RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK26
Václav Laňka
Příroda ve skle
expozice přírodnin upravených pro muzejní a výukové účely
Rabasova galerie v Rakovníku
Okresní muzeum v Rakovníku
Výstavní síň na radnici
14. října–1. listopadu 1998
vernisáž 14. října 1998 v 16.00 h

     Výstavu uvede Ivo Mička.