RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK23
Rakovnicko v době Wintrově
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síň na radnici
12. prosince 1996–19. ledna 1997


     Mezi lety 1874, kdy Winter do Rakovníka přišel, a 1912, kdy zemřel, se podobou města a jeho okolím zabývali dva malíři. Nejdříve Karel Liebscher (1851–1906) a později Josef Jaroslav Král (1874–1914).
     Karel Liebscher prošel Rakovnickem, Křivoklátskem a celým královstvím českým jako renomovaný dokumentarista připravující ilustrace dvou úctyhodných projektů Ottova nakladatelství; místopis „Čechy“ a „Hrady, zámky…“ Augusta Sedláčka. Tušové lavírky, které odevzdával tiskárně, podávají objektivní obraz vzhledu měst, vesnic, přírodních a historických pozoruhodností v českých zemích na počátku osmdesátých let devatenáctého století. Jsou střízlivé a popisné, konečně často vznikaly přepisem fotografií, které si malíř cestou pořizoval. Všechny spojuje cit pro malebnost motivů a téměř neomylný smysl pro zvláštnosti místa. Winter pro „Čechy“ napsal stať věnovanou královskému městu Rakovníku. Jeho popis s bohatě protkávanými živými postřehy, plasticky líčí minulost i dnešek města, které se mu stalo na čas domovem. Tu a tam zazní ironický tón jako náznak odstupu od prostředí s nímž se asi nikdy plně nezžil, přesto píše Winter jako rakovnický patriot.
     Shodou okolností i obrázky z rodného města J. J. Krále vyšly ve Zlaté Praze s Wintrovým slovním doprovodem. Ilustrace kreslil Král v Rakovníku, v říjnu roku 1908, v kratičkém vrcholném období svého díla. Po čtyřech letech ho pak přivezli domů z Prahy nemocného. Choroba mu ubírala rozumu a za další dva roky zemřel. Jestliže Winter napsal reportáž („Rakovnické obrázky“) jako komentář ke kresbám z pohledu historika už vzdálen aktuálnímu dění ve městě. Králova výpověď je mnohem intimnější. Vracel se k motivům, které ho inspirovaly už v dětství. Zná každý detail stavby, každý kámen v dlažbě. Sledoval proměny svého rodiště. Žil s ním. Virtuózní technikou a s větším kompozičním mistrovstvím přepisuje pohledy na malebná zákoutí, která zobrazoval již před dvaceti lety.
     Soubor exponátů je z větší části složen z děl K. Liebschera a J. J. Krále proto, že tito umělci se Rakovnickem zabývali opravdu soustavně a jejich díla jsou dnes dostupná v reprezentativním výběru. Vedle nich však v té době Rakovník kreslí i V. Jansa, J. Jakub, mladý J. Renner, Navrátil a další. To však už jsou většinou diletanské práce. V prvním desetiletí našeho století začíná i éra rakovnických pohledů od profesora R. Pucholda. Ty však již zrály pro novou epochu v dějinách Rakovníka.
Vaclav Zoubek

1. Václav Jansa Vysoká brána akvarel 41 ´ 30 cm 1901
2. Karel Liebscher Křivoklát, brána II. nádvoří lavír. papír 17 ´ 25 cm kolem 1880
3. Karel Liebscher Čistá lavír. papír 17 ´ 22 cm kolem 1880
4. Karel Liebscher Zvíkovec lavír. papír 20 ´ 28 cm kolem 1880
5. Karel Liebscher Kostel v Kněževsi lavír. papír 20 ´ 28 cm kolem 1880
6. Karel Liebscher Křivoklát, I. brána lavír. papír, rastr 22 ´ 23 cm kolem 1880
7. Karel Liebscher Loužek od západu lavír. papír, rastr 13 ´ 18 cm kolem 1880
8. Karel Liebscher Petrovice lavír. papír 15 ´ 22 cm kolem 1880
9. Karel Liebscher Kostel na hoře Amelíně lavír. papír 19 ´ 32 cm kolem 1880
10. Karel Liebscher Senomaty lavír. papír 19 ´ 32 cm kolem 1880
11. Karel Liebscher Čechy, Rakovník, Starý dům na náměstí lavír. tuš, pero, kart. průměr 18 cm 1900
12. Karel Liebscher Čechy, Rakovník, Ulička vedoucí k severní bráně lavír. tuš, karton 21 ´ 13 cm 1900
13. Karel Liebscher Čechy, Rakovník, Zvonice na hřbitově lavír. tuš, pero, kart. 17 ´ 25,6 cm 1900
14. Karel Liebscher Čechy, Rakovník, Chrám ze strany východní perokresba, tuš, karton 22 ´ 16 cm kolem 1900
15. Karel Liebscher Čechy, Rakovník, Mariánský sloup perokresba, tuš, karton  kolem 1900
16. Karel Liebscher Čechy, Rakovník, východ. brána z cyklu Rakovnicko lavír. tuš, pero, kart. 17,2 ´ 28,3 cm 1900
17. Karel Liebscher Čechy, Rakovnicko, kostelík sv. Jiljí v Rakovníku lavír. tuš, karton 17,2 ´ 28,3 cm 1900
18. Karel Liebscher Čechy, Rakovník – u východní brány lavír. tuš, pero, kart. 19 ´ 26 cm 1900
19. Karel Liebscher Čechy, Rakovník, náměstí l. tuš, pero, běloba, kar. 22 ´ 32 cm 1900
20. Karel Liebscher Čechy, Rakovník l. tuš, pero, běloba, kar. 26 ´ 32,5 cm 1900
21. Karel Liebscher Hrady a zámky, Tvrze na Křivoklátsku, Jivno lavír. tuš karton 17,5 ´ 23,5 cm 1900
22. Karel Liebscher Hrady a zámky, Křivoklát věž „Huderka“ l. tuš, pero, rastr. papír 14 ´ 19,5 cm 1890
23. Karel Liebscher Hrady a zámky, Rakovník – zbytky hradeb a bašt lavír. tuš, běloba, kar. 18 ´ 11 cm 1890
24. Karel Liebscher Hrady a zámky, Křivoklát, malá bašta lavír. tuš, běloba, kar. 18 ´ 11 cm 1890
25. Karel Liebscher Hrady a zámky, Rakovník, střílny na bráně lavír. tuš, běloba, kar. 12,6 ´ 18,7 cm 1890
26. Karel Liebscher Hrady a zámky, Křivoklát – okno v paláci nad druhou bránou l. tuš běloba, tužka na foto 18,5 ´ 12,2 cm kolem 1890
27. Karel Liebscher Hrady a zámky, Křivoklát znak nad první bránou lavír. tuš, fotografie 21,6 ´ 17,5 cm kolem 1890
28. Karel Liebscher Hrady a zámky, Krušovice (okolí Rakovníka) lavír. tuš, běloba, kar. 17 ´ 23,9 cm kolem 1890
29. Karel Liebscher Hrady a zámky, Křivoklát záp. č. 1. nádv., 1. nádv s Huderkou karton, lavír. tuš, běloba 15,7 ´ 16,3 cm kolem 1890
30. Karel Liebscher Hrady a zámky, Křivoklát partie z prvního dvora tuž. lav., tuš ink., rastr. p. 23 ´ 13 cm 1890
31. Karel Liebscher Křivoklát lav. tuš, běl. kart 18 ´ 22 cm 
32. Karel Liebscher Hrady a zámky, Krakovec – brána lav. tuš, běl. kart 27,7 ´ 19 cm 
33. Karel Liebscher Ústí Javornice do Mže lav. tuš, běl. kart 20 ´ 33 cm 
34. Karel Liebscher Hrady a zámky, Křivoklát, Okno l. tuš, běloba, tužka, karton 23,2 ´ 18 cm 
35. Karel Liebscher Hrady a zámky, Pražská brána v Rakovníku lavír. t., karton 25 ´ 18,2 cm 
36. Karel Liebscher Hrady a zámky, Krakovec od severu lav. tuš, karton 21 ´ 27 cm 
37. Karel Liebscher Čechy, Rakovnicko a Slánsko, Klíčavské údolí, Myslivna „Na Markytě“ lavírovaná tuš průměr 20 cm 
38. Karel Liebscher Hrady a zámky, Křivoklát – druhá brána lav. tuš, běl. kart 21,8 ´ 27,2 cm 
39. Karel Liebscher Hrady a zámky, Křivoklát motiv z hradeb u hlásky lav. tuš, běloba, rastr. p. 27,7 ´ 20,3 cm 
40. Karel Liebscher Čechy, Rakovník – zbytky hradeb l. tuš, in, běl. kart 22,1 ´ 18,7 cm 
41. Karel Liebscher Hrady a zámky, Tvrziště na Branově v okolí Křivoklátu lav. tuš inkoust, běl. kart 22,1 ´ 18,7 cm 
42. Karel Liebscher Krajina ze zastávky Lašovické, cykl. Čechy lav. tuš běl. kart. perokr. 18 ´ 26,8 cm 
43. Karel Liebscher Údolí Mže pod Zvíkovcem, cyklus Čechy lav. tuš, běl. kart 21,3 ´ 30 cm 
44. Karel Liebscher Strže v okolí Senomat lav. tuš, běl. kart 20,8 ´ 30,2 cm 
45. Karel Liebscher Hrady a zámky, Krakovec, již. č. hradu se zbytky ozdob. arkýře lav. tuš běloba, karton 22,5 ´ 27,3 cm 
46. Karel Liebscher Hrady a zámky, Křivoklát, Vížka (baštička) na hradbách u Huderky tužka perokr., rastr. p. 22,8 ´ 17,1 cm 
47. Jos. Jarosl. Král Rakovník, Kamenná ul. tužka, papír 36 ´ 27 cm 26. 10. 1908
48. Jos. Jarosl. Král Pražská brána kvaš, karton 47 ´ 35 cm 1894
49. Jos. Jarosl. Král Rakovník, vchod do býv. města židovského tužka, papír 25 ´ 36 cm 17. 10. 1908
50. Jos. Jarosl. Král Rakovník tužka, papír 36 ´ 25 cm 23. 10. 1908
51. Jos. Jarosl. Král Rakovník tužka, papír 25 ´ 36 cm 9. 10. 1908
52. Jos. Jarosl. Král Rakovník tužka, papír 25 ´ 36 cm 11. 10. 1908
53. Jos. Jarosl. Král Rakovník, Grieblovna tužka, papír 36 ´ 25 cm 12. 10. 1908
54. Jos. Jarosl. Král Rakovník, Vysoká brána kvaš, karton 49 ´ 32 cm 1894
55. Jos. Jarosl. Král Rakovník, kaple s. Jana kvaš, karton 48 ´ 34 cm 1894
56. Jos. Jarosl. Král Rakovník kvaš, kar, perokr. 34 ´ 50 cm 1894
57. Jos. Jarosl. Král Rakovník, žid. škola kvaš, karton 40 ´ 46 cm 
58. Jos. Jarosl. Král Rakovník, Vinohrady kvaš, karton 48 ´ 35 cm 1894
59. Jos. Jarosl. Král Rakovník, sv. Jiljí kvaš, karton 32 ´ 46 cm 1894
60. Jos. Jarosl. Král Rakovník, Panský mlýn kvaš, karton 35 ´ 48 cm 1894
61. Jos. Jarosl. Král Rakovník, hřbitovní zvonice kvaš, karton 50 ´ 39 cm 1894
62. Jos. Jarosl. Král Rakovník, zvonice kvaš, karton 44 ´ 34 cm 1894
63. Jos. Jarosl. Král Chalupa kvaš, karton 30 ´ 48 cm 1894
64. Jos. Jarosl. Král Pohled na Rakovník kvaš, lav. papír 25 ´ 34 cm 1. 9. 1895
65. Jos. Jarosl. Král Pražská brána tuš 25 ´ 34 cm 4. 9. 1895
66. Jan Renner Vysoká ulice s Vysokou bránou akvarel 39 ´ 26 cm 1910
67. Navrátil Vysoká brána akvarel, papír 32,8 ´ 19,7 cm 1885
č. 1–10 Kresby z majetku České spořitelny, a. s., pobočky Rakovník
č. 11–67 Kresby z majetku Rabasovy galerie v Rakovníku