RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK19
slavnostní ukončení a veřejná prohlídka vytvořených děl mezinárodního sochařského sympozia
Džbán 1997
Rabasova galerie v Rakovníku
Spongilit, s. r. o., Hředle
Středočeské sdružení výtvarníků Praha, člen UVU ČR
areál kamenického závodu Spongilit, s. r. o., ve Hředlích
3. srpna 1997 ve 14.00 h
účastníci:
     Zeev Krischer (Izrael)
     Kiril Mateev (Bulharsko)
     Petr Šedivý (ČR)
     Tomáš Istler (ČR)
     Martin Zet (ČR)
     Jaroslav Šaman (ČR)
     
host:
     Irina Motorina (Rusko)