RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK18
Výstava prací zdravotně postižených
Nadace Rakovnický kontakt
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síň na radnici
2.–11. června 1997
vernisáž 2. června 1997 ve 14.00 h