RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK26
slavnostní ukončení a veřejná prohlídka děl vytvořených při mezinárodním sochařském sympoziu
Džbán 1998
Rabasova galerie v Rakovníku
Spongilit PP, s. r. o., Hředle
Středočeské sdružení výtvarníků Praha – člen Unie výtvarných umělců Praha
areál kamenického závodu Spongilit, s. r. o., ve Hředlích
2. srpna 1998 ve 14.00 h

     hraje rakovnický Brass Band
Účastníci:
     Aleš Hnízdil
     Ivan Jilemnický
     Petr Šedivý
     Tomáš Istler
     
Host:
     Tomáš Rydval
     
Kurátor:
     Jaroslav Vanča