RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK26
Jaroslav Petrželka
obrazy
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síň na radnici
30. října–7. prosince 1997
vernisáž 30. října 1997 v 15.30 h
JAROSLAV PETRŽELKA
     Cesta Jaroslava Petrželky k výtvarné činnosti začala již v útlém mládí na Kladně nad pokreslenými papíry a téměř v jistotu se proměnila po setkání a pod vlivem malíře Karla Součka, blízkého přítele jeho otce. Nakonec ale po maturitě na gymnáziu odbočila na fakultu lesního hospodářství. Slepou se však rozhodně nestala. Kresbě se věnoval na fakultě stavebního inženýrství. Malbu a grafiku nadále studoval externě u K. Součka tehdy už profesora AVU v Praze.
     Zprvu obávaná základní vojenská služba přinesla nakonec možnost soustředenější práce v součinnosti s Armádním výtvarným studiem. Přišla i první výstava, první ilustrace a ucelenější grafické cykly. Po vojně se bylo nutno znovu rozhodnout a opět zvítězil les a práce lesníka. To znamenalo přesunout se do pozice nedělního malíře (volné soboty tehdy nebyly), nastavit večery. Snad právě překonávání s tím souvisejících problémů pomohlo vrozenému nadání a v roce 1964 byl J. Petrželka přijat do tehdejšího Svazu československých výtvarných umělců.
     V následujících letech vystavoval samostatně i společně s dalšími kolegy, maloval, kreslil a pracoval na grafických cyklech. Spolupracoval s tiskem a ke stovkám ilustrací v novinách i časopisech přibyly i vlastní povídky. Rovněž v tomto uměleckém oboru se inspirací stala především příroda, les a vše co k nim patří. Ve volných grafických cyklech a v obrazech však výrazně převládá tématika města. Okrajově se věnoval ilustraci v beletrii i v odborné literatuře, spolupracoval na návrzích do architektury i v oblasti umění užitého.
     V posledních letech se autorův zájem obrací opět k malbě, do které koncentruje své životní i umělecké zkušenosti. Používá kombinovanou techniku, ta mu, zdá se, nejlépe umožňuje vyjádřit pocity člověka, který žije ve městě, ale podvědomě i se zdůvodněním hledá záchranu v přírodě. I ten, kdo nemá les jako profesi, se utíká za hradbu stromů, ale v zápětí se poslušně vrací za hradbu domů, do spletí ulic mezi lidi. Na Petrželkových obrazech si jsou stěny lesních porostů i bariery stěn domů podobné a je v nich stejný neklid, úzkost, naděje i radost.
Narozen: v roce 1938 v Kladně
Studia: Při studiu na fakultě lesního inženýrství i po jeho absolvování studoval externě malbu a grafiku u prof. Karla Součka.
     V roce 1964 byl přijat do tehdejšího Svazu československých výtvarných umělců a zúčastňoval se prakticky všech významnějších výstavních akcí, zejména v rámci středočeské krajské organizace svazu. Po roce 1989 je členem Středočeského sdružení výtvarníků UVU ČR. Spolupracoval a spolupracuje jako kreslíř s tiskem a zabývá se užitou i volnou grafikou. Realizoval některá díla ve spolupráci s architektem a v poslední době se věnuje knižní ilustraci.
     Ve volné tvorbě (malba, grafika) převažují motivy z přírody a života ve městě. Samostatně vystavoval v Kladně, Pardubicích, Roztokách, Vodňanech a dalších městech. Ze společných akcí je možno z posledního období jmenovat účast na Všeobecné jubilejní výstavě v Praze v r. 1991. Jeho díla vlastní některé regionální galerie a instituce a je zastoupen v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. V poslední době žije a pracuje v Praze.