RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2443
Miroslav Sanytrák
fotografie
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síň na radnici
14. října–7. listopadu 1999
vernisáž 14. října 1999 v 16.00 h


Miroslav Sanytrák
     narodil se 31. 1. 1960
     Studoval SPŠ hutnickou a hornickou v Kladně (1979) a FFUP Olomouc, bakalář v oboru andragogiky (1997).
     Fotografování není jedinou profesí Miroslava Sanytráka, i když se jím zabývá od roku 1975. Pracuje zároveň v technických a řídících funkcích v průmyslu a v poslední době podniká v oboru poradenství a vzdělávání. Ve fotografii se zaměřuje na práce podle modelu, módní přehlídky, portréty, reportáže a krajiny.
     Vystavoval v Unhošti (1975, 1978, 1998) v Litoměřicích (1983), Klenčí pod Čerchovem (1984) a v Brně (1999).
     Podílí se na realizaci publikací, spolupracuje s periodiky, vytváří expozice pro veletrhy. Jeho díla jsou zastoupena v Muzeu města Unhoště, Rabasově galerii v Rakovníku, ve Farním úřadu Křižovníků s červenou hvězdou v Unhošti, v Boutique Ivana Igel v Praze a v dalších soukromých sbírkách.
     Založil firmu Ariadne Photoagency M. Sanytrák Photo and Video Company, která se zabývá agenturní činností v oblasti fotografie, provozuje fotografickou školu ve spolupráci se spol. s r. o., SANCO.
     Sanytrákovu fotografickou tvorbu charakterizuje důraz na perfektní technické zpracování snímku. Kompozice jsou výsledkem pečlivé přípravy a vyhledávání záběru s ohledem na osvětlení a barevnost tak, aby optimálně zobrazoval objekty a situace, které jsou předmětem jeho zájmu.
     V poslední době se zajímá o krajinu v okolí Křivoklátu. Své volné chvíle tráví ve Zbečně. Romantická krása údolí Berounky mu uhranula. Uvědomuje si, že není sám, proto si hledá vlastní pohled. Nachází si specifické motivy v interiérech lesů, v roklích a úzkých údolích bystřin.
     Teď se soustředil na Úpoř. Vytváří jednu studii za druhou na téma kamenné suti ve vodě. Je to téma tvárné a bohaté, ale především pro ten kraj víc než typické.
     Sanytrákova dosavadní práce slibuje, že náš region v něm získává tvůrce, který dokáže nacházet jeho opomíjené krásy.