RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK4270
Josef Hvozdenský
obrazy, medaile
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síň na radnici
17. května–24. června 2001
vernisáž 17. května 2001 v 16.00 h
Josef Hvozdenský
     Narodil se 7. března 1932 ve Hvozdné u Zlína, ale začátek jeho umělecké pouti životem lze vysledovat až na druhém konci země – v porcelánce THUN v Klášterci nad Ohří, kde se v prvých poválečných letech vyučil malířem porcelánu.
     Nesporný talent jej záhy přivádí do Prahy na Akademii výtvarných umění k profesorům J. Želibskému a K. Minářovi, kde absolvuje v roce 1957 jako akademický malíř.
     Ještě před dokončením akademie na jedné ze studentských výstav se přímo jasnovidně o jeho výtvarných schopnostech vyjádřil profesor Makovský: „Hvozdenský, ten může dělat všechno – a dobře!“
     A skutečně. Původně malíř Josef Hvozdenský při hledání své tvůrčí parkety vyzkouší mnohé – a víc než dobře. Maluje portréty a krajiny, je autorem barevných linorytů, monotypů, filmových plakátů, filumenistických návrhů, ilustrátorem... Prvotní zkušenost s hlínou jej posléze dovádí k bájné syntéze portrétisty a sochaře, stává se předtím československým a českým medailérem s nezaměnitelným rukopisem a nevyčerpatelnou studnicí výtvarných nápadů a postupů.
     Desítky návrhů a medailí, vojenských vyznamenání a plaket, pamětních desek a tepaných reliéfů prošly jeho ateliérem v Praze a později také v Kralupech nad Vltavou, mnohé svedly vítěznou bitvu na mezinárodním soutěžním kolbišti.
     Jeho práce vlastní Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, Středočeská galerie, Památník národního písemnictví v Praze, Národní muzeum v Kodani, UNO a ERRE, Arezzo v Itálii, Pařížská mincovna, Dantovo muzeum v Ravenně a mnoho dalších galerií, muzeí a soukromníků u nás i v zahraničí.
     Malé vzácné nahlédnutí do široké škály tvorby tohoto nezměrně pracovitého umělce má dnes možnost po řadě domácích i světových výstav medailí pořádaných F. I. D. E. M. také Rakovník.
Ivo Mička

1.  Pod „Střelnicí“ olej, plátno 73 ´ 60 cm 1958
2.  Pramice pod nábřežím olej, plátno 81 ´ 54 cm 1958
3.  Domy na předmostí olej, plátno 73 ´ 54 cm 1959
4.  Šedý mlýn olej, plátno 73 ´ 54 cm 1959
5.  Vzpomínky olej, plátno 73 ´ 54 cm 1959
6.  Zářečí olej, plátno 81 ´ 56 cm 1988
7.  Ohře pod Želinou olej, plátno 81 ´ 65 cm 1958
8.  Červené předměstí olej, plátno 73 ´ 68 cm 1959
9.  Předvečer nad jezem olej, plátno 73 ´ 60 cm 1959
10.  Hudební vzpomínky II olej, plátno 43 ´ 33 cm 1959
11.  Kadaňský hrad olej, plátno 55 ´ 46 cm 1958
12.  Hudební vzpomínky I olej, plátno 55 ´ 46 cm 1959
13.  Setkání pod klášterem olej, plátno 55 ´ 46 cm 1958
14.  Ohře pod elektrárnou olej, plátno 55 ´ 46 cm 1961
15.  Hanina olej, plátno 55 ´ 41 cm 1960
16.  Zorané pole olej, plátno 42 ´ 32 cm 1959
17.  pí. Stehlíková olej, plátno 46 ´ 33 cm 1960
18.  pí. Koželuhová olej, plátno 46 ´ 38 cm 1960
19.  Skalnatý břeh Ohře olej, plátno 110 ´ 65 cm 1959
20.  Drahonice olej, plátno 110 ´ 65 cm 1959
21.  Universita Karlova, avers, revers medaile  
22.  Akademie věd, avers, revers medaile  
23.  Dante Alighieri, avers, revers medaile  
24.  La vita nuova, Manto medaile  
25.  35 let PNP, avers, revers medaile  
26.  Josef František, avers, revers medaile  
27.  50 let Čs. státu, avers, revers medaile  
28.  Z domoviny, avers, revers medaile  
29.  Den a noc, ráno a večer medaile  
30.  Mánes – roční květy, Pegas medaile  
31.  Dante Alighieri, avers, revers redukce – ražba  
32.  Manto redukce – ražba  
33.  La vita nuova redukce – ražba  
34.  ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav redukce – ražba  
35.  Houslařská soutěž Hradec Králové avers, revers redukce – ražba  
36.  Pegas s múzami redukce – ražba  
37.  Anatole France redukce – ražba  
38.  Výstava čs. medailí Paříž redukce – ražba  
39.  Fráňa Šrámek, avers, revers redukce – ražba  
40.  Vítězslav Nezval, avers, revers redukce – ražba  
41.  Vladislav Vančura, avers, revers redukce – ražba  
42.  Rudof Těsnohlídek, avers, revers redukce – ražba  
43.  Jaroslav Hašek , avers, revers redukce – ražba  
44.  J. A. Komenský, avers, revers redukce – ražba  
45.  30 let PNP, avers, revers redukce – ražba  
46.  35 let PNP, avers, revers redukce – ražba  
47.  20 let PNP, avers, revers redukce – ražba  
48.  Josef Čapek, avers, revers redukce – ražba  
49.  Prof. R. Jedlička, avers, revers redukce – ražba  
50.  Vítání občánků, avers, revers redukce – ražba  
51.  60 let OSA, avers, revers redukce – ražba  
52.  Výzkumný ústav matematický redukce – ražba  
53.  Rozvoj obvodu Prahy 10 redukce – ražba  
54.  Restaurace a jídelny Prahy 6 redukce – ražba  
55.  Pražské cihelny redukce – ražba  
56.  100 let dopravního podniku Hl. m. Prahy, avers, revers redukce – ražba  
57.  Jiří Trnka, avers, revers redukce – ražba  
58.  Alois Sopr redukce – ražba  
59.  Torso tepaná měď 55 ´ 98 cm