RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1845
Historie galerie v Rakovníku
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síně RG
23. ledna–4. března 2001