RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1619
Rakovník
město na přelomu tisíciletí
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síň na radnici
3. července–3. září 2000


     Tato výstava představuje dokumenty k vývoji Palackého ulice, která patří k nejstarším ve městě. Vedla z náměstí k Svatojilské (Karlovarské) bráně (zbořena 1835). Do expozice nejsou zahrnuty parcely při nároží do náměstí, které již byly, nebo budou dokumentovány jindy.
     Celá jižní strana ulice je dnes vyplněna novou zástavbou, původní historické domy, zbořené v letech 1968–73, se snažíme připomenout dochovanými dokumenty. Proměny severní fronty již sledujeme v konfrontaci s dnešním stavem.
     
     Při přípravě výstavy jsme zjistili, že se ve veřejných archivech zachovalo žalostně málo fotografií zaniklých domů. Proto bychom byli vděčni za jakékoli zobrazení rakovnických domů, které nám můžete zapůjčit k reprodukci.
     
     Za zapůjčení dokumentů děkujeme odboru výstavby Městského úřadu v Rakovníku, Státnímu okresnímu archivu v Rakovníku, doc. Ing. Miloslavu Rotportovi CSc. a Okresnímu muzeu v Rakovníku.