RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2548
Jiří Anderle
kresby
Rabasova galerie v Rakovníku
Wintrova síň
11. července–29. srpna 1996
vernisáž 11. července 1996 v 15.30 h


     Jiří Anderle narozen 14. 9. 1936 v Pavlíkově u Rakovníka, grafik, malíř, ilustrátor.
     Studoval AVU v Praze (1955–61, A. Pelc, V. Silovský). Tvůrčí podněty rozšířila osmiletá spolupráce s Černým divadlem Jiřího Srnce v 60. letech, která mu umožnila poznání moderního umění ve světových sbírkách (Klee, Dubuffet, Ernst, Wols).
     V intencích expresivní abstrakce vzniká 1962–64 groteskně pointovaný obrazový grafický i kreslířský cyklus Vesnické tancovačky. Traumatickou vizi reality prohlubují další cykly: Hlavy (1964–65), Bez kůže (1965–67), jejichž grafické provedení v suché jehle a mezzotintě se stane vůdčím výrazovým prostředkem dalšího desetiletí. V cyklech Komedie (1967–69), Perspektivy (1969–73), Hry (1973–75), Interiéry (1979) navazuje Anderle imaginární rozhovor s obrazy starých mistrů a v janusovské dvojakosti dobra a zla, krásy a ošklivosti, mládí a stáří a vytváří působivé podobenství lidského osudu.
     V letech 1969–73 působil jako asistent u J. Trnky a Z. Sklenáře na VŠUP v Praze, kde inspiroval jeden z nejpůvodnějších proudů české imaginativní grafiky 70. let reprezentované tzv. Sklenářovou školou. Figurální podoba Commedie dell'Arte, která se stala jeho celoživotním tématem i jeho „staromistrovsky“ brilantní, jakoby rentgenově prosvětlená kresba, přitahovala fantazií nejmladší generace a současně otevřela jeho autorovi cestu na mezinárodní scénu, kde se stal jedním z nejcitovanějších grafiků. Kurtoázní náměty provází tvorba s humanistickou tematikou. Grafický list Krutá hra pro člověka (1975) byl označen za nejangažovanější protiválečný list své doby. V Apokalyptické genetice, vystavené na individuální expozici Lublaňského bienále 1982 vytvořil grafické podobenství zrůdných mozků připravujících zánik světa. Proti zlu světa se obrací v kresebně svrchovaných a fantaskně zanícených grafikách i obrazech cyklu Commedia dell'Arte (1985) vycházejících z Horatiova citátu „Střež se ptát na to, co bude zítra“ a jejichž motiv vtěluje do díla Apassionata humana, která po listopadové revoluci vytvořila základ k 80ti kresleným ilustracím knihy Esej o slově V. Havla (1990). Dosud uspořádal 86 samostatných výstav.
Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia 1995

1.  Commedia dell'Arte kresba tuší 58 ´ 41 cm 61/1987
2.  Commedia dell'Arte kresba tuší 58 ´ 41 cm 70/1987
3.  Commedia dell'Arte – Tanec na špičkách kresba tuší 58 ´ 41 cm 63/1987
4.  Commedia dell'Arte kresba tuší 58 ´ 41 cm 65/1987
5.  Commedia dell'Arte – Jedlíci kresba tuší 58 ´ 41 cm 87/1987
6.  Commedia dell'Arte kresba tuší 58 ´ 41 cm 66/1987
7.  Commedia dell'Arte – Bubeník kresba tuší 58 ´ 41 cm 69/1987
8.  Commedia dell'Arte kresba tuší 58 ´ 41 cm 73/1987
9.  Commedia dell'Arte – Násilí uhel 58 ´ 41 cm 298/1987
10.  Commedia dell'Arte – Shrbený hřbet kresba tuší 58 ´ 41 cm 72/1987
11.  Commedia dell'Arte kresba tuší 58 ´ 41 cm 75/1987
12.  Commedia dell'Arte kresba tuší 58 ´ 41 cm 71/1987
13.  Commedia dell'Arte – Pokus o překročení vlastního stínu uhel 58 ´ 41 cm 359 b/1987
14.  Commedia dell'Arte – Příprava na skok hlavou proti zdi uhel 58 ´ 41 cm 362/1987
15.  Commedia dell'Arte – Ublížení uhel 58 ´ 41 cm 370/1987
16.  Commedia dell'Arte – Figura uhel 58 ´ 41 cm 369/1987
17.  Commedia dell'Arte – Prosba uhel 58 ´ 41 cm 337/1987
18.  Commedia dell'Arte – Deptání uhel 58 ´ 41 cm 303/1987
19.  Commedia dell'Arte – Pohlazení uhel 58 ´ 41 cm 308/1987
20.  Botticelli a Simonetta tužka, akvarel 38,5 ´ 57 cm 27/1979
21.  Perly Simonetty Vespucci tužka, běloba 41 ´ 56 cm 1974
22.  D Aprés Pollaiuolo č. 2 tužka, běloba 88 ´ 125 cm 1980
23.   kombinovaná technika 91 ´ 64 cm 38/1994
24.   kombinovaná technika 92 ´ 64 cm 39/1994
25.   kombinovaná technika 70 ´ 50 cm 125/1994
26.   kombinovaná technika 70 ´ 50 cm 134/1994
27.   kombinovaná technika 70 ´ 50 cm 121/1994
28.   kombinovaná technika 70 ´ 50 cm 120/1994
29.   kombinovaná technika 70 ´ 50 cm 114/1994
30.   kombinovaná technika 70 ´ 50 cm 113/1994
31.   kombinovaná technika 70 ´ 50 cm 118/1994