RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK20
Irina Motorina
akvarely
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síň na radnici
20. března–4. května 1997
vernisáž 20. března 1997 v 15.30 h
     V mé tvorbě zaujímají stejně důležité místo malba i grafika. Během dlouhodobého studia jsem si osvojila jak grafické techniky tak techniku olejomalby. Na ruských uměleckých školách se klade důraz na malbu akvarelem. Je to velmi složitá a jemná technika. V současné době právě akvarely nejzřetelněji odhalují moji osobitost. Akvarel nutí umělce aby se maximálně soustředil na zobrazovanou skutečnost, vyžaduje bezchybnou kresbu a jasné formální zpracování. Zvláště kouzelná průzračnost a sytost akvarelové barvy mi dovolují ztělesnit mé emoce a dojmy z viděného.
     Jako představitelka ruské školy si myslím, že pro umělce je nutné projít etapou realistického malování, aby mohl dospět k plné svobodě vlastního projevu. Vidím to na příkladu Maleviče, Kandinského, Matisse a mnohých dalších představitelů světové kultury před nimiž se skláním. Občas diváci považují formalistické práce velkých mistrů za lest či dokonce podvod, ale zapomínají, že tito umělci prošli velkolepou školou klasického malířství.
     Umění nikdy nebylo něčím neotřesitelným, vždy představovalo dynamický proces v čase a vývoji.
     Dnes předkládám vaší pozornosti své hledání v současné etapě mé tvůrčí cesty. Doufám, že to pro vás bude zajímavé.
Irina Motorina

     
     Irina Anatoljevna Motorina se narodila v roce 1971 v Moskvě. V letech 1987 až 1991 studovala na Moskevském uměleckém učilišti na památku roku 1905, kde získala umělecko-pedagogickou specializaci. Od roku 1991 do roku 1992 vyučovala kresbu, maliřství, kompozici a historii umění v Dětské škole umění v Moskvě. V roce 1992 začala studovat na Moskevském státním akademickém institutu V. I. Surikova. V roce 1995 se stala členkou Mezinárodní asociace mladých umělců a historiků umění.
     
Výstavy:
     1990 studentská výstava v Ústředním domě umělců, Moskva
     1993 studentská výstava v Manéži, Moskva
     1994 studentská výstava ve Výstavním sále v Lavrušenském, Moskva
     1996 samostatná výstava v galerii Becher Clubu, Praha
     1996 samostatná výstava v akademii, Karlsruhe
     
     Její práce se nacházejí v soukromých sbírkách v USA, Velké Británii, Islandu, Švýcarsku, Itálii, České republice a Rusku.
     
1.  Lanškroun pod sněhem akvarel, papír 36 ´ 48 cm 1995
2.  Skákající holčičky akvarel, papír 30,5 ´ 45,5 cm 1992
3.  Moskva akvarel, papír 40 ´ 55 cm 1994
4.  Most v městečku Boroviči akvarel, papír 30,5 ´ 45,5 cm 1992
5.  Dědeček akvarel, papír 24 ´ 32 cm 1992
6.  Boroviči – podzimní den akvarel, papír 24 ´ 32 cm 1993
7.  Portrét babičky litografie 30,5 ´ 23 cm 1994
8.  Moskva – západ slunce litografie 27 ´ 36 cm 1994
9.  Mariánské lázně akvarel, papír 32 ´ 45 cm 1995
10.  Lodička akvarel, papír 29 ´ 41 cm 1993
11.  Moře – modrá clona akvarel, papír 29 ´ 41 cm 1993
12.  Západ slunce na moři akvarel, papír 29 ´ 41 cm 1993
13.  Mrazivý den akvarel, papír 24 ´ 32 cm 1993
14.  Pláž akvarel, papír 21 ´ 29 cm 1992
15.  Vilémov u Litovle akvarel, papír 21 ´ 29 cm 1995
16.  Večer na vesnici akvarel, papír 36 ´ 48 cm 1993
17.  Krásný dvůr akvarel, papír 34 ´ 46 cm 1996
18.  Sad akvarel + akryl, papír 34 ´ 46 cm 1996
19.  Podzimní večer akvarel + akryl, papír 34 ´ 46 cm 1996
20.  Podzimní sad akvarel + akryl, papír 34 ´ 46 cm 1996
21.  Za obědem akvarel, papír 34 ´ 46 cm 1996
22.  Vinice akvarel, papír 34 ´ 46 cm 1996
23.  Interiér s divanem akvarel, papír 24 ´ 32 cm 1992
24.  Meloun pastel, papír 57 ´ 71 cm 1996
25.  Karlovy Vary pastel, papír 34 ´ 46 cm 1996
26.  Moskva – nábřeží akvarel, papír 40 ´ 55 cm 1994
27.  Autoportrét litografie 35 ´ 48 cm 1996
28.  Silnice akvarel + akryl, papír 34 ´ 46 cm 1996