RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK3602
Pohledy na památná místa (především Rakovnicka)
v kresbách a grafikách 19. století
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síň na radnici
11. února–18. března 1999
vernisáž 11. února 1999 v 16.00 h
     Podnět k výstavě pohledů na pamětihodná místa Rakovnicka dalo letošní výročí Františka Alexandra Hebera, které bude doprovázeno řadou aktivit. Ty by měly přispět ke komplexnějšímu poznání počátků české vědy o hradech ale i litografie, grafiky a veduty vůbec.
     Po prozkoumání sbírky Rabasovy galerie jsme obsah výstavy, původně omezený jen na region a devatenácté století poněkud rozšířili.
     Katalog výstavy nakonec zahrnuje všechny Heberovy listy, které vlastní Rabasova galerie a nebo jsou dostupné v rakovnických soukromých sbírkách či ve fondu SOkA Rakovník. K tomuto souboru přiřazujeme veduty míst na Rakovnicku vytvořené v 18. a 19. století jinými malíři, vyjma již dříve publikovaných kreseb K. Liebschera a J. J. Krále.

1. Karel Brantl, rytec J. Harnisch G-238 Krakovec roku 1838 kamenorytina 132 ´ 184 mm značení: Aufgenommen v. C. Branlt, J. Hor sch gr., C. W. Medau & Co Prag, legenda: Krakowec in Jahre 1838
2. František Alexander Heber, rytec W. Klimt G-245 Dražice kamenorytina 128 ´ 189 mm značení: Aufgenommen v. F. A. Heber, W. Klimt Lith., Lith. Inst. v. C. W. Medau Leitmeritz, legenda: Dražic
3. František Alexander Heber, rytec W. Klimt G-249 Hrubá Skála kamenorytina 128 ´ 186 mm značení: C. W. Medau in Leitmeritz, W. Klimt Lith., Aufgenommen v. F. A. Heber, legenda: Gross – Skal von Osten
4. František Alexander Heber, rytec W. Klimt G-244 Kokořín kamenorytina 127 ´ 189 mm značení: Aufgenommen v. F. A. Heber, W. Klimt Lith., Lith. Institut v. C. W. Medau Leitmeritz, legenda: Kokoržin
5. František Alexander Heber, rytec W. Klimt G-248 Hrádek u Úštěka kamenorytina 129 ´ 186 mm značení: Aufgenommen v. F. A. Heber, W. Klimt Lith., Lith. Inst. v. C. W. Medau Leitmeritz, legenda: Hradek bei Auscha
6. František Alexander Heber, rytec: Josef Richter G-241 Jenčov kamenorytina 129 ´ 189 mm značení: Aufgenommen v. F. A. Heber, J. Richter grav., C. W. Medau & Co. Prag., legenda: Ginčow
7. František Alexander Heber, rytec: P. Röhrich Žebrák kamenorytina 126 ´ 182 mm značení: Aufgenommen v. F. A. Heber, Röhrich gr., C. W. Medau & Co. Prag., legenda: Žebrak, soukromá sbírka
8. František Alexander Heber, rytec: W. Klimt První nádvoří zámku Zbiroh kamenorytina 129 ´ 188 mm značení: Aufgenommen v. F. A. Heber, W. Klimt Lith., G. W. Medau in Leitmeritz, legenda: Der erste Schlosshof zu Zbirow, soukromá sbírka
9. František Alexander Heber, rytec: neznám G-228 Pravda – půdorys kamenorytina 144 ´ 196 mm značení: Aufgenommen v. F. A. Heber 1846, C. W. Medau & Co in Prag, legenda: Grundriss, der Burgruine Prawda
10. František Alexander Heber, rytec: P. Röhrich G-235 Zbiroh kamenorytina 126 ´ 185 mm značení: Aufgenommen v. F. A. Heber 1845, P. Röhrich grav., C. W. Medau & Co, Prag, legenda: Zbiroha
11. František Alexander Heber, rytec: Josef Richter G-246 Pravda kamenorytina 124 ´ 179 mm značení: Aufgenommen v. F. A. Heber 1846, J. Richter gr., G. W. Medau & Co in Prag, legenda: Prawda
12. František Alexander Heber, rytec: Josef Richter G-237 Jivno kamenorytina 129 ´ 188 mm značení: Aufgenommen v. F. A. Heber, J. Richter grav., C. W. Medau & Co in Prag, legenda: Hiwna
13. František Alexander Heber, rytec: Josef Richter G-236 Pravda – brána Hradu kamenorytina 127 ´ 177 mm značení: Aufgenommen v. F. A. Heber 1846, J. Richter grav., G. W. Medau & Co in Prag, legenda: Burgthor zu Prawda
14. František Alexander Heber, rytec: P. Röhrich Krašov roku 1845 kamenorytina 127 ´ 185 mm značení: Aufgenommen v F. A. Heber 1845, P. Röhrich grav. C. W. Medau & Co in Prag, legenda: Krassow im Jahre 1845, soukromá sbírka
15. neznámý kreslíř, rytec: Josef Fark Libštejn kamenorytina 126 ´ 187 mm značení: C. W. Medau & Co in Prag, Fark gravirt, legenda: Liebstein, soukromá sbírka
16. František Karel Wolf, rytec: Josef Richter Krakovec r. 1788 kamenorytina 125 ´ 183 mm značení: C. W. Medau & Co in Prag, Jos. Richter grav. Aufgenommen v. F. K. Wolf., legenda: Krakovec im Jahre 1788, soukromá sbírka
17. Martin Prusík, rytec: P. Röhrich Krašov r. 1795 kamenorytina 127 ´ 185 mm značení: Aufgenommen v. Martin Prusík, 1795 P. Röhrich grav., C. W. Medau & Co in Prag, legenda: Krassov im Jahre 1795, soukromá sbírka
18. F. A. Heber Hrady, pevnosti a zámky, 1. díl   1844, Medau Praha, SOkA Rakovník
19. F. A. Heber Hrady, pevnosti a zámky, 5. díl   1847, Medau Praha, SOkA Rakovník
20. Vilém Kandler, rytec: A. Fesca G-234 Krakovec mědirytina 120 ´ 162 mm značení: Wilh. Kandler fecit. Aus der Kunst. Austalt v. C. F. Merkel Leipzig A. Fesca sc., legenda: Krakovec, Rothschloss, vydáváno od kněhkupectví, Herausgegeben v. d. Verlagsbuch handlung. Kober a Markgraf
21. Vilém Kandler, rytec: A. Fesca G-92 Hrádek Křivoklát I. mědirytina 129 ´ 170 mm značení: Wilh. Kandler fecit. A. Fesca sc., legenda: Hrádek Křivoklát (první obraz), Bürglitz (Erste Ansicht) vydáváno od kněhkupectví Herausgegeben v. d. Verlagsbuchhandlung Kober a Markgraf
22. Vilém Kandler, rytec: A. Fesca G-93 Hrádek Křivoklát II. mědirytina 133 ´ 176 mm značení: Wilh. Kandler fecit, A. Fesca sculp., legenda: Hrádek Křivoklát (druhý obraz), Bürglitz (Zweite Ansicht) vydáváno od kněhkupectví Herausgegeben v. d. Verlagsbuchhandlung Kober a Markgraf
23. Ferdinand B. Mikovec Starožitnosti a památky Čech, 1. díl   1860, Kober a Markgraf Praha, SOkA Rakovník
24. Karel Eduard Rainold, rytec: K. E. Rainold Mšeno mědirytina (lept) 127 ´ 166 mm značení: K. E. Rainold del. et. sc., legenda: Mscheno im Rakonitzer Kreis Mšeno w Rakownickém kragi, soukromá sbírka
25. Josef Šembera, rytec: Kašpar Horst G-399/b Rakovník mědirytina (lept) 125 ´ 166 mm značení: Schembera del. Horst sc., legenda: Die Kreisstadt Rakonitz Kragské město Rakownjk
26. neznámý kreslíř, rytec: Kašpar Horst G-152 Beroun mědirytina (lept) 125 ´ 171 mm značení: C. Horst sc., legenda: Beraun, Königl. Kreistadt in Böhmen
27. neznámý kreslíř, rytec: neznámý G-239 Křivoklát mědiryt (lept) 128 ´ 172 mm značení: neznačeno, legenda: Bürglitz im Rakonitzer Kreis, Křiwoklady w Rakownickém kragi
28. neznámý kreslíř, rytec: neznámý Krakovec mědiryt (lept) 78 ´ 131 mm značení: neznačeno, legenda: Rothschloss, soukromá sbírka
29. neznámý kreslíř, rytec: neznámý Křivoklát před požárem mědiryt (lept) 78 ´ 133 mm značení: neznačeno, legenda: Bürglitz vor dem Brand, soukromá sbírka
30. neznámý kreslíř, rytec: neznámý litograf Týřov litografie 133 ´ 193 mm značení: Druck u. Verlag von Witek & Suchy, legenda: Teyřow im Rakonitzer kreis in Böhmen, soukromá sbírka
31. neznámý kreslíř, rytec: I. Kolin G-398/b Rakovník kamenorytina 125 ´ 188 mm značení: I. Kolin sc., legenda: Die Königliche Stadt Rakonitz in Böhmen.
32. neznámý autor, rytec: litograf neznám Zvonice u kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku barevná litografie 169 ´ 117 mm značení: Mittag a Wildner v Praze
33. neznámý autor, rytec: litograf neznám Náhrobník z kostela sv. Jiljí v Rakovníku barevná litografie 145 ´ 90 mm značení: Mittag a Wildner v Praze
34. neznámý autor, rytec: litograf neznám Sv. Jiljí v Rakovníku barevná litografie 163 ´ 256 mm značení: Mittag a Wildner v Praze, kniha je ze sbírky SOkA Rakovník
35. Bedřich Bernau, litografie podle B. Kutiny, rytec Patočka Album hradů a zámků království českého, 1. a 2. díl Bratři Butter, Žatec   1881, kniha je ze sbírky SOkA Rakovník
36. B. B. Werner K-108 Rakovník lavírovaná perokresba, akvarel na papíře 18,5 ´ 29,5 cm 20.–30. léta 18. stol., značeno: F. B. Wern. Sily. delin, legenda: Prospect der Uhr alten Creys Stadt Rackonitz im Königreich Böhmen 1. S Rochus 2. SS Trinitas 3. Tilli Thor 4. Das Hohe Thor 5. Rath – haus 6. Luiner Thor 7. Pfarkirch zu S Bartolomae 8. Prager Thor
37. B. Wachsmann K-95 Křivoklát od východu akvarel na papíře 28,5 ´ 37,5 cm značeno: F. Wachsmann 1860
38. B. Wachsmann K-106 Křivoklát první nádvoří akvarel na papíře 28,4 ´ 37,2 cm značeno: F. Wachsmann 1861
39. B. Wachsmann K-103 Křivoklát druhé nádvoří akvarel na papíře 28,5 ´ 37,4 cm značeno: F. Wachsmann 1860
40. B. Wachsmann K-105 Křivoklát kaple akvarel na papíře 43,2 ´ 30,8 cm značeno: F. Wachsmann 1861
41. B. Wachsmann K-104 Lány akvarel na papíře 25,8 ´ 37,7 cm značeno: F. Wachsmann 1860
42. B. Wachsmann K-258 Lány – průčelí do parku akvarel na papíře 25,7 ´ 37,7 cm značeno: F. Wachsmann 1860
43. B. Wachsmann K-107 Obora akvarel na papíře 28,5 ´ 37,2 cm značeno: F. Wachsmann 1861
44. Vojtěch Brechler K-102 Křivoklát – druhé nádvoří lavírovaná perokresba na papíře 25,5 ´ 19 cm značeno: V. B.
45. Jan Renner K-93 Vysoká brána v Rakovníku akvarel na papíře 39 ´ 26 cm značeno: Renner
     
č. 1–35 grafiky
     č. 1–19 Listy z encyklopedie českých hradů „Böhmens Burgen, Vesten und Bergschlösser“ vydával Karel Vilém Medau (1791–1866) v Praze a v Litoměřicích od r. 1843 do 1853 (?). Předlohy většinou kreslil F. A. Heber, za předlohy pohledů na starší stav objektů sloužily kresby a rytiny jiných autorů.
     
kreslíři:
     František Alexandr Heber – nar. 19. 7. 1815 v Jarově u Plas, zemřel 29. 7. 1849 v Náchodě. Jeho kresby vznikaly po roce 1840.
     Karel Brantl – nar. 14. 9. 1801 v Žamberku, zemřel 1871 ve Vídni. Kresba vznikla 1838.
     František Karel Wolf nar. 16. 8. 1764 v Praze, zemřel 3. 9. 1836 v Praze. Jeho kresba vznikla 1788, vyšla 1798 v mědirytině (ryl Ant. Pucherna) v albu J. G. Calveho.
     Martin Prusík – data neznáme – snad totožný s autorem pohledu na Plasy, akvarelu z r. 1802. Předloha datovaná 1795.
     
rytci:
     W. Klimt – data neznáme – rytec a kreslíř pracoval pro Medaua v Litoměřicích
     J. Harnisch – data neznáme – litograf v pražské Medauově dílně
     P. Röhrich – data neznáme – litograf činný v pražské Medauově dílně (kol. 1840)
     Josef Richter – data neznáme, litograf činný v pražské Medauově dílně ve 30. a 40. letech
     Josef Fark – data neznáme, litograf Medauovy dílny
     
     č. 20–23 Listy alba F. B. Mikovce, Starožitnosti a památky Čech, vydal I. L. Kober v první polovině šedesátých let 19. stol.
     Vilém Kandler, narozen 28. 2. 1816, zemřel 18. 5. 1896 v Praze. Malíř, žák pražské akademie, 1843 – 50 pobýval v Římě. Vytvořil řadu fresek, oltářních obrazů, městských vedut. Kresby od Viléma Kandlera vznikly možná už v padesátých letech.
     A. Fesca – rytec, data neznáme, působil v Lipsku
     
     č. 24–27 Pohledy na města v Čechách v časopise Hyllos vydávané v letech 1819–1821 vydavatelem Karlem Eduardem Rainoldem v Praze. Předlohy pro rytiny (resp. čárkové lepty) vytvářeli kol. 1820 Kašpar Horst, Josef Šembera a Karel Eduard Rainold.
     Kašpar Horst – data neznáme
     Josef Šembera – narozen 23. 4. 1794 ve Vysokém Mýtě, zemřel 8. 8. 1866 v Litomyšli. Studoval polytechniku v Praze – stavitelství, měřičství, akademii v Praze u K. Postla – specializoval se na kresby architektur a veduty.
     Karel Eduard Rainold – narozen asi 1779 v Gnadenbergu, zemřel 18. 9. 1835. Mědirytec, kreslíř a vydavatel v Praze. Vydával Hyllos (1819–1821) Erinnerungen od r 1822, časopis vycházel i po jeho smrti do r. 1864 u Medaua.
     
     č. 28–31 neurčená edice
     
     č. 32–34 Ilustrace knihy Matěje Dobromíra Štembery, Žebrák, velký rakovnický zvon a kostelíček Sv. Jiljí u Rakovníka
     
     č. 35 publikace
     
     
č. 36–45 kresby
     č. 36 Bedřich Bernard Werner – narozen 1690 Rychnov u Kamence, zemřel 1778 ve Vratislavi. Kreslíř a inženýr, procestoval celou střední Evropu – vyryl a vydal sborníky vedut měst a klášterů.
     
     č. 37–43 Bedřich Wachsmann – narozen 24. 2. 1820 v Litoměřicích, zemřel 27. 2. 1897. Malíř, litograf a architekt. Studoval na akademii v Drážďanech, Insbruku a Mnichově. Realizoval výzdoby chrámů včetně zařízení, na cestách maloval romantické krajiny a architektury atd. V letech 1860–61 navštívil Fürstenberské panství na Křivoklátsku a vytvořil zde údajně čtrnáct akvarelů.
     
     č. 44 Vojtěch Brechler – narozen 1. 4. 1826 v Praze, zemřel 27. 11. 1890. Malíř, studoval pražskou akademii (Ant. Mánes, M. Haushofer), působil jako učitel kreslení v Pešti, Gorici a v Praze. Po r. 1885 kreslil pro Zlatou Prahu a Ottovy Čechy.
     
     č. 45 Jan Renner – narozen 15. 5. 1869 v Lašovicích, zemřel 29. 6. 1959. Učitel, správce muzea a archivu v Rakovníku. Jeho kresba vznikla kol. roku 1900
     
     
     Za ověřená data k tomuto katalogu děkuji panu Oldřichu Doskočilovi z Okresního muzea v Litoměřicích.