RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2059
Jaroslav Vojáček, Zdeněk Polcar
fotografie
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síň na radnici
5. dubna–7. května 2000
vernisáž 5. dubna 2000 v 16.00 h


     Narodil jsem se 7. 5. 1932 v Olešné, kde i dosud žiji. Můj fotografický začátek byl, jako u většiny s „boxíkem“ Kodak 6 ´ 9 cm. Dokonalejší fotoaparát „Retinu“ na kinofilm, jsem měl až na průmyslové škole ve Volyni, kam jsem nastoupil po válce v r. 1946, a kde jeden z profesorů nás zaváděl do tajů fotografie. Samozřejmě, že to byl fotoaparát starší, ale vystačil jsem s ním až do r. 1956. V té době zdejší řídící na olešenské škole, jinak i kronikář obce mě požádal při zakládání fotokroniky o snímky z různých akcí pořádaných ve vsi. Tím jsem začal i víc fotit.
     Pak přichází r. 1964, kdy při jedné návštěvě v naší obci, mi pan Karel Koubek nabídl možnost zdokonalování v kurzu fotografie. Tuto nabídku jsme spolu se Zdeňkem Polcarem přijali a z absolventů, kteří vydrželi až do konce, se zakládá fotoklub „AMFORA“, který právě v letošním roce bude oslavovat 35. výročí trvání. Zúčastnil jsem se všech klubových výstav, ale i na výstav tuzemských a zahraničních a na mapových okruzích, kde se Amfora prezentuje. Časem se samozřejmě měnily i fotopřístroje. Vzhledem k tomu, že dnes je fotografování dost cenově náročné, už neuvažuji o moderním přístroji a musím vystačit s tím co mám. Snímky do kroniky pro nezájem již nedodávám. Je to škoda, neboť v této činnosti není pokračovatel.
     Samozřejmě, že fotím vše co se mi líbí – krajinu, živou fotografii, na cestách v zahraničí, ale i to co jednou může být historicky cenné. Přeji všem pokračovatelům, kteří vstoupí do klubu „Amfory“ lepší snímky a „dobré světlo“.
J. Vojáček
     
     Narodil jsem se 10. 1. 1925 v Rakovníku. Na rakovnickém gymnáziu jsem maturoval r. 1944. Po válce jsem absolvoval lesnickou fakultu v Praze. Ve fotografii jsem se věnoval krásám přírody, lesu, myslivosti, rybářství a včelařství.
Ing. Zdeněk Polcar

1. Jaroslav Vojáček Alpy   
2. Jaroslav Vojáček Alpský masiv   
3. Jaroslav Vojáček Architektura   
4. Jaroslav Vojáček Benátky   
5. Jaroslav Vojáček Bez názvu   
6. Jaroslav Vojáček Dalmácie   
7. Jaroslav Vojáček Cintorín   
8. Jaroslav Vojáček Jarka   
9. Jaroslav Vojáček Halstadt   
10. Jaroslav Vojáček Kámen a voda   
11. Jaroslav Vojáček Královská stráž   
12. Jaroslav Vojáček 400 KW   
13. Jaroslav Vojáček Mládí a chmel   
14. Jaroslav Vojáček Mládí   
15. Jaroslav Vojáček Na vrcholu   
16. Jaroslav Vojáček Napětí   
17. Jaroslav Vojáček Maskot   
18. Jaroslav Vojáček Partie z Mostaru   
19. Jaroslav Vojáček Podhůří   
20. Jaroslav Vojáček Portrét   
21. Jaroslav Vojáček Předjaří   
22. Jaroslav Vojáček Prevence   
23. Jaroslav Vojáček Proměny   
24. Jaroslav Vojáček Pruhovaná zima   
25. Jaroslav Vojáček Radost   
26. Jaroslav Vojáček Ráno v lese   
27. Jaroslav Vojáček Nuda   
28. Jaroslav Vojáček Studie   
29. Jaroslav Vojáček S úsměvem   
30. Jaroslav Vojáček Svatostánek   
31. Jaroslav Vojáček Svědek minulosti   
32. Jaroslav Vojáček Od větrných mlýnů   
33. Jaroslav Vojáček V přístavu   
34. Jaroslav Vojáček Vyhnání z „Ráje“   
35. Jaroslav Vojáček V ranním oparu   
36. Jaroslav Vojáček Všední den   
37. Jaroslav Vojáček Zimní metamorfozy   
38. Jaroslav Vojáček Zátiší   
39. Zdeněk Polcar Renata   
40. Zdeněk Polcar Výlov   
41. Zdeněk Polcar Portrét   
42. Zdeněk Polcar Zákoutí   
43. Zdeněk Polcar Rybáři 1–10   
44. Zdeněk Polcar Torzo   
45. Zdeněk Polcar 1. máj   
46. Zdeněk Polcar Spartakiáda   
47. Zdeněk Polcar Lev   
48. Zdeněk Polcar Průhled   
49. Zdeněk Polcar Vodokůň   
50. Zdeněk Polcar Ještěr   
51. Zdeněk Polcar Práce   
52. Zdeněk Polcar Les