RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2056
Zdeněk Kříž
obrazy
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síně RG
19. dubna–3. června 2001
vernisáž 19. dubna 2001 v 16.00 h
     Zdeněk Kříž žije na rodném mlýně v Církvici u Zásmuk. Tady se už Polabí proměňuje. Údolí a strže se zařezávají hlouběji. Na stráních se objevují lesy. Hory tu nejsou, ani vysoké kopce, ale stejně tu máte pocit, že obzor je výš a nějak blíž. Krajina se zdá uzavřenější a intimnější. To je pramen Křížovy inspirace. Střídá práci na mlýnských pozemcích, s péčí o vodní turbinu a stroje malé elektrárny s chvílemi tvoření. Maluje. Jeho dílna voní klasickými materiály, má rád tradiční technologie – temperu (akryl), olej či enkaustiku.
     Zachycuje zážitky z přírody, motivy stokrát viděné; pole na svazích, remízky, rybník, les a nad tím jen proužek nebe. Vypráví o svém světě.
     Všechno Křížovo malování začíná u zapsání konkrétního jevu, pokračuje očišťováním a zdůrazňováním charakteristických prvků a proměnou v novou obrazovou skutečnost stvořenou ze spleti linií, ploch ale také vrstev hmotně nanášené barvy. Emoce však trvá.
     S dílem Zdeňka Kříže se v Rakovníku nesetkáváme poprvé. Před desíti lety jsem mu uspořádal rozsáhlou expozici v muzeu, už tehdy udivoval vážností a jakousi (tehdy jsem se domníval, že předčasnou) zralostí. Čas však potvrdil, že to není póza.
     V přírodě hledá a nachází řád. Na dnešní výstavě, která je vybrána z posledních patnácti let jeho práce vidíme, jak se důsledně navrací k jednomu a témuž, k otázce co je podstatné v nekonečné rozmanitosti.
Václav Zoubek, únor 2001

Zdeněk Kříž
     narozen 13. 12. 1941 v Církvici
     Studoval Střední odbornou školu výtvarnou v Praze (do r. 1968)
Samostatné výstavy:
     1983 – Divadlo Rubín Praha, 1983 – Kolín, 1984 – Český Brod, 1985 – Neratovice, 1986 – Humpolec, 1987 – Příbram 1989 – Poděbrady, Rakovník, 1990 – Kolín n. Rýnem (s M. Nečáskovou, J. Janujovou), 1991 – Soest (SRN), 1993 – Villingen (SRN), 1996 – Praha, 2000 – Záhřeb (Chorvatsko), 2001 – Praha
     Účastnil se mnoha kolektivních výstav u más i v zahraničí.
     
1.  Krajina s velkým polem olej a akryl na plátně 99 ´ 105 cm 1986
2.  Jaro na Tejnici olej a akryl na plátně 98 ´ 105 cm 1987
3.  Slunce na stráni olej a akryl na plátně 88 ´ 93 cm 1988
4.  Krajina u Berouna olej a akryl na plátně 93 ´ 86 cm 1989
5.  Velikonoce olej a akryl na plátně 86 ´ 93 cm 1989
6.  Polní cesty olej a akryl na plátně 84 ´ 93 cm 1990
7.  Zima I olej a akryl na plátně 86 ´ 93 cm 1990
8.  Mlha nad polem olej a akryl na plátně 87 ´ 98 cm 1990
9.  Jaro přichází olej a akryl na plátně 71 ´ 61 cm 1993
10.  V polích olej a akryl na plátně 79 ´ 81 cm 1995
11.  Na kraji lesa olej a akryl na plátně 76 ´ 95 cm 1995
12.  Červené pole olej a akryl na plátně 75 ´ 89 cm 1995
13.  Pole ve vodě olej a akryl na plátně 71 ´ 85 cm 1996
14.  Měsíce svit olej a akryl na sololitu 48 ´ 50 cm 1997
15.  Torzo cesty olej a akryl na plátně 60 ´ 65 cm 1998
16.  Zamrzlý potok olej a akryl na plátně 60 ´ 80 cm 1998
17.  Potůček v lese olej a akryl na plátně 60 ´ 65 cm 1998
18.  Mladý les olej a akryl na plátně 40 ´ 55 cm 1998
19.  U rybníka olej a akryl na plátně 96 ´ 105 cm 1999
20.  Zima II olej a akryl na plátně 86 ´ 93 cm 1999
21.  Cesta bažinou olej a akryl na plátně 93 ´ 98 cm 2000
22.  Tábořiště olej a akryl na plátně 73 ´ 90 cm 2000
23.  Konec podzimu olej a akryl na plátně 50 ´ 70 cm 2000
24.  cyklus „V lese“ akvarel a akryl na papíru 50 ´ 70 cm 1993
25.  cyklus „V lese“ akvarel a akryl na papíru 50 ´ 70 cm 1993
26.  cyklus „V lese“ akvarel a akryl na papíru 50 ´ 70 cm 1993
27.  cyklus „V lese“ akvarel a akryl na papíru 50 ´ 70 cm 1993
28.  cyklus „V lese“ akvarel a akryl na papíru 50 ´ 70 cm 1993
29.  cyklus „V lese“ akvarel a akryl na papíru 50 ´ 70 cm 1993
30.  Krajina v dešti tužka a akryl na papíru 34 ´ 42 cm 1997
31.  Padající strom akvarel a akryl na papíru 34 ´ 42 cm 1997
32.  Mizející cesty akvarel a akryl na papíru 41 ´ 44 cm 1997
33.  Potůček v polích akvarel a akryl na papíru 41 ´ 44 cm 1997
34.  Ve vodě akvarel a akryl na papíru 49 ´ 49 cm 1997
35.  V lese u Sobotky akvarel a akryl na papíru 55 ´ 57 cm 2000