RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK23
Patricia Kushner
Obrazy z Rakovníka
Rabasova galerie v Rakovníku
Malá síň RG
6. června–13. srpna 1995
vernisáž 6. června 1995 v 16.00 h

     výstavu uvede Prof. Dr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
     
     zahraje Zuzana Kozlíková na flétnu a Lenka Králíčková na kytaru
     recitace Jiřina Laitnerová


Na zdi, 90 ´ 100 cm, 1995


Zrcadlení, 90 ´ 100 cm, 1995


Rotující figury, 140 ´ 150 cm, 1995


Svatební lednička, 100 ´ 100 cm, 1995


Dualita, 110 ´ 110 cm, 1995


Obloha, 65 ´ 65 cm, 1995


Důvěrný dialog II, 65 ´ 65 cm, 1995


Rakovnický romantik, 65 ´ 65 cm, 1995


Zlatý Rakovník, 60 ´ 60 cm, 1995


V rovině, 140 ´ 105cm, 1995
     Malířka Patricia (Pat) Kushner (tedy česky Kushnerová) pochází z Vancouveru na západním pobřeží Kanady. Je to kraj divukrásné přírody, staré a bohaté indiánské kultury (zde je pravá vlast totemů) a rovněž místo, kde tvořili někteří z předních moderních kanadských malířů. Například Emily Carrová, členka klíčové Skupiny Sedm, která zachytila krásu lesů, krajiny a tradic Britské Kolumbie podobně hutným způsobem, jako V. Rabas náš kraj. P. Kushnerová vystudovala právě školu pojmenovanou po E. Carrové.
     P. Kushnerová pracovala hlavně ve Vancouveru, kde dnes také žije, ale vystavovala a žila rovněž v Montrealu a New Yorku. Její tvorba je výrazně existenciální povahy. Základem je figura. Vytvořila si figuru – symbol – pomocí vrstvených barev a povrchů. Abstraktní figuru vytvořila jako obecný symbol každého z nás. Kombinace vrstev činí figuru neopakovatelnou, ale zároveň tyto kombinace a možnosti zastírají její (a tedy naší) opravdovou podstatu. Figury tak neznázorňují vnější podobu, ale směřují k podstatě – k myšlence – k metafoře, snaží se nahlédnout za meze. Jak sama říká „toto je můj způsob výpovědi o životě a o vztazích. Umožnuje mi to vypovídat o lidství.“
     Některé z obrazů jsou popsány básněmi a texty. Některé jsou motivovány konkrétními událostmi, některé vycházejí ze setkání během období její práce v nemocnici. Její tvorba však nepojednává o smrti a o temných stráncách bytí. Naopak, spíše je oslavou lidské vytrvalosti a schopnosti překonat nnohé a pokračovat v životě. A v některých novějších obrazech se figury objevují v nových geometrických souvislostech. V souvislostech naznačujících další perspektivu.
     Obrazy na výstavě zahrnují několik prací z existenciálního období včetně plátna „Prostory figur“ z roku 1992. Tento rozměrný obraz je také příznačně vyobrazen na plakátu. V jistém smyslu byl počátkem ucelenější etapy.
     Do výstavy jsou však zahrnuty i nejnovější „R“ práce vzniklé v Rakovníku během tří měsíců, které zde na jaře letošního roku Kushnerová strávila. Tato výstava vznikla právě jako výsledek jejího rakovnického pobytu.
     Děkuji panu V. Zoubkovi, díky jehož porozumění se tato výstava uskutečnila a který zároveň umožnil instalaci rozměrnějších pláten v Heroldově síni.
Jaroslav Nešetřil

     • žije a pracuje ve Vancouveru (1122 Rose St., Vancouver, B. C. V5L 4K8, Kanada) • 1975 absolvovala s vyznamenáním Vancouver School of Art • 1976 British International Print Bienale – litografie • 1983–4 New York • 1985–1991 Montreal • Samostatné výstavy: 1968 New Westminster, 1977 North Vancouver, 1984 Surrey, 1993 Simon Fraser University Gallery • Účast na mnoha kolektivních výstavách (včetně Montreal, Soho-New York, Toronto, Tokyo,…) • Zastoupena ve veřejných i soukromých sbírkách.
     
1.  Prostory figur  244 ´ 328 cm 1992
2.  Nezdolný duch  213 ´ 302 cm 1994
3.  Pro Margaretu  213 ´ 267 cm 1992
4.  „R“ v modrém  185 ´ 262 cm 1995
5.  Svatební lednička  100 ´ 100 cm 1995
6.  Rakovnický romantik  65 ´ 65 cm 1995
7.  Obloha  65 ´ 65 cm 1995
8.  Zlatý Rakovník  60 ´ 60 cm 1995
9.  Zrcadlení  90 ´ 100 cm 1995
10.  Na zdi  90 ´ 100 cm 1995
11.  Dualita  110 ´ 110 cm 1995
12.  Důvěrný dialog II  65 ´ 65 cm 1995
13.  Rotující figury  140 ´ 150 cm 1995
14.  V rovině  140 ´ 105cm 1995