RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2029
Jarmila Malátová
sochy, kresby
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síň na radnici
19. října–3. prosince 2000
vernisáž 19. října 2000 v 16.00 h

     Jarmila Malátová, sochařka
     nar. 13. 4. 1931 v Praze
Adresa:
Hradešínská 16
101 00 Praha 10-Vinohrady
tel: 73 23 04/71 74 37 31
     
     Studia:
     UK Praha pedag. fakulta
     prof. K. Lidický, C. Bouda
     absolutorium 1953
     „Nejde mi ani tak o formu, jako o výraz,“ sdělila mi Jarmila Malátová, autorka těchto pozoruhodných plastik a kreseb. Nemohla to říct výstižněji. Záleží jí totiž na tom, aby její díla neměla na diváka pouze estetický vliv (ten tu ovšem silně působí, například malé pískovcové sošky připomínají ušlechtilé šperky), ale aby její tvorba přinášela určité sdělení, konkrétní myšlenkové impulzy.
     Většina těchto poselství vypovídá o cestě spojené s nadějí. Sochy a kresby, jinak dva zásadně odlišné výtvarné okruhy, se při realizaci autorčiny vize příliš neliší svým pojetím. Otevření nové cesty často symbolizuje začátek dne – svítání, úsvit, ve kterém se sílící světlo vlní jako sloupy jasných plamenů (jen v ojedinělé kresbě jakoby ohnivých, připomínajících skrytou moc zla). Naději můžeme vytušit také z náznaku oblak stoupajících do výšin, ale především z přírodních motivů. Jsme svědky probuzení a růstu rostlin, jejich úponků a listů, rozvíjení květů od oblých poupat po otevírání okvětních plátků.
     Vyjádření myšlenkového záměru a jeho výtvarného pojetí umožňuje umělkyni dokonalá práce s materiálem. U drobnějších plastik jej v naprosté většině tvoří pískovec, který je ostatně pro zamýšlený účin nejvhodnější. Pro kresby používá Jarmila Malátová obvykle kombinovanou techniku, která jí skýtá nejvíce výtvarných možností. Zajímavé však je, že při vší lyričnosti a kouzelně snovém výrazu jde nepochybně o sochařské kresby, které plně respektují plastický objem tvarů a vyhýbají se všem neurčitě prázdným plochám.
     Rostlinné motivy v plastikách a kresbách Jarmily Malátové se někdy jakoby slučují s lidskými tvářemi. Nejčastěji jde o dívčí tváře a postavy, vytvořené s velkou vnímavostí a procítěností (představují v autorčině díle i zcela samostatnou kapitolu). Pro svůj mladý půvab se opět stávají symbolem naděje. Mimoděk nás může napadnout, že tyto plastiky a kresby se svým názorem blíží uměleckým dílům vzniklým před řadou století a tvořícím součást proslulých, podnes obdivovaných staveb středověku. V důmyslné kompozici na nich bývaly spojovány lidské tváře i postavy s bohatou vegetací listů, květů a plodů. Byla tak znázorněna neoddělitelná jednota světa přírody a lidí. Pouze v této jednotě může v lidech vzniknout pozitivní vztah k životu, což je skutečnost, která je i v našem dnešním světě velmi aktuální.
PhDr. Anna Bauerová

Účast na výstavách:
     1962 Kolektiv deseti, Alšova gal. Praha
     1962 Výstava 3. OP SČSVU, Praha
     1963 Výstava 3. OP SČSVU, Praha
     1965 Výstava KO SČSVU v Krakově
     1965 Výstava k výročí ČSSR, Praha
     1966 Výstava mladých v Brně
     1967 I. Pražský salón, Praha
     1970 Výtvarní umělci k výročí ČSSR, Mánes, Praha
     1971 II. Pražský salón, U Hybernů, Praha
     1975 Výtvarní umělci k výročí ČSSR, Mánes, Praha
     1976 Žena v současné tvorbě, Galerie U Řečických, Praha
     1979 Výtvarní umělci dětem, Mánes, Praha
     1980 Výtvarní umělci k výročí ČSSR, Mánes, Praha
     1985 Výtvarní umělci k výročí ČSSR, Mánes, Praha
     1987 Malíři a sochaři – členové SČVU, Mánes, Praha
     1988 Pražský salón, Bruselský pavilon
     1989 Bienále komorní plastiky, Trenčín
     1990 Čes. komorní plastika, Mánes, Praha
     1991 Art club, Burgwedel, SRN
     1992 Grafika a komorní plastika, Karolinum, Praha
     1993 Inter – Kontakt – Grafik, Souč. české sochařství, Mánes, Praha
     1996 Socha v myšlenkách St. a Nov. zákona, Strahovský klášter, Praha
     1999 Týnské dvorky
     1999 Salon obce architektů
     2000 Salon Litoměřice
     
Samostatné výstavy:
     1960 Příbram, Dobříš
     1968 Praha, Divadlo E. F. Buriana
     1969 Praha, Týdny v atelieru, Voršilská
     1987 Praha, galerie Zlatá lilie
     1990 Praha, galerie Centrum
     1994 Žďár nad Sázavou, konvent kláštera
     1995 Litoměřice, galerie Salva guarda
     1996 Poděbrady, galerie Ludvíka Kuby
     1999 Plzeň, galerie X centrum
     1999 Semily
     
Realizace v architektuře:
     1975 „Rodina“ – Kladno, pískovec; Památník rev. hnutí v Českých Budějovicích, komplex. exter. řešení; 1978 reliéf do sport. haly v Kladně, um. kámen; reliéf pro kult. dům v Táboře, pískovec; 1979 plastika pro krematorium v Českých Budějovicích, pískovec; 1980 dětské sousoší pro mateřskou školu v Kutné hoře, pískovec; 1982 reliéf pro obřad. síň v Lounech, opuka; dětské sousoší pro Západočeskou galerii Klenová, mramor; 1983 reliéf pro sport. halu v Kouřimi, um. kámen; 1984 „Rodina“ - sídliště Lužnice - Tábor, pískovec; 1987 plastika „Lužnice“ - sídliště Tábor, pískovec; 1989 paměť. deska K. Konrádovi, Louny, bronz; plastika „Plamen“ pro rozptylovou louku hřbitova v Nymburce, pískovec; 1991 plastika pro rozptylovou louku hřbitova v Lounech.
     
1.  Soustředění pískovec 18 ´ 24 ´ 30 cm 
2.  Prométheus pískovec 20 ´ 18 ´ 20 cm 
3.  Děťátko spící pískovec 18 ´ 22 ´ 11 cm 
4.  Torzo barokní pískovec 27 ´ 14 ´ 17 cm 
5.  Archaická hlava pískovec 12 ´ 14 ´ 11 cm 
6.  Myšlenka pískovec 16 ´ 9 ´ 9 cm 
7.  Něžné torzo pískovec 40 ´ 8 ´ 16 cm 
8.  Torzo pískovec 17 ´ 8 ´ 11 cm 
9.  Touha pískovec 14 ´ 9 ´ 10 cm 
10.  Odhodlání pískovec 13 ´ 9 ´ 7 cm 
11.  Architektura tvaru pískovec 30 ´ 8 ´ 8 cm 
12.  Rovnováha pískovec 21 ´ 14 ´ 9 cm 
13.  Něžná pískovec 17 ´ 17 ´ 9 cm 
14.  Žena pískovec 22 ´ 16 ´ 18 cm 
15.  Akt pískovec 23 ´ 55 ´ 6 cm 
16.  Oddanost pískovec 15 ´ 19 ´ 11 cm 
17.  Básník pískovec 10 ´ 8 ´ 7 cm 
18.  Kompozice pískovec 18 ´ 13 ´ 10 cm 
19.  Hravá pískovec 17 ´ 11 ´ 10 cm 
20.  Dívka reliéf, pískovec 19 ´ 18 ´ 11 cm 
21.  Žena reliéf, pískovec 17 ´ 21 ´ 5 cm 
22.  Torzo barokní reliéf, pískovec 34 ´ 15 ´ 6 cm 
23.  Figura s draperií reliéf, pískovec 13 ´ 16 ´ 6 cm 
24.  Touha reliéf, pískovec 16 ´ 14 ´ 6 cm 
25.  Medailon reliéf, pískovec 10 ´ 9 ´ 5 cm 
26.  Souznění reliéf, pískovec 18 ´ 15 ´ 4 cm 
27.  Torzo reliéf, pískovec 18 ´ 10 ´ 6 cm 
28.  Dekorativní torzo reliéf, pískovec 16 ´ 11 ´ 4 cm 
29.  Adam a Eva kresba 43 ´ 60 cm 
30.  Asociace I kresba 43 ´ 60 cm 
31.  Asociace II kresba 42 ´ 60 cm 
32.  Fragment z apokalypsy kresba 31 ´ 42 cm 
33.  Touha kresba 33 ´ 24 cm 
34.  Ikaros kresba 24 ´ 33 cm 
35.  Bytosti kombinovaná technika 30 ´ 22 cm 
36.  Ráj kombinovaná technika 24 ´ 33 cm 
37.  Vesmírné bytosti kombinovaná technika 33 ´ 24 cm 
38.  Snění kresba 24 ´ 33 cm 
39.  Snové květy kresba 30 ´ 20 cm 
40.  Milenci kresba 42 ´ 29 cm 
41.  Snění II kresba 19 ´ 17 cm 
42.  Svítání II kombinovaná technika 18 ´ 20 cm 
43.  Prolínání kombinovaná technika 30 ´ 21 cm 
44.  Cesta kombinovaná technika 20 ´ 12 cm 
45.  Sny kombinovaná technika 20 ´ 25 cm 
46.  Akt kombinovaná technika 28 ´ 20 cm 
47.  Fantazie kombinovaná technika 26 ´ 20 cm