RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK4897
Karel Čapek
Rabasova galerie v Rakovníku
Okresní muzeum v Rakovníku
Státní okresní archiv
Mansarda okresního muzea
28. ledna–21. února 1999
vernisáž 28. ledna 1999 v 16.00 h


1.
Rodný kraj
Dětství
     Karel Čapek se narodil 9. 1. 1890 v Malých Svatoňovicích jako třetí dítě v rodině MUDr. Antonína Čapka (1855–1929), matka Božena, roz. Novotná (1866–1924).
     Sourozenci Helena (1886–1961) a Josef (1887–1945).
     V červnu 1890 se rodina stěhuje do vlastního domu v Úpici, kde Karel navštěvoval obecnou školu a první tř. měšťanské školy (1895–1901).
     
2.
Na studiích
     Gymnázium začal studovat v Hradci Králové (1901–1905) kde bydlel v podnájmu spolu s babičkou Helenou Novotnou. Jako tercián debutoval básněmi v brněnském časopisu Neděle. V kvartě se zamiloval do stejně staré žačky měšťanské školy Anny Nepeřené, Anielky. Kvintu a sextu vychodil v Brně (1905–1907), kde bydlela jeho provdaná sestra. Rodiče se roku 1907 přestěhovali do Prahy, proto přešel na Akademické gymnázium v Praze, kde roku 1909 maturoval.
     
3.
University
     1909–1915 studoval na filozofické fakultě pražské university filozofii, dějiny výtvarného umění a estetiku. 1910/11 pražská studia přerušil pobytem na univerzitách v Berlíně (zimní semestr) a na Sorboně v Paříži (letní semestr). V Paříži bydlel s bratrem Josefem a společně s ním rozepsal první verzi hry Loupežník. Doktorát filozofie obhájil 1915 dizertací Objektivní metoda v estetice se zřením k výtvarnému umění. Promován na doktora filozofie 29. listopadu 1915.
     
4.
Indická architektura
     Je první samostatně vydanou prací Karla Čapka, kterou napsal spolu s architektem Vlastislavem Hofmanem. Podnět k ní daly fotografie a přednášky úpického továrníka Richarda Morawetze z cesty po Indii a Ceylonu. Publikaci vydal SVU Mánes jako zvláštní otisk z časopisu Styl, 5, 1913.
     
5.
Literární začátky
     Bratři Čapkové publikovali od roku 1907 společně v různých časopisech, v Lidových novinách, Stopě, Lumíru, Kopřivách, Přehledu, Almanachu na rok 1914 a dalších. 1911 v Lumíru otištěna Lásky hra osudná. V roce 1916 vychází v nakladatelství Borový jejich společná kniha Zářivé hlubiny a jiné prózy, kterou ilustroval V. Hofman.
     
6.
Za války
     Od března do září působí jako domácí učitel syna hraběte Vladimíra Lažanského, Prokopa, zprvu v Praze, od dubna do konce září na zámku v Chyších u Žlutic. V květnu podepisuje společně s bratrem manifest českých spisovatelů. 5. října nastupuje do knihovny Národního muzea, 22. října nastupuje do redakce Národních listů. V říjnu vychází v nakladatelství J. Otto jeho samostatný knižní debut Boží muka.
     
7.
Svoboda
     Období 1918–1921
     Vydává knihy: 1918 – Pragmatismus čili Filozofie praktického života, Krakonošova zahrada (psáno s J. Čapkem).
     1919 – G. Apollinaire: Pásmo (překlad)
     1920 – Loupežník, Kritika slov, R.U.R., Francouzská poezie nové doby (překlad)
     1921 – Trapné povídky, Ze života hmyzu (psáno s J. Čapkem)
     Rediguje: 1918–20 Nůše pohádek 1–3, 1920–21 Musaion 1–2.
     V létě 1920 se seznamuje s herečkou O. Scheinpflugovou, v prosinci 1920 se seznamuje s V. Hrůzovou.
     Od 1. dubna 1921 společně s bratrem redaktorem Lidových novin.
     
8.
Nebojsa
     Satirický a obrázkový týdeník Nebojsa vycházel v letech 1918–1920. Po stránce literární i výtvarné je význačnou kronikou prvních let svobodného státu. Odpovědným redaktorem byl Josef Čapek, členy redakční rady: Karel Čapek, J.S. Machar, dr. Jan Herben, Viktor Dyk. Obrazový doprovod vytvářeli přední současní umělci Jan Štursa, Josef Čapek, Václav Rabas, Jan Konůpek a další.
     
9.
Loupežník
Zlatý klíček
     Loupežník vyšel knižně v březnu 1920. Premiéra 2. března 1921 v Národním divadle v Praze, zfilmován 1931, režie J. Kodíček.
     Lásky hra osudná knižně 1922, provedena 1. června v Praze ochotnickým spolkem Volné jeviště.
     Zlatý klíč scénář z roku 1921, zfilmován 1922 za režie J. Kvapila.
     
10.
R.U.R.
Věc Makropulos
     R.U.R. knižně vydal v listopadu 1920, premiéra 2. 1. 1921 ochotnický spolek Klicpera v Hradci Králové, v Národním divadle v Praze 25. 1. 1921.
     Věc Makropulos knižně vyšla v listopadu 1922, premiéra 21. listopadu 1922 v autorově režii ve Vinohradském divadle.
     Věc Makropulos zhudebnil Leoš Janáček, premiéra opery 18. prosince 1926 v Brně.
     
11.
Ze života hmyzu
Adam Stvořitel
     Obě hry napsal společně s bratrem Josefem.
     Ze života hmyzu vydána knižně v listopadu 1921, premiéra 3. února
     1922 v Brně za účasti obou autorů.
     Adam Stvořitel knižně vyšel v květnu 1927, premiéra 12. dubna
     1927 v Národním divadle v Praze.
     
12.
Italské listy
Anglické listy
     Cesta do Itálie 17. duben–8. červen 1923. Fejetony z cesty publikuje v Lidových novinách, soubor Italské listy vychází knižně v září 1923.
     Cesta do Anglie 27. květen–27. červenec 1924. Vnějším podnětem k cestě je pozvání na londýnské zasedání Penklubu a návštěva výstavy britského impéria. Na okružní cestě po Anglii ho doprovází dr. O. Vočadlo. Fejetony doprovází vlastními kresbami, nejdříve v novinách, Anglické listy vychází knižně v říjnu 1924.
     
13.
Továrna na absolutno
Krakatit
     Továrna na absolutno vychází na pokračování v Lidových novinách 19. 9. 1921–10. 4. 1922, knižně v dubnu 1922. Ilustroval Josef Čapek.
     Krakatit tištěn na pokračování v Lidových novinách od 25. 12. 1923–15. 4. 1924, knižně v květnu 1924. Úspěšně zfilmován 1948 režisérem O. Vávrou.
     
14.
Proč nejsem komunistou
     Ferdinand Peroutka založil na začátku roku 1924 týdeník Přítomnost. Na konci prvního ročníku a na začátku druhého ročníku uveřejňuje anketu nazvanou Proč nejsem komunistou. Ankety se zúčastnili přední čeští spisovatelé a intelektuálové.
     
15.
Karel Čapek kandiduje
     V září 1925 vstupuje i s bratrem do nově založené Národní strany práce a formálně za ni kandiduje v parlamentních volbách 1925 a ve volbách do místního výboru 1927.
     
16.
Silvestrovká aféra
     Aféru proti Karlu Čapkovi, jako hostiteli prezidenta Masaryka v kruhu pátečníků, rozpoutal národně demokratický a klerikální tisk ve snaze zdiskreditovat osobnost prezidenta před prezidentskými volbami v roce 1927. Soudní projednání se táhlo až do roku 1929. V říjnu 1927 vychází Skandální aféra Josefa Holouška, vychází na pokračování v Lidových novinách od 27. 2.–11. 3. 1927, knižně v říjnu 1927
     
17.
Zahradníkův rok
     Fejetony se zahradnickou tematikou vycházely časopisecky v období 1925–1928, Zahradníkův rok knižně v lednu 1929, knihu kongeniálně
     ilustroval Josef Čapek.
     Karel Čapek byl uznávaným zahradnickým odborníkem a pěstitelem alpinek a kaktusů. Mnozí pěstitelé nazvali některé kultivary jeho jménem, např. pěstitel F. Holenka nazval jeden lomikámen Saxifraga megaseaeflora Karel Čapek.
     
18.
Menší prózy
     Menší prózy psané původně pro noviny – krátké povídky, fejetony, sloupky, úvodníky, entrefilety – tematicky seřadil a vydal v knižních souborech:
     1925 – Jak vzniká divadelní hra a průvodce po zákulisí, O nejbližších věcech
     1929 – Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
     1931 – Marsyas
     1932 – Apokryfy, O věcech obecných čili Zoon politikon
     Pro nakladatelství Aventinum redigoval 1931–32 knihovnu životní moudrosti.
     V dubnu 1925 se přestěhoval do vlastního rodinného domu na Vinohradech.
     
19.
Výlet do Španěl
Obrázky z Holandska
     Cesta do Španělska v říjnu 1929. Cestopisné fejetony vycházely od 10. 11. 1929 v Lidových novinách. Knižně Výlet do Španěl s autorovými kresbami v dubnu 1930.
     Cesta do Holandska spolu s F. Langrem a E. Konrádem na kongres Penklubů v Haagu. Fejetony z cesty s autorovými obrázky v novinách od 26. 7.–6. 9. 1931. Obrázky z Holandska knižně v únoru 1932.
     
20.
Devatero pohádek
Dášeňka
     Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přívažek vychází poprvé v roce 1932. Ilustrace Josefa Čapka.
     Dášeňka čili život štěněte vychází v roce 1933 s autorovými fotografiemi a kresbami.
     Obě knihy byly přeloženy do mnoha cizích jazyků a patří stále k nejvydávanějším knihám bratří Čapků.
     
21.
Čapek fotograf
     Byl vynikajícím fotografem, s citem pro materiál a osobnost. Fotografoval s výjimkou prezidenta Masaryka a Pátečníků samé obyčejné věci: nádobí, obuv, zvířátka, květiny. Uvedené snímky fenky Iris a Dášeňky byly uveřejněny v Pestrém týdnu.
     
22.
Lidové noviny
     Do Lidových novin nastoupil spolu s bratrem Josefem 1. dubna 1923 a pracoval v nich až do smrti. Přispíval do všech rubrik. Psal úvodníky, sloupky, enterfilety, rozhlásky, cestopisné črty, které sám ilustroval živou kresbou nebo dokonalou fotografií. Většina jeho románů byla před knižním vydáním otištěna v Lidových novinách na pokračování.
     
23.
Hovory s Masarykem
     Přátelství s T.G.Masarykem mělo na Čapka vliv i politicky. Hovory s Masarykem vznikaly od roku 1926. 1. díl byl publikován 1928, 2. díl 1931, 3. díl 1935. Mlčení s Masarykem vyšlo 1935.
     Prezident se zúčastňoval schůzek Pátečníků v domě Karla Čapka od 19. března 1926.
     
24.
Románová trilogie
     Trilogie spojuje metodou poznání druhého člověka tři samostatné romány Hordubal, Povětroň a Obyčejný život, které spolu dějově ani postavami nesouvisí.
     Hordubal (1933) – inspirovaný soudničkou o zavraždění Juraje Hardubeje po návratu z Ameriky.
     Povětroň (1934) – román o havarovaném letci bez tváře, jehož totožnost není možno přesně identifikovat. Román dokončuje v Karlových Varech v lázeňském domě Anglický dvůr.
     Obyčejný život (1934) – životní příběh železničního úředníka dokončuje v srpnu 1934 na statku své sestry v Hrádku u Prohoře.
     
25.
Pražský a venkovský domov
     26. 8. 1935 se oženil s O. Scheinpflugovou. Novomanželé dostávají od Václava Palivce do doživotního užívání dům u Dobříše, později zvaný Strž. Počínají úpravy tohoto i pražského domu.
     
26.
Válka s Mloky
     Utopistický román Válka s Mloky začal psát v roce 1935. 2. část románu dopisuje v Karlových Varech, 27. září 1935 román dokončuje. Otiskován na pokračování v Lidových novinách od 21. 9. 1935–12. 1. 1936. Poprvé knižně vyšel v únoru 1936.
     
27.
Cesta na sever
     V červenci 1936 podniká se svou ženou a švagrem Karlem Scheinpflugem cestu do Dánska, Švédska a Norska. Cestují vlakem a část cesty z Bergenu na Severní mys a zpět do Narviku lodí. Z Narviku se vrací vlakem přes Švédsko. V listopadu se v norském tisku objevuje návrh, aby Karlu Čapkovi byla udělena Nobelova cena za literaturu.
     Cesta na sever s autorovými obrázky a básněmi jeho ženy vychází knižně v prosinci 1936.
     
28.
Penklub
     V roce 1925 zakládá Karel Čapek československou odbočku mezinárodní spisovatelské organizace Penklub a stává se jejím předsedou. V březbu 1933 se vzdává předsednictví. Účastní se domácích i zahraničních schůzí Penklubů a významně se podílí na organizaci a programu kongresu světových Penklubů pořádaném v červnu 1938 v Praze.
     
29.
Bílá nemoc
První parta
     Fašistickému nebezpečí čelí hrou Bílá nemoc a románem z hornického prostředí První parta.
     Bílá nemoc vyšla knižně v lednu 1937, premiéra 29. ledna ve Stavovském divadle. Hra byla úspěšně zfilmována.
     14. června 1937 fárá do dolů Schöller a Max v kladenském revíru.
     V srpnu píše na Strži román První parta, knižně vyšla poprvé v říjnu 1937. Téhož roku vychází v Knihovně Lidových novin knížka Jak se dělají noviny.
     24. prosince Pražský rozhlas vysílá jeho poselství indickému básníku R. Thákurovi.
     
30.
Mnichovský diktát
Matka
     Proti vzrůstajícímu nebezpečí mobilizuje k odporu hrou Matka. Knižně vydaná v únoru 1938, premiéra 12. února ve Stavovském divadle. Vychází kniha Jak se co dělá s obrázky Josefa Čapka.
     V červnu pomáhá při organizování světového kongresu Penklubů v Praze. Po mnichovském diktátu vede proti němu pravicový a klerikální tisk nactiutrhačskou kampaň. Od poloviny prosince prodělává chřipku. 25. prosince v 18.45 umírá.
     
31.
Poslední cesta
     Poté co Národní divadlo i Národní muzeum odmítlo vypravit jeho pohřeb, ujal se tohoto úkolu na požádání rodiny opat strahovských premonstrátů M. Zavoral. Pohřeb se konal 29. prosince 1938 na vyšehradském hřbitově za velké účasti osobností české kultury.
     
32.
Čapkův editor
     PhDr. Miroslav Halík byl v roce 1939 požádán nakladatelstvím Borový o pomoc při vydání nedokončeného románu K. Čapka Život a dílo skladatele Foltýna. Od té doby se soustavně věnoval dílu Karla Čapka. Sestavil bibliografii jeho díla a z tematických celků sestavil další tituly Čapkových knih.
     
33.
Knihy o Čapkovi
     Domácí i zahraniční literatura o Karlu Čapkovi je rozsáhlá a i v současnosti vznikají nové knihy zabývající se jeho dílem.
     
34.
Společnost bratří Čapků
     Byla založena 7. března 1947. Sdružuje příznivce díla bratří Čapků, pro členy vydává Zprávy SBČ a Zpravodaj SBČ, pořádá kulturní pořady a pečuje o památky po bratrech v místech jejich činnosti. Prvním předsedou byl malíř Václav Rabas, současným předsedou je režisér Josef Protiva.
     
35.
Ohlas díla v Rakovníku
     Od 20. let do současnosti uvádí divadelní ochotníci Čapkovy hry, kulturní organizace pořádají přednášky a výstavy.
     
Knižní vydání v jiných jazycích
Anglicky
     Adam Stvořitel, Anglické listy, Bílá nemoc, Cesta na sever, Dášeňka čili Život štěněte, Devatero pohádek, Hordubal, Hovory s T. G. Masarykem, Italské listy, Jak se co dělá, Jak vzniká divadelní hra, Kniha apokryfů, Krakatit, Loupežník, Marsyas, Matka, Měl jsem psa a kočku, O nejbližších věcech, Obrázky z Holandska, Obyčejný život, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, První parta, R.U.R., Továrna na absolutno, Trapné povídky, Věc Makropulos, Výlet do Španěl, Zahradníkův rok, Ze života hmyzu, Život a dílo skladatele Foltýna, Výbory
     
Arabsky
     Matka, R.U.R., Válka s Mloky
     
Arménsky
     Bajky a podpovídky, Devatero pohádek, Hordubal, Jak se co dělá, Kniha apokryfů, Matka, Výbory
     
Azerbajdžánsky
     Povídky z jedné kapsy - Povídky z druhé kapsy
     
Bělorusky
     Dášeňka čili Život štěněte, Devatero pohádek, Výbory
     
Bengálsky
     Matka, Ze života hmyzu, Výbory
     
Bulharsky
     Anglické listy, Bajky a podpovídky, Bílá nemoc, Dášeňka čili Život štěněte, Devatero pohádek, Hordubal, Juvenilie, Kniha apokryfů, Krakatit, Krakonošova zahrada, Matka, Obyčejný život, Povětroň, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, První parta, R.U.R., Továrna na absolutno, Válka s Mloky, Věc Makropulos, Zářivé hlubiny, Život a dílo skladatele Foltýna, Výbory
     
Čínsky
     Bílá nemoc, Hovory s T. G. Masarykem, Matka, R.U.R., Věc Makropulos, Ze života hmyzu, Výbory
     
Dánsky
     Dášeňka čili Život stěněte, Hordubal, Jak vzniká divadelní hra, Kalendář, Krakatit, Měl jsem psa a kočku, Obyčejný život, Povětroň, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Továrna na absolutno, Trapné povídky, Válka s Mloky, Zahradníkův rok, Ze života hmyzu, Výbory
     
Esperanto
     Bílá nemoc, Kniha apokryfů, Obrázky z Holandska, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, R.U.R.
     
Estonsky
     Anglické listy, Bílá nemoc, Devatero pohádek, Hordubal, Hovory v T. G. Masarykem, Jak se dělá film, Jak vzniká divadelní hra, Matka, Obyčejný život, Povětroň, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, První parta, R.U.R., Válka s Mloky, Výlet do Španěl, Zahradníkův rok, Výbory
     
Finsky
     Hordubal, Válka s Mloky, Zahradníkův rok, Výbory
     
Francouzsky
     Anglické listy, Dášeňka čili Život štěněte, Devatero pohádek, Hordubal, Hovory s T. G. Masarykem, Kniha apokryfů, Matka, Povětroň, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, R.U.R., Továrna na absolutno, Válka s Mloky, Zahradníkův rok, Život a dílo skladatele Foltýna, Výbory
     
Gruzínsky
     Devatero pohádek, Jak se co dělá, Matka, Výbory
     
Hebrejsky (novohebrejsky)
     Anglické listy, Cesta na sever, Devatero pohádek, Hordubal, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, První parta, Ze života hmyzu, Život a dílo skladatele Foltýna, Výbory
     
Hindsky
     R.U.R., Výbory
     
Holandsky (nizozemsky)
     Dášeňka čili Život štěněte, Hordubal, Jak vzniká divadelní hra, Kniha apokryfů, Měl jsem psa a kočku, Obrázky z Holandska, První parta, Válka s Mloky, Zahradníkův rok
     
Islandsky
     Válka s Mloky
     
Italsky
     Dášeňka čili Život štěněte, Hordubal, Obyčejný život, Povětroň, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, R.U.R., Továrna na absolutno, Trapné povídky, Válka s Mloky, Věc Makropulos, Život a dílo skladatele Foltýna, Výbory
     
Japonsky
     Dášeňka čili Život štěněte, Devatero pohádek, Kalendář, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, R.U.R., Válka s Mloky, Věc Makropulos, Zahradníkův rok, Ze života hmyzu, Výbory
     
Katalánsky
     Povídky z jedné kapsy
     
Kirkizsky
     Výbor z povídek
     
Litevsky
     Devatero pohádek, Hordubal, Krakatit, Válka s Mloky, Výbory
     
Lotyšsky
     Anglické listy, Bílá nemoc, Boží muka, Cesta na sever, Dášeňka čili Život štěněte, Devatero pohádek, Hordubal, Jak se co dělá, Krakatit, Matka, O lidech, Obyčejný život, Povětroň, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Válka s Mloky, Zahradníkův rok, Život s dílo skladatele Foltýna, Výbory
     
Lužickosrbsky
     Devatero pohádek
     
Maďarsky
     Adam stvořitel, Anglické listy, Bajky a podpovídky, Bílá nemoc, Boží muka, Cesta na sever, Dášeňka čili Život štěněte, Devatero pohádek, Hordubal, Hovory s T. G. Masarykem, Italské listy, Jak se co dělá, Kalendář, Kniha apokryfů, Krakatit, Kritika slov, Loupežník, Matka, Místo pro Jonathana, Na břehu dnů, Obrázky z domova, Obrázky z Holandska, Obyčejný život, Povětroň, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, První parta, Ratolest a vavřín, R.U.R., Skandální aféra Josefa Holouška, Sloupkový ambit, Továrna na absolutno, Trapné povídky, Válka s Mloky, Zahradníkův rok, Ze života hmyzu, Život a dílo skladatele Foltýna, Výbory
     
Makedonsky
     Boží muka, Devatero pohádek, Kniha apokryfů, Matka, Obyčejný život, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Trapné povídky, Výbory
     
Malajsky
     Ze života hmyzu
     
Marátsky
     Devatero pohádek, Matka
     
Moldavsky
     Dášeňka čili Život štěněte, Devatero pohádek, Krakatit, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Továrna na absolutno, Výbory
     
Německy
     Adam Stvořitel, Anglické listy, Bajky a povídky, Bílá nemoc, Boží muka, Cesta na sever, Dášeňka čili život štěněte, Devatero pohádek, Hovory s T. G. Masarykem, Italské listy, Jak se co dělá, Jak vzniká divadelní hra, Kniha apokryfů, Krakatit, Loupežník, Měl jsem psa a kočku, O lidech, Obrázky z domova, Obrázky z Holandska, Obyčejný život, Povětroň, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, První parta, R.U.R., Továrna na absolutno, Válka s mloky, Věc Makropulos, Výlet do Španěl, Zahradníkův rok, Život a dílo skladatele Foltýna, Výbory
     
Norsky
     Devatero pohádek, Hordubal, Hovory s T. G. Masarykem, Krakatit, Matka, Povětroň, Továrna na absolutno, Válka s Mloky, Zahradníkův rok, Výbory
     
Persky
     R.U.R., Továrna na absolutno
     
Polsky
     Anglické listy, Bajky a podpovídky, Bílá nemoc, Boží muka, Dášeňka čili Život štěněte, Devatero pohádek, Hordubal, Kniha apokryfů, Krakatit, Matka, Obyčejný život, Povětroň, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Továrna na absolutno, Válka s Mloky, R.U.R., Zahradníkův rok, Život a dílo skladatele Foltýna, Výbory
     
Portugalsky
     Továrna na absolutno, Válka s Mloky
     
Rumunsky
     Anglické listy, Bílá nemoc, Cesta na sever, Dášeňka čili Život štěněte, Devatero pohádek, Hordubal, Italské listy, Jak se co dělá, Jak se dělá film, Jak vzniká divadelní hra, Kniha apokryfů, Krakatit, Loupežník, Marsyas, Matka, Obrázky z domova, Obrázky z Holandska, Obyčejný život, Povětroň, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, První parta, R.U.R., Továrna na absolutno, Válka s Mloky, Věc Makropulos, Výlet do Španěl, Ze života hmyzu, Život a dílo skladatele Foltýna, Výbory
     
Rusky
     Adam Stvořitel, Anglické listy, Bajky a povídky, Bílá nemoc, Boží muka, Cesta na sever, Dášeňka čili Život štěněte, Devatero pohádek, Hordubal, Italské listy, Jak se co dělá, Jak vzniká divadelní hra, Kalendář, Kniha apokryfů, Krakatit, Krakonošova zahrada, Lásky hra osudná, Loupežník, Marsyas, Matka, Měl jsem psa a kočku, O lidech, Obrázky z domova, Obrázky z Holandska, Obyčejný život, Povětroň, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, R.U.R., Skandální aféra Josefa Holouška, Trapné povídky, Válka s Mloky, Věc Makropulos, Věci kolem nás, Výlet do Španěl, Zahradníkův rok, Zářivé hlubiny, Život a dílo skladatele Foltýna, Výbory
     
Slovensky
     Adam Stvořitel, Bílá nemoc, Devatero pohádek, Hordubal, Kalendář, Krakatit, Loupežník, Matka, Obyčejný život, Povětroň, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, R.U.R. , Válka s Mloky, Věc Makropulos, Zahradníkův rok, Život a dílo skladatele Foltýna, Výbory
     
Slovinsky
     Boží muka, Dášeňka čili Život štěněte, Devatero pohádek, Hordubal, Hovory s T. G. Masarykem, Jak vzniká divadelní hra, Kniha apokryfů, Marsyas, Obyčejný život, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, První parta, R.U.R., Trapné povídky, Válka s Mloky, Zahradníkův rok, Výbory
     
Srbochorvatsky
     Anglické listy, Boží muka, Cesta na sever, Dášeňka čili Život štěněte, Devatero pohádek, Hordubal, Hovory s T. G. Masarykem, Jak se co dělá, Jak vzniká divadelní hra, Kniha apokryfů, Krakatit, Kritika slov, Marsyas, Obyčejný život, Povětroň, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, První parta, Továrna na absolutno, Trapné povídky, Válka s Mloky, Věc Makropulos, Zahradníkův rok, Život a dílo skladatele Foltýna, Výbory
     
Španělsky
     Anglické listy, Bílá nemoc, Jak se co dělá, Kniha apokryfů, Matka, První parta, R.U.R., Válka s Mloky, Věc Makropulos, Ze života hmyzu, Výbory
     
Švédsky
     Cesta na sever, Dášeňka čili Život štěněte, Hordubal, Krakatit, Povětroň, R.U.R., Továrna na absolutno, Válka s Mloky
     
Tádžicky
     Výbor z povídek
     
Turecky
     Devatero pohádek, Matka, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, R.U.R., Výbory
     
Turkmensky
     Devatero pohádek, Jak se co dělá, Válka s Mloky, Výbory
     
Ukrajinsky
     Anglické listy, Bílá nemoc, Dášeňka čili Život štěněte, Devatero pohádek, Hordubal, Hovory s T. G. Masarykem, Jak se co dělá, Krakatit, Krakonošova zahrada, Matka, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Továrna na absolutno, Válka s Mloky, Výbory
     
Urdsky
     R.U.R.
     
Uzbecky
     Válka s Mloky
     
Realizace výstavy
I. část Karel Čapek
     scénář: Václav Kapoun
     výtvarné řešení: Václav Zoubek, ak. mal.
     
II. část Ohlas díla v Rakovníku
     Okresní muzeum: Mgr. František Povolný