RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK27
Rudolf II. a Rakovník
k příležitosti 410. výročí povýšení města clo třetího stavu, poslední v tomto tisíciletí
Státní okresní archiv v Rakovníku
Město Rakovník
Národní galerie v Praze
Rabasova galerie v Rakovníku
Wintrova síň
3.–7. září 1998
vernisáž 3. září 1998 v 16.00 h
Antonín Machek – Rudolf II. v kunstkomoře