RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK27
slavnostní ukončení a výstava soch mezinárodního sochařského sympozia
Džbán 1995
Středočeské sdružení výtvarníků Praha, člen Unie výtvarných umělců České republiky
Spongilit PP, s. r. o., Hředle
Rabasova galerie v Rakovníku
areál společnosti Spongilit ve Hředlích u Rakovníka
30. července 1995 ve 14.00 h
Účastníci
     Lidia Rosiňska – P
     Jaroslav Urbánek – CZ
     Arnold Bartůněk – CZ
     
Záštitu nad sympoziem převzali
     přednosta okresního úřadu v Rakovníku pan ing. Jiří Chalupecký
     starosta města Rakovníka pan Mgr. Miloslav Mánek
     a obce Hředle, Mutějovice a Třeboc
     
Sympozium se koná za finanční podpory
     Ministerstva kultury Česká republiky
     Nadace Český fond umění