RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK3129
Roman Ch. Sklenička
obrazy
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síň na radnici
7. března–1. dubna 2001
vernisáž 7. března 2001 v 16.00 h


     Rabasova galerie má sledovat umělecké dění ve svém okolí – pravda – v Rakovníku je, co se malování týká, klidno až příliš. Jsou tu přeci jen osoby, které něco slibují. Tak dnes vystupuje z příšeří hospod, kde dosud vystavuje, Roman Sklenička. Cestu výtvarným uměním si zatím hledá. Imponuje svojí vytrvalostí i určitým svérázem osobnosti. Jestliže se nenechá svést, tak naši volbu – udělat mu výstavu – určitě obhájí.

Roman Ch. Sklenička
     narozen 23. dubna 1974 v Rakovníku, žijící tamtéž
     První, kdo ve mně probudil onen zvláštní vztah a zájem o malování, umění vůbec, byl patrně tatínek mé maminky, pan Václav Novák (+ 1989). Byl mi (stále je) „klíčem“ k bráně jiného světa, druhého břehu – pokud chcete – Bohu.
     Formu a tvar jeho snažení, totiž naučit deseti – dvanáctileté dítě hledět na věci kolem sebe i v sobě poněkud jinak než je běžný standard, mi poskytly, alespoň co se týče malování, dvě ženy, mé první učitelky z LŠU, paní Brabcová a Hvězdová.
     Vybaven jejich radami jsem se stal samoukem, vítězícím i prohrávajícím, člověkem hledajícím „dialog“ s „čímsi“, co nemá tlukoucí srdce ani krev v žilách, co nežije ani neumírá... paleta, štětce a barvy jsou dobrá slova.
     Z žijících malířů je mi velkým vzorem Pavel Kreml z Teplic, ze starých Mistrů např. Caravaggio, Rembrandt, Velázquez, Mucha atp.
     Ve svých obrazech se snažím upřednostnit tenébrismus, tedy důraz např. na postavu v popředí – a jako doplněk tmavé pozadí.
     V „myšlence“ obrazu volím dvě hlavní, v sobě provázané větve. Realismus a symbolismus – okořeněné dekadencí. Zaměřuji se na náš vnitřní svět, na méně šťastné chvíle života, a to jako protipól, podle mne nutný protipól upřímného i falešného štěstí, aby byl divák „donucen“ pohlédnout pod povrch věcí, pod masku života – a uvědomil si, kým na tomto světě jsme – uvědomil si pomíjivost všeho, že kdyby nebylo bolesti a zkoušek osudu – nejsme.
     
     Intermezzo: Děkuji své rodině a nejbližším, děkuji všem, kteří mne provázíte na mé cestě. Tuto výstavu věnuji všem mým mrtvým kamarádům.
     
R. Ch. Sklenička, 14. únor 2001, Rakovník
     
Výstavy:
     1996 První výstava v Galerii Špejchar v Rakovníku.
Od té doby samostatné i společné výstavy v této galerii až do současné doby. Stejně tak účast na Rakovnickém salónu v Okresním muzeu Rakovník.
     1998 Založena výtvarná skupina R 98
     1999 Zahájení stálé výstavy ve vinárně Zlatý Hrozen v Rakovníku
     1999 Společná výstava s E. Pejšou v Klášterci n. Ohří
     2000 Vinárna U Zlaté slepice, Rakovník
     2000 Kavárna Korzo, Rakovník
     
1.  Lucrezia Borgia olej na desce 42 ´ 53,5 cm 2000
2.  Smrt II olej na plátně 70 ´ 103 cm 2001
3.  Autoportrét I olej na plátně 38,5 ´ 49 cm 2000
4.  Autoportrét II olej na desce 41,5 ´ 51 cm 2001
5.  O čem ví tesknota olej na plátně 63 ´ 80,5 cm 2000
6.  Katova dcera II olej na desce 43 ´ 56 cm 2001
7.  Sirotek (studie) olej na plátně 32 ´ 43 cm 2000
8.  Klára olej na plátně 24 ´ 32,5 cm 1998
9.  Břízy v bouři olej na plátně 95 ´ 70 cm 2000
10.  Před rozchodem olej na sol. desce 63 ´ 43 cm 1997
11.  Hořící kůň III olej na desce 63 ´ 46 cm 2001
12.  Poslední naděje olej na plátně 61 ´ 46 cm 2001
13.  Melancholie III olej na sol. desce 33 ´ 24 cm 2000
14.  Prostitutka II, studie olej na desce 37 ´ 38 cm 2001
15.  Inferno olej na plátně 76 ´ 51 cm 2000
16.  Agónia olej na desce 71 ´ 60,5 cm 2000
17.  Lolita olej na desce 53,5 ´ 59,5 cm 2001
18.  Chůva olej na desce 44,5 ´ 61 cm 2001
19.  Vendeta II olej na plátně 37 ´ 63 cm 2001
20.  Zátiší se zabitým psem olej na plátně, studie 67 ´ 36 cm 2001
21.  Ježíš Kristus olej na plátně 59 ´ 90 cm 1998
22.  Vdovec, studie olej na sol. desce 46 ´ 49 cm 2000
23.  Černá Madona olej na plátně 64 ´ 79 cm 1996