RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK23
Malba, grafika, plastika, užité umění
Oblastní sdružení UVU ČR Teplice
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síně RG
23. června–13. září 1998
vernisáž 23. června 1998 v 16.00 h