr. Pešky 949/41, 142 00 Praha 4
     Obdobně jako jiní posluchači sklářského ateliéru Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze i její novopečený absolvent Ludvík Kovář maluje a kreslí. Přesto se v oblasti sklářské tvorby úspěšně ubránil rozšířenému vlivu svých malujících spolužáků. Soustředil se na foukané, tavené a lité sklo, vedle skla tvarovaného z volné ruky a designu domácenského skla. Zdá se, že by si v technologii litého, částečně přebrušovaného skla mohl najít své osobní východisko, pokud na to v nelehké profesi výtvarníka ve sklárnách Bohemia Poděbrady, kterou nastupuje, najde čas a sílu.
(z katalogu Sklářský ateliér VŠUP 1982–1990)

     Bohatá historie a silné rodové svazky sklářských dynastií byly základními stavebními kameny, které po dlouhá desetiletí tvořily jádro pro všestranný rozvoj sklářské výroby, od uměleckých předmětů, přes vysoce kvalitní domácenské sklo, až po technické a ryze užitkové výrobky. Je příznačné, že potomci silných a úspěšných sklářů pokračují nejen v díle započatém předky, ale že je i osud zavane do míst, kde se jejich dávní předchůdci věnovali výrobě skla. Nejinak je tomu i s dynastií rodu Rücklů.
     Dnešní majitel firmy Antonín Rückl a synové, s. r. o., sklárna Nižbor, pan Ing. Jiří Rückl, se stal majitelem zušlechťovacího provozu skla v Anníně v roce 1993 aniž tušil, že již před 150 lety v těsném sousedství sklárny Annín, ve sklárně Goldbrunn (Zlatá studně u Kašperských Hor) byl jedním ze spolumajitelů firmy Ignác Rückl, a to v letech 1824–1880.
1796–1863
     V místech dnešního provozu zušlechtění skla firmy Antonín Rückl a synové, brusírna Annín, stála již v polovině 18. století sklářská huť. O jejích majitelích i sortimentu však dostupné informace uvádějí jen tolik, že byla v roce 1755 vyhasnuta. Celých 40 let ležely objekty a zařízení v nečinnosti.
     6. února 1796 podal Augustin Müller, purkmistr města Kašperské Hory, gubemiu žádost, aby mohl na pozemcích svého statku ve Vatěticích u Sušice vybudovat skelnou hut a při ní brusírnu, dílny řezačské a malířské. Původně projekt kolidoval s ustanoveními Lesního řádu z 5. dubna 1754 a narazil také na protesty sousedících skelmistrů. Rozhodnutím krajského úřadu dne 15. září 1796 byla povolena rekonstrukce již vyhaslé sklárny. Navíc byla dána podmínka, že otop ve sklářské peci bude hrazen výhradně ze dřeva, které pochází z vlastního polesí Sklárna byla vybavena desetipánvovou pecí, pateříkovou pecí, jednou chladicí pecí a dílnami brusičskou, řezačskou, pozlacovačskou a malířskou. Při svém otevření dostala jméno „AUGUSTINHÜTTE“ a pracovalo v ní 24 dělníků. Hlavním sortimentem bylo křišťálové sklo, perle a pateříky (skleněné korále k růžencům).
     Roku 1803 koupil statek i sklárnu podnikatel a průmyslník Jakub Wimmer, který nechal zastavit chod pateříkové pece a obratem pronajal sklárnu na 5 let Janu Václavu Fürlingerovi. Za tohoto nájemce bylo hlavním sortimentem duté a zelené tabulové sklo. Dalším nájemcem byl skelmistr Pavel Meyer, který se zasadil o znovuobjevení technologie výroby tzv. rubínového skla, za což obdržel Zlatou medaili císaře Františka II. Pod jeho vedením se huť rozvíjela. Dominatním sortimentem byl zvláštní druh anglického skla, obyčejné sklenice i okenní sklo. Tehdy se huť jmenovala „WIMMERHALTER Fabrique“. Roku 1817 se sklárna dostala do odbytových potiží, které vyústily v její uzavření na celých dvacet let. Roku 1837 najal huť zkušený hutmistr Jan Lötz. Zasadil se o vybudování nové brusírny a také sídla pro nájemce sklárny Jan Lötz pokračoval ve výrobě dutého zušlechtěného křištálu. Po dvanácti letech se stávají novými nájemci Samuel Bloch, pozdějl bratři Blochové, kteří však přerušili tradici umělecké výroby a začali vyrábět na šesti pánvích zrcadlové sklo na židovská zrcátka.
1863–1945
     Teprve v roce 1863 se huť, v té době zvaná „ANNATHAL“, dostala do rukou zkušeného skelmistra Josefa Eduarda Schmida. Ten přejmenoval sklárnu na „Jos. Ed. SCHMID, továrna na sklo“ a postaral se o prudký rozvoj celé firmy. Roku 1865 byl uveden do provozu náhon zařízení brusírny vodní energií a párou. Brzy následovaly účelné a výkonné opukávací a brousicí stroje. V roce 1870 byl změněn způsob otopu tavicí pece. Starou huť vytápěnou dřívím odstavil z provozu a nedaleko vystavěl dvě nové pece vytápěné plynovým generátorem typu Siemens. Prvotřídní křišťálové sklo, které v té době bylo dominantním sortimentem sklárny v Anníně, bylo velmi úspěšné na mezinárodních veletrzích ve Vídni, Philadelphii, Mnichově, Paříži a Praze.
     Eduard Schmid se zasloužil o celkový rozvoj nejen vlastní sklárny, ale i jejího okolí. Zvýšil počet pracovních příležitostí ve vlastní sklárně, pro zaměstnance postavil několik obytných domů, železný most spojující Annín se silnicí na Kašperské Hory, založil turistický hotel v Anníně, nechal instalovat místní telefonní sít a vybudoval vlastní hydroelektrárnu, jejíž výkon zajišťoval elektrické osvětlení ve sklárně i v obci.
     V roce 1910, po smrti Eduarda Schmida, se vedení sklárny ujímá jeho zeť, František Novotný. Jako první v tehdejším Rakousko-Uhersku se ve sklárně v Anníně aplikuje technologie chemického leštění čirého i barevného křišťálového skla. Závod se modernizuje elektrifikací pohonu zařízení. V té době sklárna dobře prosperovala a na trh uváděla vysoce ceněné zboží, velmi uznávané na světových trzích.
     V roce 1934 se ujímá vedení sklárny jeho zeť, ing. Karel Schell, rodák z Dlouhé Vsi. Ten dokončil projekt elektrifikace sklárny tím, že silný nedostatek palivového dříví vyřešil originálním způsobem elektrotavby skla v peci vlastní konstrukce. Tato technologie byla světovým primátem, který teprve po čtyřiceti letech dosáhl širšího technického využití.
     Jakost takto taveného skla nabývá vysokého standardu, který je oceněn vyznamenáním na výstavě v Bruselu. Exportní trhy se rozšiřují na Ameriku a Austrálii. Firma existovala pod názvem Eduard SCHMID až do konce druhé světové války.
1945–1993
     Několik měsíců po skončení druhé světové války byla do sklárny v Anníně dosazena tzv. národní správa. Prvním národním správcem se stal Jaroslav Koucký. Národní správce pan Konrád, který byl jeho nástupce, pokračuje v technologiích elektrického tavení skla, které ještě zdokonalil výstavbou nové pece. Tuto však počátkem roku 1948 nechává rozebrat a záhy po převratu v únoru 1948 odchází do zahraničí. Odchodem kvalifikovaných sklářů přestává prakticky sklárna existovat. Zbytek zaměstnanců je převeden na profese zušlechťování skla.
     Po znárodnění je sklárna v Anníně začleněna do Šumavských skláren národního podniku Lenora. V roce 1951 jsou dále začleněny Šumavské sklárny do n. p. Český křišťál, Chlum u Třeboně. V roce 1965 je provoz Annín přičleněn k monopolnímu uskupení výrobců olovnatého křišťálu Sklárny Bohemia se sídlem v Poděbradech.
     V této době je technologicky provoz Annín těsně spjat se sklárnou v Nižboru a provozem Vimperk. Sklárna v Nižboru byla projektována tak, aby kapacita tavicí jednotky byla zcela schopna krýt potřeby suroviny k zušlechtění ve vlastních provozech i v provozech Annín a Vimperk. Provoz Vimperk zajišťoval pro vybroušené výrobky z Annína chemické leštění.
     Kvalita zpracování i náročnost sortimentu řadily sklárny v Nižboru i v Anníně mezi špičkové podniky vyrábějící olovnatý křišťál v tehdejším Československu.
SOUČASNOST
     1. září 1993 se stal tento bývalý provoz a. s. Sklárny Bohemia, Poděbrady majetkem pana ing. Jiřího Rückla, který jej získal vypracováním vítězného privatizačního projektu. Sklárna v Nižboru tím získala kvalitní kapacity pro zušlechťování sklářské suroviny, které plně zapadají do programu pěstování vysoké úrovně ochranné známky pro výrobky této firmy. V dnešní době má brusírna Annín 80 zaměstnanců, převážně kuličů, ale jsou zde pracovníci zabývající se například kontrolou kvality výroby a prodejem skla.
     Návštěvníci a turisté si mohou výrobky annínských sklářů zakoupit v pěkné podnikové prodejně. Sklárna se nachází v panenské přírodě šumavských lesů na břehu řeky Otavy, proto velmi důsledně dbá i na dodržování takových podmínek provozu, které nezatěžují životní prostředí.
     Majitel ing. Jiří Rückl se orientuje nejen na produkci v provozu Annín, ale především na vytvoření jednotného harmonického celku brusírny s jejím okolím. Kromě brusírny se stal majitelem turistického hotelu a prodejny.
     Prostředky činnosti firmy budou postupně použity jak na rekonstrukci a modernizaci brusírny, tak na přestavbu hotelu a prodejny, které svým klientům nabídnou služby, odpovídající vysokému standardu firmy Antonín Rückl a synové.
     V Nižboru, přímo v areálu sklárny, byla v květnu tohoto roku slavnostně otevřena reprezentační prodejna. Již první měsíce její činnosti potvrdily rostoucí zájem klientů, zejména turistů. Ti do sklárny Nižbor přijíždějí autobusy cestovních kanceláří. (Sklárna se nachází zhruba 30 km západně od hlavního města Prahy u Berouna na trase Praha – Plzeň – Norimberk).
     Na sortiment nižborské prodejny pak navazuje a doplňuje jej reprezentační prodejna v Anníně.
     Brusírna Annín se podílela na výrobě vzorkových kolekcí pro nejrůznější veletrhy a další prezentace firmy Antonín Rückl a synové doma i v zahraničí. Firma se zúčastňuje významného veletrhu spotřebního zboží AMBIENTE ve Frankfurtu nad Mohanem ve společné expozici výrobců českého skla Bohemia Crystal. Letos poprvé představila kolekci na výstavě v anglickém Birminghamu a speciální kolekci na výstavě AMBIENTE ARABIA v Dubai. Koncem června zažila premiéru vánoční kolekce Christmas 94 na tradičním kontraktačním veletrhu v Trade Mart v Dallasu v USA.
     Významným mezníkem firmy je zřízení a otevření její obchodní reprezentace pro britský trh v Londýně pod názvem ANTONÍN RÜCKL and Sons (U. K.) Ltd. Hlavním posláním zastoupení je vytvoření podmínek pro postupné budování silné pozice ochranné známky A. RÜCKL Nižbor na tak prestižním trhu, jakým je Anglie. Obchodní politika firmy jednoznačně vede k diferenciaci prodeje rozdílné kvallty skla ve prospěch vysoce kvalltních a nápaditých kolekcí ručního olovnatého křištálu. Činnost zastoupení byla slavnostně zahájena v dubnu letošního roku, a to přivítáním hlavních zákazníků českého skla ve vzorkovně reprezentace v Londýně.
     K budování dobrého jména firmy přispívá i její účast na vrcholných sportovních podnicích. Firma vyrábí unikátní sportovní trofeje, které jsou připravovány vždy speciálně pro každou příležitost, pro každého vítěze. Kromě tradičních podniků dostihového sportu a parkuru je neoddělitelná účast na automobilových rallye a v poslední době na vysoce prestižních tenisových zápasech. Pro Český tenisový svaz bylo zhotoveno u příležitosti 100. výročí tenisu v České republice v roce 1993 10 trofejí pro nejlepší hráče. Pro 1. ročník turnaje žen Komerční banka Open (červenec 1994) dodala flrma unlkátní trofej – flakon o obsahu 13 litrů, který má uvnitř v ose symetrie výrobku zavěšen na neviditelné niti malý tenisový míček z ryzího zlata. Výrobky sklárny byly nejednou určeny i jako dary představitelů české vlády významným zahraničním návštěvám. Takovou bezesporu byla i návštěva holandské královny Beatrix v Praze v březnu 1994. Není zajisté nadsázkou říci, že unikátní návrhy a kvallta zpracování výrobků ze sklárny Nižbor a brusírny Annín plně snesou kriteria kladená na reprezentaci českého státu i na nejvyšších úrovních.
     
     L'histoire riche en événements et les liens de famille fermes des „dynasties“ verričres, c'étaient les premičres plerres de construction ayant formé pendant de longues dizaines d'années le noyau fertile pour un développement complet de la productíon verričre, depuis les objets d'artjusqu'au verre technique et les produits d'usage courant en passant par le verre ménager de trčs haute qualité On pourrait qualifier de caractéristique la poursuite de l'oeuvre commencée par les ancętres, par les descendants des fondateurs, des verriers forts et qui avaient réussi, mais en plus, également le jeu de la destinée qul les fait revenlr lá oů leurs prédécesseurs s'étaient consacrés á la production de verre. II en est de męme pour la famille Rückl.
     L'ing Jiří Rückl, propriétaire actuel de la maison Antonín Rückl et fils S.A R. L, cristalerie Nižbor, est devenu propriétaire des ateliers d'affinage du verre á Annín en 1993 sans se douter qu'il y a 150 ans, l'un des copropriétaires de la verrerie Goldbrunn (Zlatá studnë prčs de Kašperské Hory) á proximlté immédiate de la verrerie d'Annín, avait été Ignác Rückl, et cela dans les années 1824–1880
1796–1863
     Lá oú se trouvent á présent les ateliers d'affinage du verre de la malson Antonín Rückl et fils et, l'atelier de tallle Annín, avait été située, déjá au milieu du 18e sičcle, une verrerie dont les propriétaires et la gamme produite ne sont point connus et dont les informations que nous possédons nous disent qu'elle avait été éteinte en 1755. Pendant 40 ans, les édifices et les installations restaient á l'abandon.
     Le 6 février 1796, Augustin Müller, maire de la ville de Kašperské Hory, avait soumis au conseil du gouverneur la demande de permlssion pour la constructlon sur les terres de sa ferme á Vatětice prés de Sušice, d'une verrerie accompagnée d' ateliers de taille, de gravure á la roue et de peinture.
     A l'origine, le projet était en désaccord avec les dispositions du Rčglement forestier du 5 avril 1754 et il se heurfa aussi aux protestations des maîtres verriers voislns L'arręt de l'office régional du 15 septembre 1796 autorisa la reconstructlon de la verrerie déjá désaffectée On stipula cependant une condition - le chauffage du four devait ętre effectué uniquement avec le bois provenant des foręts du propriétaire La verrerie était équipée d'un four á dix pots, d'un four á grains pour chapelets, d'un four de recuisson et d'ateliers de taille, de gravure á la roue, de dorure et de peinture. A son ouverture, elle reçut le nom de „AUGUSTINHÜTTE“ et elle employait 24 ouvrlers. Elle produisait surfout du cristal, des perles et des grains de chapelets.
     En 1803, la ferme et la verrerie furent achetées par l'industriel Jakub Wimmer qui fit arręter le four á grains pour chapelets et loua la verrerie pour 5 ans á Jan Václav Fürlinger Du temps de ce locataire, la gamme princlpale comprenait le verre creux et le verre plat vert Le locataire suivant, Pavel Meyer, maître verrier, eut le grand mérite de la redécouverfe de la technologie de la production de verre rubis, l'acte qui fut récompensé par la Médaille d'Or décernée par l'empereur François II. La directlon de Meyer profita á la verrerie qui se développait La gamme dominante était représentée par une sorfe spéclale de verre anglais, par les verres á boire ordlnaires et par le verre á vitres A l'époque, la verrerie s'appelait „WIMMERHALTER Fabrique“. En 1817 la verrerie se heurfa aux difficultés d'écoulement qui finlrent par sa fermeture pour vingt ans. En 1837, la verrerie fut louée par Jan Lötz, verrier expérimenté qui s'employa á faire construlre un nouvel atelier de taille et la résidence pour le locatalre Jan Lötz continualt la production de crlstal creux afflné. Au bout de douze ans, il y a de nouveaux locataires Samuel Bloch, plus tard les frčres Bloch, qui Interrompirent la tradition de la production d'arf pour commencer á produlre dans six pots du verre á glaces pour les glaces juives.
1863–1945
     Ce n'est qu'en 1863 que la verrerie appelée á l'époque „ANNATHAL“ se trouva entre les mains du maître verrier expérlmenté Josef Eduard Schmid. II rebaptisa la verrerie pour lui pręter le nom de „Jos. Ed. SCHMID, manufacture de verre“ et vellla á un essor rapide de la maison. En 1865 fut mis en marche le bief qui faisait marcher les installations de l'atelier de taille par l'énergie hydraulique et par la vapeur. Peu aprčs furent installées les machines á tailler et les coupeuses-rebrűleuses rationnelles et puissantes. En 1870 fut changé le mode de chauffage du four de fusion. II arręta l'ancien four chauffé au bois et construisit á proximité deux nouveaux fours chauffés á l'aide du générateur de gaz du type Siemens. Le cristal de premičre classe qui dominait á l'époque dans la gamme de la verrerle d'Annín remportait beaucoup de succčs sur les foires internationales á Vienne, á Phlladelphie, á Munich, á Paris et á Prague.
     Eduard Schmid euf le méríte d'encourager l'évo(utíon non seulement de sa verrerie, mais encore de ses environs. II augmenta le nombre de places de travail dans la verrerie, il construisit plusieurs maisons d'habltation pour ses employés, un pont de fer reliant Annín avec la route menant á Kašperské Hory, il fonda un hôtel pour touristes á Annín, il fit installer le réseau téléphonique local et construire une centrale hydraulique dont la puissance assura l'éclairage de la verrerle et de la commune.
     En 1910, aprčs la mort d'Eduard Schmid, la direction de la verrerie est assumée par son gendre, Frantlšek Novotný. En tant que premlčre dans l'anclenne Autriche – Hongrie est appliquée la technologie de pollisage chimique du crlstal et du verre en couleur dans la verrerie d'Annín. La verrerie se modernise grâce á l'Introduction de l'électrlficatlon. A cette époque la verrerie prospčre bien et lance aux marchés mondiaux des artlcles de haute valeur qui sont fort appréclés En 1934 la direction de la verrerie est assumeé par l'Ing. Karel Schell, né á Dlouhá Ves. II termlna le projet de l'électrification de la verrerie en utilisant un mode original de fusion du verre par électricité dans un four de sa propre construction, pour remédier au grand manque de bois de chaufifage Cette technologie fut la premlčre dans le monde et elle devait attendre quarante ans pour ętre exploitée dans la technique dans une mesure assez large La qualité du verre alnsi préparé est d'un nlveau trčs élevé et elle est appréciée á l'exposition de Bruxelles par une distinction. Les marchés d'exportation s'enrlchissent de l'Amérique et de l'Australie. La maison a existé sous le nom d'Eduard SCHMID jusqu' á la fin de la Seconde Guerre mondiale.
1945–1993
     Plusieurs mois aprčs la fin de la Seconde Guerre mondiale, fa verrerie d'Annín fut mise sous l'admlnistration appelée „administration nationale“. Le premier administrateur fut Jaroslav Koucký. Son successeur M. Konrád continue les technologies de fusion électrique du verre qu'il perfectionne encore par la construction d'un nouveau four. Mais II le falt démonter au commencement de 1948 et peu aprčs le coup d'Etat en février 1948, il part á l'étranger. Le départ des verriers qualifiés signifle pratiquement la fin de la verrerie. Le reste des employés passe aux professions d'afffnage du verre.
     Aprés la nationalisatlon, la verrerle d'Annín est incorporée aux verrerles Šumavské sklárny de l'entreprise natlonale Lenora. En 1951 les Šumavské sklárny sont incorporées.
     á l'entreprise nationale Český křišťál Chlum prés de Třeboň. En 1965, les ateliers d'Annín sont ajoutés au groupe monopoleur des producteurs de cristal au plomb Sklárny Bohemia qui a son sičge á Poděbrady.
     A ceite époque, la marche technologique á Annín est étroitement liée avec la verrerie de Nižbor et les ateliers de Vimperk. La verrerie de Nižbor avait été conçue de maničre á ce que le rendement de l'unité de fusion puisse couvrir entičrement les besoins de matičre pour l'afflnage dans ses propres ateliers et dans ceux d'Annín et de Vimperk. Les ateliers de Vimperk se chargeaient du polissage chimique des produits taillés d'Annín.
     La qualité du travail et la gamme élaborée rangeaient les verreries de Nižbor et d'Annín parmi les entreprises de pointe produisant du crístal au plomb dans l'ancienne Tchécoslovaquie.
LE PRÉSENT
     Le 1 er septembre 1993, cette ancienne manufacture de la S. A Sklárny Bohemia, Poděbrady, est devenue la propriété de l'Ing. Jiří Rückl qui l'a obtenue grâce au projet de privatisation qui l'avait remporté au concours.
     De cette maničre, la verrerie de Nižbor a gagné une pulssance de production de haute qualité pour l'affinage du verre qui correspond pleinement au programme visant á soutenir la haute qualité de la marque déposée pour les produits de cette maison.
     La direction et l'ensemble de la stratégie commerciale partent de la verrerie de Nižbor Actuellement, l'atelier de taille d'Annín emploie 80 personnes, pour la plupart tailleurs sur verre, mais il y a aussi les employés chargés par exemple du contrôle de la qualité et de la vente du verre.
     Les visiteurs et les touristes peuvent acheter les produits des verriers d'Annín dans le beau magasin apparfenant á l'entreprise. La verrerie est située au milieu des foręts vierges de la nature de la Šumava au bord de la rivičre Otava et c'est pourquoi elle veille strictement aux conditions de la marche qui ne doivent pas présenter une charge pour l'environnement.
     Le propriétaire l'Ing. Jiří Rückl s oriente non seulement vers la productlon á Annín, mais avant tout vers la créatlon d'un ensemble harmonieux entre l'atelier de taille at ses environs.
     A part cet atelier, il est devenu propriétaire d'un hôtel pour tourlstes et d'un magasin Les moyens obtenus des activités de la maison seront successivement utilisés tant pour la reconstruction et la modernisation de l'atelier de taille que pour la reconstruction de l'hôtel et du magasin qui offriront leurs services correspondant au haut niveau de la maison Antonín Rückl et fils.
     A Nižbor, sur le terrain apparfenant á la verrerie a été ouvert en mai dernier un point de vente représentatif. Déjá les premiers mois de son exlstence ont montré l'intéręt croissant des clients, surtout des touristes. Ceux-lá arrivent á la verrerie de Nižbor par les autocars des bureaux de tourisme. (La verrerie est située á quelque 30 km á l'Ouest de la capitale Prague prčs de Beroun sur la voie Prague – Pilsen – Nürenberg). La gamme du magasin de Nižbor est liée et complétée par le polnt de vente représentatif d'Annín.
     L'atelier de taille d'Annín a participé á la production des collections d'échantillons pour diverses foires et pour d'autres présentations de la maison Antonín Rückl et fils dans le pays et á l'étranger. La maison partlcipe á la foire importante des biens de consommation AMBIENTE á Francfort sur le Main dans le stand commun des producteurs de verre de Bohęme Bohemia Crystal Cette année, elle a présenté pour la premičre fois sa collection á l'exposition á Birmingham en Angleterre et une collection spéclale á l'exposition AMBIENTE ARABIA á Dubai A la fln de juin a été présentée pour la premlčre fois la collection de Noël Christmas 94 á la foire de contrats traditionnelle á Trade Mart au Dallas aux USA.
     Un moment trčs important dans l'existence de la malson l'établissement et l'inauguration de sa représentation commerclale pour le marché brltannique á Londres qui porfe le nom de ANTONÍN RÜCKL and Sons (U.K) Ltd. Cette représentatlon a pour but prlncipal de créer les condltions d'un établissement successif d'une ferme position de la marque déposée A. RÜCKL Nižbor sur le marché Important qu est celui de l'Anglererre La politique commerclale de la malson dlfférencie les ventes des qualités différentes du verre en encourageant les collections pleines d'inventlon de trčs haute qualité de cristal au plomb travaillé á la main. L activité de la représentatlon a commencé en avril dernier pendant l'inauguration solennelle de la salle d'échantillons á Londres qui a reçu les clients du verre de Bohęme les plus importants La bonne renommée de la maison est aussi soutenue par sa particlpation aux manlfestations sportlves trčs importantes La maison produit les trophées de sport uniques qui sont préparés séparément pour chaque rencontre, pour chaque vainqueur. A part les courses de chevaux de diverses disalplines, elle participe réguličrement aux rallyes et ces derniers temps aussi aux tournois de tennis de prestige. Pour l'union Český tenisový svaz elle a fabriqué, á l'occasion du 100e anniversaire du tennis en République Tchčque en 1993, 10 trophées pour les meilleurs joueurs Pour le premier Tournoi des femmes Komerční banka Open (juillet 1994), la maison a fourni un trophée unique - un flacon de 13 litres á l'intérleur duquel est accrochée sur un fil invisible á la place de l'axe de symétrie du produit une petite balle de tennis en or pur. Les produits de la verrerie ont aussi été beaucoup de fois destinés comme cadeaux des membres du gouvernement tchčque aux visiteurs étrangers de marque. Telle a été par exemple la visite de la relne de Hollande Beatrix á Prague en mars 1994 On n'exagčre nullement en dlsant que les modčles unlques et la qualité du travail des produits de la verrerie Nižbor et de l'atelier de ta ille Annín respectent pleinement les critčres imposés sur la représentation de l'Etat tchčque aux niveaux les plus élevés.
     
Obchodní zastoupení / Repr0sentation commerciale
     • ANTONÍN RÜCKL AND SONS (U. K.) LTD.
     „DATASAFE“, UNIT 4, FIRST FLOOR
     CENTRAL TRADING ESTATE
     STAINES, MIDDLESEX TW 18 4UP
     LONDON – ENGLAND
     ++44-784-456 242 FAX ++44-784-452 090
     • CRYSTAL Galerie RÜCKL
     Praha 1, Dlouhá 19
     +42-2-23 23 648 Fax +42-2-23 29 133
     
Obchody / Magasins de vente
     • NIŽBOR, v areálu sklárny / prés de la verrerie
     +42-311-93 202(3) Fax +42-2-93 510
     • BEROUN
     • ČESKÝ KRUMLOV, Parkán 127
     • KARLOVY VARY, Nová Louka 9
     • KARLŠTEJN
     • RUDNÁ U PRAHY, Hotel Atol
     
     Fotografie z archivů sklárny Nižbor a Muzea v Kašperských Horách, autoři Jan Čížek a Martin Milfort / Photographies des archives de la verrerie Nižbor et du Musée á Kašperské Hory, auteurs Jan Čížek et Martin Milfort
     Grafická úprava / Arrangement graphique: Michal Weigel
     Vytištěno ve spolupráci s vydavatelstvím EFEKT, spol. s r. o. / Imprimé en collaboration avec la maison d'édition EFEKT S. A. R. L.
     Vydal / Publié par: Antonín Rückl a synové, s. r. o., sklárny Nižbor / Antonín Rückl et fils S. A. R. L., verrerie Nižbor