RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1889
slavnostní ukončení a veřejná prohlídka vytvořených děl mezinárodního sochařského sympozia
Džbán 1996
Rabasova galerie v Rakovníku
Spongilit, s. r. o., Hředle
Středočeské sdružení výtvarníků Praha, člen UVU ČR
areál kamenického závodu Spongilit, s. r. o., ve Hředlích
4. srpna 1996 ve 14.00 h

     Hraje rakovnický BRASS BAND
Účastníci:
     Prof. Stanislav Hanzík (CZ)
     Rosemarie Martin (F)
     Roger Rigorth (D)
     Jan Gebauer (CZ)
     Jaromír Blažek (CZ)
     
Sympozium se koná pod záštitou
     Ing. Jiřího Chalupeckého, přednosty OkÚ v Rakovníku
     Mgr. Miloslava Mánka, starosty města Rakovníka
     p. Vratislava Mráze, starosty obce Hředle
     
Sympozium finančně podporují
     Ministerstvo kultury České republiky
     Nadace Český fond umění