RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK34
Václav Braný
obrazy
Rabasova galerie v Rakovníku
Wintrova síň
16. listopadu–3. prosince 1995
vernisáž 16. listopadu 1995 v 15.00 h


     Václav Braný
     se narodil v roce 1929 v Úhonicích na Kladensku. Dětství prožíval v okolí Prahy, později na Domažlicku a v kraji pod Blaníkem. Do těchto míst se často vrací a rád tam i kreslí. Válku prožil v Čechticích na Vysočině. Po jejím skončení a po znovuotevření škol byl přijat ke studiu na státní grafickou školu v Praze. Tato škola, vedená Josefem Solarem, měla vynikající profesory. Na kreslířském oddělení učili např. prof. Zdeněk Balaš, Petr Dillinger, Karel Müller, dr. Karel Tondl, Svatopluk Klír, Rudolf Beneš a další. Ve třídách posledně jmenovaných profesorů našel Braný inspirativní prostředí. Chodil do jedné třídy s „Něžným barbarem“, legendárním Vladimírem Boudníkem, se světově uznávaným grafikem Jaroslavem Sůrou (autorem emblému RBB pro „Rakovník bratří Burianů“). Byl spolužákem Zdeňka Brdlíka, Jiřího Svobody, Karla Hrušky a mnoha jiných, dnes špičkových umělců. Profesor Beneš ve své třídě systematicky rozvíjel uměleckou svobodu každého žáka. Řada tehdy formujících se osobností ožila později v prózách Bohumila Hrabala.
     Po absolvování st. grafické školy v r. 1949 pokračoval ve studiu na pedagogické fakultě v Praze. V padesátých a šedesátých létech působil ve školách na Podbořansku. Vyučoval kreslení a trvale spolupracoval s časopisem „Estetická výchova“. V té době také dálkově studoval na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty v Plzni u doc. Jana Weniga. Studium ukončil v roce 1967. Následujícího roku nastoupil jako výtvarník do Rakovnických keramických závodů, kde pracoval až do r. 1989. Některé jeho návrhy dekorů obkládaček získaly nejvyšší výtvarné ocenění, zlatou visačku CID.
     Po odchodu do důchodu intenzivně kreslí. Navázal spolupráci s pražským Dílem, později se orientuje na Dílo, podnik fondu Českého výtvarného umění v Plzni. S ním řadu let úspěšně spolupracoval.
     Výtvarný zájem zaměřil Václav Braný na krajinu. Lásku k polním cestám si přináší z dětství, prožitém na Vysočině. Také staré stromy ho okouzlují svou tvarovou zákonitostí. Je to bohatství přírody, před kterou se zastavuje v pokoře a nechává se jí vždy nově překvapovat a udivovat. Cyklus kreseb „Staré stromy okolo Rakovnického potoka“ to potvrzuje. Jako pohotový kreslíř se představuje na výstavě několika skicami z náčrtníku.
     Václav Braný je autorem snad až příliš skromným. Domnívám se, že tato jeho vlastnost není zcela na místě.

1.  Bodláky u Hostokryj pastel  
2.  Kostelík sv. Jiří v Plzni pastel  
3.  Sena u Švihova pastel  
4.  Letní krajina a mraky pastel  
5.  Rybník u Blatna pastel  
6.  Kolem Radbuzy v Plzni pastel  
7.  Žlutá kytice pastel  
8.  Bečov pastel  
9.  Andělaká hora pastel  
10.  Domažlická věž akvarel  
11.  Borovice u Hostokryj pastel  
12.  Fialová kytice pastel  
13.  Rozkvetlý strom u Senomat pastel  
14.  Polní cesta pastel  
15.  Berounka u Srbska pastel  
16.  Nádraží Protivec pastel  
17.  Za Bulovnou pastel  
18.  U křečova pastel  
19.  Zavidov komb. kresba  
20.  Zahrady v Řemešíně pastel  
21.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
22.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
23.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
24.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
25.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
26.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
27.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
28.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
29.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
30.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
31.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
32.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
33.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
34.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
35.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
36.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
37.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
38.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
39.  Staré stromy okolo Rakovnického potoka pastel  
40.  Stromy kresba perem  
41.  Stromy v Petrohradě lavír. kresba  
42.  Stromy v Petrohradě lavír. kresba  
43.  Stromy v Petrohradě lavír. kresba