RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1798
slavnostní ukončení a veřejná prohlídka soch MEZINÁRODNÍHO SOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA
Džbán 1999
Rabasova galerie v Rakovníku
Spongilit, s. r. o.
Středočeské sdružení výtvarníků Praha – člen Unie výtvarných umělců Praha
areál kamenického závodu Spongilit, s. r. o., ve Hředlích
1. srpna 1999 v 14.00 h
     Hraje rakovnická kapela Brass Band.