RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK3785
AMFORA – Novoročenky
AMFORA – fotoklub Rakovník
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síň na radnici
7. prosince 2000–14. ledna 2001
vernisáž 7. prosince 2000 v 16.00 h

     adventní výzdoba Anny Štěpánové z Pustovět
Václav Hvězda


Václav Hvězda


Václav Hvězda


Josef Chrástka


Josef Chrástka


Josef Chrástka


Jan Jedlička


Jan Jedlička


Jan Jedlička


Jára Kouba


Jára Kouba


Jára Kouba


Václav Laňka


Václav Laňka – Kulíšek nejmenší


Václav Laňka – Korýš listonoh lesní


Andrej Macenauer


Andrej Macenauer


Andrej Macenauer


Jiří Měchura


Jiří Měchura


Jiří Měchura


Pavel Nejman


Pavel Nejman


Pavel Nejman


Petr Nejman


Petr Nejman


Petr Nejman


Zdeněk Polcar


Zdeněk Polcar


Zdeněk Polcar


František Pošta


František Pošta


František Pošta


Radek Texl


Radek Texl


Radek Texl


Miroslav Uher


Miroslav Uher


Miroslav Uher


Jaroslav Vojáček


Jaroslav Vojáček


Jaroslav Vojáček


Ladislav Zíka


Ladislav Zíka


Ladislav Zíka


Členové AMFORY
     Hvězda Václav
     Chrástka Josef
     Jedlička Jan
     Knoblochová Renata
     Kozler Luboš
     Kučera Jaromír
     Laňka Václav
     Macenauer Andrej ing.
     Měchura Jiří
     Nejman Pavel
     Nejman Petr
     Pastorová Martina
     Pavlík Jiří
     Polcar Zdeněk
     Pošta František
     Šilhánek Miroslav
     Texl Radek
     Uher Miroslav
     Vojáček Jaroslav
     Zíka Ladislav
     
Host AMFORY
     Anna Štěpánková
     
     
FOTOKLUB RAKOVNÍK
1965–2000
SEZNAM BÝVALÝCH I SOUČASNÝCH ČLENŮ
     Gebhartová-Frančová Hana ing. • Knoblochová Renata • Pastorová Martina • Zinnová-Procházková Marie • Beneš František ing. • Beneš Karel • Cepek Pavel • Herink Zdeněk • Hvězda Martin • Hvězda Václav • Chalupa Karel • Chrástka Josef • Jedlička Jan • Kaufman Erich • Kinkal Martin • Kotolenský Karel • Kouba Jára • Koubek Karel • Kozler Luboš • Kučera Jaromír • Laňka Václav prom. biolog • Lébr Tomáš • Ledvina Zdeněk • Lejčko Milan • Lukáš Jan mgr. • Macenauer Andrej ing. • Majdan Ján • Měchura Jiří • Mička Ivo • Moravszki Pavel • Mukařovský František • Nejman Pavel • Nejman Petr • Ortman Zbyněk • Pánek Jan • Pavlík Jiří • Pechek Bohuslav • Podestát Václav • Pochman Zdeněk • Polcar Karel • Polcar Zdeněk ing. • Pošta František • Prokš Jiří • Radvan Zdeněk • Skopal Vladimír • Šilhánek Miroslav • Šmidrkal Jan ing. • Švácha Jan • Texl Radek • Uher Miroslav • Václavek Jaroslav • Vojáček Jaroslav • Zíka Ladislav
     
Vážení fotografičtí přátelé!
     Ač se nám součastníkům to vůbec nezdá možné, tak v letošním roce 2000 slaví fotoklub AMFORA Rakovník 35 let své klubové, fotografické a výstavní činnosti. V tomto katalogu je zobrazen užší výběr tematických fotografií některých členů našeho fotoklubu.
     Nejprve však pár slov o historii klubu a jeho současných i bývalých, žijících i nežijících členech.
     Co je to AMFORA?
     Kdo to ví, odpoví mi na otázku, co je Amfora? Amfora je když… se sejde pár fotografických fandů a chtějí spolupracovat v nějakém klubu. Pokud se jim toto podaří, vzniká otázka, jak si budou říkat. Vzhledem k tomu, že to byli amatéři z Rakovníka a okolí, tak se v debatě též ozval návrh „Amatéři – fotografové Rakovnicka“, a najednou tu byla a už 35 let je Amfora. Před vznikem vlastního fotoklubu nejprve existoval fotokurz pod vedením Karla Koubka, nestora fotografie v Rakovníku. Zde se sešlo v roce 1964 celkem 35 zájemců, z nichž pak do konce vydržela jen pětina. Byli to Pavel a Petr Nejmanovi, Jan Švácha, Ladislav Zíka, Jaroslav Vojáček, Zdeněk Polcar a Václav Hvězda. Těchto sedm fotoamatérů mělo i po skončení kurzu chuť a potřebu se dále scházet. Pod vedením Karla Koubka tak vzniklo studio amatérské fotografie při OOD v Rakovníku. V roce 1965 přijalo název AMFORA.
     V dalším roce se Amfora poprvé představuje veřejnosti a pak už každoročně. Letošní klubová výstava je v pořadí už třicátá pátá.
     V Amfoře však nikdy nešlo jen o společné přehlídky vlastní tvorby. V průběhu oněch let se jednotliví členové svými fotografiemi a diapozitivy zúčastnili mnoha přednášek a seminářů v okresním a krajském měřítku. Obeslali množství mapových okruhů v celé republice, okresní, krajské a celostátní soutěže i více jak 200 zahraničních výstav a salonů.
     Se změnou politických poměrů a tím i se změnou finančních požadavků za zasílání fotografií do ciziny se Amfora v poslední době více věnuje obesílání tuzemských mapových okruhů a místních tematických výstav. V současnosti to jsou: klubové a autorské výstavy, mapové okruhy – Turnovský, Blatenská růže a Nekázanka. Dále pak Rakovnický fotosalon, Výstava fotografií z archivu a Výstava fotografií na provázku.
     Nebýt však podpory městských a okresních kulturních odborů a finanční pomoci firmy RAKO, tak by i tato aktivita časem se zastavila.
     Během let prošlo Amforou na 53 členů.
     Někteří z nich nebyli ani z rakovnického okresu, ale dojížděli: Karel Kotolenský z Loun, Pavel Moravszki ze Strojetic, Václav Podestát z Kralovic, Hvězda Martin z Neratovic a Lébr Tomáš z Kladna.
     Zájemci o členství nejen přicházeli, ale i odcházeli, a to nejen pro zaneprázdnění, anebo pro jiného koníčka, ale bohužel také navždy. V roce 1976 ve 30 letech Bohuslav Pechek, v roce 1988 v 75 letech předseda fotoklubu Karel Koubek a v roce 1991 Zdeněk Herink ve věku 45 let.
     Víte, že je to nepředstavitelný problém, aby se skupina lidí stejného zaměření sešla v určitý čas na určitém místě a konala určitou věc? Pamatuji, že za třicet pět let trvání Amfory jsme se mnohokrát pokoušeli udělat si společnou fotku, ale z deseti pokusů se podařily jen čtyři.
     Na závěr tohoto článku připomínám, že fotoklub Amfora je otevřen každému, kdo má zájem o výtvarnou fotografii a je ochoten pro ní a pro kolektiv něco obětovat. Za to slibuji dobré kamarády, zajímavé informace z fotooboru a zároveň možnost zhlédnout i hodnotit množství cizích výtvarných snímků, které prochází v mapových okruzích našima rukama.
     Pravidelné schůze našeho fotoklubu se konají každý druhý týden ve čtvrtek od 16.30 hodin v klubovně Kulturního centra. Zájemci se též mohou domluvit s některým z členů fotoklubu a nebo zavolat v pondělí až čtvrtek večer na telefonní číslo 51 37 36.
     S pozdravem DOBRÉ SVĚTLO
Václav Hvězda
     
     Co se týče mého fotografického zaměření, tak mohu o sobě říci, že fotím vše a že fotím rád. V šedesátých letech jsem preferoval letectví, parašutismus a hudbu. Zlom nastal okolo roku 1973, kdy jsem objevil kouzlo chalupaření. Přelidněnou Berounku jsem vyměnil za divokou Střelu. Změna nastala v tom, že soboty a neděle jsem trávil na chalupě a ne na letišti nebo na koncertech. Začal jsem se tedy více věnovat krajinářské fotografii a přes ní jsem došel k fotografii vesnice minulé i přítomné.
     Za čtyřicet pět let, které se už věnuji fotografii, jsem k ní získal nejen lásku, ale i úctu a mé jediné přání je ještě moci čtyřicet pět let fotografovat.
Václav Hvězda
     
     Tak tohle jsem, prosím, já. Železničář tělem i duší, (t. č. vv) původem z šumavské vísky, což velmi silně ovlivnilo mou fotografickou tvorbu. Většina mých snímků totiž zachycuje krásu přírodních scenérií, ke kterým neodmyslitelně patří dva pásy stříbrných kolejnic a na nich malý, upachtěný vláček.
     K fotografování jsem se dostal už v roce 1953. To mi bylo třináct let a od té doby jde fotoaparát všude se mnou.
Chrástka Josef
     
     Fotografování mě okouzlilo již před několika lety, kdy jsem začal poznávat svět kolem sebe také skrze hledáček mého fotoaparátu – mé oko, srdce, mysl a fotoaparát mi dovolují poznávat přírodu, lidi a běžné věci. Pocit z realizace těchto proměn od námětu až po vznik samotné fotografie mě naplňuje neskonalým uspokojením. Miluji ladné tvary, ostrý kontrast, jasné stíny, prosté náměty. Občas rád porušuji pravidla kompozice, ostrosti a hloubky fotografie. Fotoaparát mě provází na cestách i necestách, hledám a čekám na příležitost, o které vím, že se už víckrát nebude opakovat a nechci ji za žádnou cenu promarnit, i když o ní většinou dopředu nevím. Není v tom spěch – je v tom trpělivost, touha a někdy i štěstí.
Jan Jedlička
     
     Ve fotografii nejsem žádný začátečník. Dokladem toho je tento výběr všech mých pěti fotografií. Protože jsem občanem královského města, mám rád královskou přírodu, což je z fotografií patrné.
Jára Kouba
     
     Fotografie je pro mne prostředkem jak zachytit proměnlivou krásu přírody. Někdy pořizuji fotografii jako ilustraci k odbornému či populárnímu článku, ale největší radost mívám z fotek vzniklých jaksi „mimo plán“. Řadu věcí neumím. Třeba vyfotografovat krajinu tak, aby z ní dýchala nálada toho okamžiku. A tak tiše závidím kolegům z Klubu, kteří to umějí. Rád se potom na jejich fotky dívám.
Václav Laňka, Prom. biolog
     
     Od deseti let je mým velkým koníčkem vysokohorská turistika spojená s fotografováním. S fotoaparátem jsem vedle většiny českých a slovenských hor navštívil Alpy, Pyreneje, Kavkaz, Tjan Šan, Norsko, Himaláj. Stále se rád vracím na Šumavu, ke které mám vztah od dětství.
Ing. Andrej Macenauer
(nar. 20. 4. 1963)
     
     Můj zájem o fotografii vznikl s narozením prvního syna v roce 1968. S vypůjčenou Flexaretou jsem začal fotografovat rodinné snímky a zároveň jsem se pokoušel zachycovat krajinu, sport a hlavně motorismus. To už jsem měl vlastní fotoaparát značky Exakta. Ze zájmu se stal nejen koníček, ale pořádný kůň. Nedovedl jsem si představit volný čas bez fotoaparátu. Dělal jsem téměř všechny směry fotografie.
     Moje posedlost mě přivedla mezi členy Amfory, kde jsem našel kamarády stejně ražené. V Amfoře jsem už 20 let. Původní pobláznění fotografií ochladlo, ale stále se těším každý druhý týden na schůzku našeho klubu. Dnes už fotím své tři syny méně, na řadu přišly dvě bezvadné vnučky a převážně živá fotografie.
     Dnešní trend – barevná fotografie – je sice krásná, ale já zůstávám nadále fandou fotografie černobílé. Chtěl bych, aby nám vydržela co nejdéle.
Jiří Měchura
     
     Narodil jsem se v r. 1941 v Rakovníku, kde žiji dodnes. Mám dva bratry, z nichž je jeden stejně starý jako já. S ním jsem začal asi v 15 letech vnikat do tajů fotografie. Tento malý koníček vyrostl za ta léta ve velikého koně. Po absolvování fotografické akademie v Rakovníku jsem se stal jedním ze zakládajících členů fotoklubu AMFORA, s nímž obesílám jak tuzemské, tak zahraniční fotografické výstavy. Rád fotografuji vše zajímavé okolo sebe. Nemám vyhraněný žádný fotografický žánr.
     Začínal jsem s jednoduchým fotoaparátem zn. Altissa. Později jsem měl Flexaret 4a, Yashicu Mat. Nyní fotografuji převážně barevně fotoaparátem Praktica B 100 s objektivy 35, 50 a 135 mm.
Pavel Nejman
     
     Od roku 1941 se považuji za rakovnického rodáka, zde celý život bydlím a pracuji v Rakoně.
     Fotografie je mým velkým koníčkem, a věnuji mu velkou část svého volného času. Jsem jedním ze zakládajících členů fotoklubu Amfora. Poslední roky dělám převážně barevné fotografie, ale černobílá fotografie se asi opět částečně přihlásí o své místo. Fotografování je zábava, která mi přináší hlavně osobní potěšení a jsem rád, když se mohu o své pocity podělit s návštěvníky výstav a soutěží, kterých se zúčastňuji.
Petr Nejman
     
     Narodil jsem se 10. 1. 1925 v Rakovníku. Zde jsem absolvoval reálné gymnázium, na kterém jsem v roce 1944 maturoval. Po válce jsem vystudovat lesnickou fakultu v Praze. Celý život se věnuji přírodě, zvláště pak lesu, myslivosti, rybářství a včelařství. Z tohoto prostředí pak čerpám náměty pro svoje fotografie.
Ing. Zdeněk Polcar
     
     František Pošta nar. 1930 fotografuje od 9 roků. První fotopřístroj dostal za výborné vysvědčení ze 3. třídy. Zabýval se převážně rodinnou a turistickou fotografií. Ve fotoklubu pracuje od roku 1997 a zaměřuje se na přírodu, krajinu a zajímavé objekty.
     
     Tak tohle jsem já…
     …a to jsou moje fotky.
Radek Texl
     
     Chtěl bych umět fotografovat vzpomínky.
Miroslav Uher
     
     Narodil jsem se v r. 1932 v Olešné u Rakovníka, kde i dosud žiji. K fotografii jsem se dostal na prům. škole ve Volyni, kterou jsem absolvoval v r. 1946–49. Pod vedením jednoho z profesorů nás několik žáků zaváděl do tajů fotografie. Po skončení vojny v r. 1955 zdejší řídící a kronikář u mne objevil několik fotografií, které použil pro nové zakládání fotokroniky obce, tím jsem se stal vlastně dodavatelem foto. S touto činností jsem vydržel až do roku 1998. Bohužel není pokračovatele ani zájem s touto kronikou pokračovat, což považuji za velkou chybu.
     Mezi tím byl v Rakovníku v r. 1964 uspořádán foto kurz pod vedením K. Koubka. Několik členů, kteří vytrvali až do konce pak v r. 1965 zakládá fotoklub „AMFORA“, mezi kterými jsem byl i já a jejímž členem jsem dosud.
     Fotografuji vše, co se mi líbí, jak lidi, okolí a snímky, které budou jednou historické, ale i z cestování ze zahraničí.
J. Vojáček
     
     V roce 1965 jsem byl jeden ze zakládajících členů fotoklubu AMFORA což znamená, amatérská fotografie Rakovník. Tehdy jsme začínali s neuvěřitelně jednoduchými fotopřístroji a vše jsme zpracovávali ve svých sklepích a koupelnách. V roce 1974 jsem přerušil aktivní činnost ve fotoklubu, protože jsem šel pracovat do zahraničí. Od roku 1974 až do roku 1999 jsem byl pouze čestným členem klubu a prakticky jsem 25 let fotograficky abstinoval. Začátkem roku 1999 jsem se do fotografování s plnou vervou pustil a doufám, že už tuto i když nákladnou zálibu neopustím.
Láďa Zíka, z Rakovníka
     
     Vydal fotoklub AMFORA za pomoci grantu Městského úřadu Rakovník a za sponzorského daru RAKO, a. s., Rakovník.
     Vydáno k výroční klubové výstavě 35/2000.
     Tisk Tuček Tiskárna, litografie Lokša Prepress Rakovník.
     Náklad 500 ks.