RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2085
Johanna Klusáková
malby
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síně RG
1. dubna–2. května 1999
vernisáž 1. dubna 1999 v 15.30 h
Johanna Klusáková, rozená Zachová
     narodila se 20. 7. 1930 v Trnavě na Slovensku. Pochází ze smíšené československo židovské rodiny. Matka byla sestrou známého slovenského spisovatele MUDr. Gejzy Vámoše, který před nacisty uprchl do Číny.
     Studovala v Bratislavě, v Plané u Mariánských Lázní a v Praze. V Praze se do roku 1968 zabývala divadlem, žurnalistikou a malováním.
     Od roku 1968 žije v Dánsku. Tady studovala jazyky a na Vysoké grafické škole v Kodani (1971–1974).
     Byla zaměstnána v národním muzeu v Kodani (1969–1990). Pracovala jako jediný výtvarník rozsáhlého oddělení dánské lidové kultury v Brede. Souběžně vedla archiv písemné dokumentace (sbírky od roku 1670). Dělala množství ilustrací (knižních i výstavních), aranžovala tématické výstavy, vytvářela plakáty atd...
     Vyučovala výtvarnou estetiku a malování na Danmarks Techniske Ingenior Akademi (DTHIA), od roku 1977 do roku 1989. V letech 1979–1982 byla uvolněna z muzea a na plný úvazek vyučovala na HĆiskole Egmont ve městě Hov-Jylland (Vysoká škola pro dospělé hendikepované studenty) výtvarnou estetiku, malování, kreslení a jazyky. Po vypršení smlouvy se za tři roky vrátila do národního muzea.
     Mimo své trvalé úvazky v zaměstnání měla mnoho samostatných výstav obrazů.
     Od roku 1990, kdy se poprvé vrátila žije v Praze.
     
Přehled výstav a tvorby:
     22. 11. 1969 – „Miljoustilling“ (životní prostředí), aranžovaná putovní výstava, fotografie, Landskrona (Švédsko)
     1973 – obalové desky pro peněžní dárkové zásilky (4 barevné obrázky pro A. S. SPARENVIRKE (dánský centrální úřad pro spořitelny))
     březen 1974 – samostatný designer nově zřizovaného lokálního muzea ve městě Sölleröd (umělecký konsultant)
     květen 1974 – umělecký spolupracovník pro rozsáhlou výstavu „Dánské rybářství před industrializací“ (Rybářské muzeum).
     – ilustrace knihy o rybářství v moři.
     1975 – výtvarná spolupráce na výstavě „Valašské lidové umění“ v Kodani
     – kniha k výstavě porcelánu v Kodani (některé motivy použity na poštovních známkách)
     1976 – zřídila malou privátní galerii „Galerie v modrém”, kde vystavovala svá díla (Kodaň).
     leden–únor 1977 – rozsáhlá samostatná výstava v umělecké knihovně v městě Královské Lyngby.
     1. 6.–1. 8. 1977 – velká samostatná výstava ve vstupní centrální hale dánské Ingenior akademie a Architekt akademie (Od této doby jsem byla vyzvána k vyučování tamtéž.), Lundtofte.
     červenec–srpen 1977 – výstava obrazů v Privatbanken v Lyngby.
     14. 9. 1977 – založení centrální „obrazotéky“ a půjčovny obrazů na „technice“ kam byly zakoupeny též moje obrazy
     10. 12.–20. 12. 1977 – samostatná výstava obrazů v budově firmy Krohn a Hartvig (architektonické projekty), Holte – návrh na výrobu šachových figurek (realizován pro mládež)
     1978 – ilustrace pro Vánoční „nástěnné noviny“ na téma „Předkřesťanská mytologie severu“. – plakáty s textem pro knihovny v celé Skandinávii (Norsko, Švédsko, Grónsko a Faerské ostrovy).
     15. 11. 1978–1. 2. 1979 – samostatná výstava v budově penzistů „BREDEBO“.
     1979–1982 – aranžovala výstavy na Hojskole v městech Hov a v Arhus.
     – vystavovala svoje obrazy, ale především práce studentů (ilustrovaný kalendář, kresby a obrazy, skulptury v parku).
     – vydávala velké náklady kalendářů a časopisů „To malé zelené“.
     od 1982 aranžovala výstavy v národním muzeu v Kodani a v Brede
     – ilustarace pro výstavu: „Obleky žen počátkem 20. století“
     – ilustrace do časopisů s muzejní tématikou.
     1983 – „Lidové dětské písně a říkanky“, obal gramofonové desky, Dansk Folkeminde sambing – „Etnologické výzkumy lidové činnosti“, „Dánské lidové kostýmy“, ilustrace série knížek, Kodaň.
     1984 – samostatná výstava, Statskattedirektoratet, Birkerod
     1986 – velká výstava žáků vedených J. K. (malby, kresby, skicy, grafika) v centrální hale technických vysokých učení v Ludtofte
     – plakát pro „milioprojekt“ – „životní prostředí, vztahy“ pro město Karise a oblastní města.
     1986 – „LIVETS CIRKUS“ – „CIRKUS ŽIVOTA“ – tématická výstava v Centrální hale techniky.
     1987 – výstavy v muzeu
     – návrhy pro textilní školu na dekorativní látku, návrhy byly realizovány (Textil fabrik DK)
     1988 – samostatná výstava v Nykobing Falster (putovní výstava)
     20. 12. 1990 – zařídila uměleckou galerii a prodejnu „OKNO DO SVĚTA“ v Maribo (umělecká řemesla z Prahy, keramika z ČSR atd., reprodukce a originály, obrazy J. K.)
     1992 – výstava v malé galerii SČF v Praze 1, Kamzíkova ul.
     – rozhovor v Radiojournalu