RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1936
Zdeněk Manina
Poletíme
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síně RG
14. září–5. listopadu 2000
vernisáž 14. září 2000 v 16.00 h
     

1.  Dokola 3 sochy, kamenina v. 160 cm 1999
2.  Výlet 2 sochy, kamenina v. 185 cm 2000
3.  Rytmus reliéf, polyester 127 ´ 211 cm 2000
4.  Poletíme 9 soch, kamenina v. 86 cm 1998
5.  Centrifuga socha, kamenina, železo v. 160 cm 2000
6.  Tanečník malba, akrylát  2000
7.  Letci 3 ks, malba, akrylát 145 ´ 145 cm 2000
8.  Poletíme grafika, suchá jehla   2000
9.  Dětské hry kresba, uhel, papír 150 ´ 264 cm 1998
10.  Poletíme kresba, uhel, papír 150 ´ 292 cm 1998