RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2930
Vojtěch Malaník, Alena Sukupová, Otto Sukup
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síň na radnici
6.–30. září 2001
vernisáž 6. září 2001 v 16.00 h


K výstavě O. Sukupa, A. Sukupové a V. Malaníka v Rakovníku
     Soudobé české sochařství a výtvarné umění vůběc zažívá široké rozrůznění témat, žánrů a stylů v podmínkách tvůrčí svobody umělců, kteří volí obsahové a formální postupy jako individuální východisko svého tvořivého úsilí. Je potěšitelné, že přibývá výstav, galerií a jiných prostředků prezentace nových děl autorů všech generací.
     Všichni ovšem žijí a pracují v situaci, kdy také do kulturní sféry pronikají principy volné soutěže, tržních vztahů, nabídky a poptávky, ba i módních tendencí. Osobnost výtvarníka s jeho přirozeným talentem, akademickým vzděláním a profesionální vyspělostí se ocitá v rozporech vlastního postavení v daném společenském systému, který nevyhnutelně koriguje umělcovy tvůrčí záměry. Záleží pak na něm samém, nakolik se hodlá přizpůsobit vnějším vlivům a tlakům, aniž přitom zradí svůj talent, nakolik se mu podaří zachovat si žádoucí kvalitu a originalitu svých prací. Ti, kdo podlehnou lákadlům komerce či dokonce reklamy, dávají všanc svou tvůrčí potenci a nutně upadají do pokleslosti. V důsledcích pak opouštějí své vznešené poslání poskytovat lidem ideály krásy, smyslového prožitku, osvěžení ducha.
     Sochařská tvorba, vzešlá z ateliérů Otty Sukupa, Aleny Sukupové a Vojtěcha Malaníka citlivě respektuje civilizační vývoj české společnosti a její potřeby, avšak sebevědomě střeží vysoké tradiční hodnoty české výtvarné kultury. Díla umělců potvrzují, že vyšli ze školy předních mistrů staroslavné Akademie výtvarných umění a dokázali rozvinout svůj talent samostatnými cestami až do vyzrálé sochařské tvorby.
     Otto Sukup (1926) má za sebou půlstoletou dráhu naplněnou tvůrčím hledáním a nalézáním, v níž můžeme objevit i smělé experimenty. Autor prošel obdobím figurálních témat přes abstraktní směřování až po dnešní vyváženou tvorbu, kterou bych nazval humanistickým symbolismem. Vytvořil řadu monumentálních děl i komorních plastik vhodných pro zkrášlení lidských příbytků. Mnohé jeho práce jsou v galeriích a soukromých sbírkách u nás i v zahraničí. Vyzkoušel a využil přitom různorodé materiály – kámen, kov, keramiku i dřevo, k němuž přilnul asi nejvíce. Sukupovo jméno nechybí v činnosti výtvarných skupin, jakou byl v minulosti RADAR nebo v přítomnosti TOLERANCE '95.
     Také Alena Sukupová (1939) je autorkou monumentálních děl spjatých s architekturou, ale těžiště její tvorby je v drobné plastice. Vedle realistických námětů vytváří osobité fantastické kreace, často groteskně pojaté. Kombinuje lidské a zvířecí prvky, zejména ptačí a rybí, čímž dociluje ironicky úsměvné podoby svých výtvorů.
     Vojtěcha Malaníka (1954) spojuje s jeho kolegou společný původ z moravského Slovácka, kde se o růst jeho nadání zasloužila Střední umělecko-průmyslová škola v Uherském Hradišti, než odešel na studie do pražské Akademie. Také tento umělec pracuje s různými materiály, od dřeva po kovové směsi. V seznamu jeho děl jsou portréty osobností i lidí práce, sošné figury a reliéfy, v jejichž tématice rozpoznáme láskyplný vztah autora zejména k fenoménu impozantního motivu koně. Pozoruhodné jsou noblesně pojaté příležitostné medaile nebo informační desky. Nelze neocenit ani jeho pedagogickou činnost, která ostatně patří i do Sukupova rejstříku uměleckých aktivit.
     Výstava tří pražských sochařů, spřízněných tvorbou, dává nahlédnout do tvůrčí atmosféry jejich pracovních ateliérů. Je skromným, avšak výstižným příspěvkem k poznání jejich umělecké kvality. Jistě vzbudí zasloužené uznání v očích a myslích rakovnické kulturní veřejnosti.
27. 8. 2001 Čestmír Císař

Vojtěch Malaník – akademický sochař
     Narozen 2. dubna 1954 ve Velkém Ořechově.
     Studoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, obor kamenosochařství u prof. J. Habarty (1973–1977), a Akademii výtvarných umění Praha u prof. M. Axmana a doc. St. Hanzíka (1977–1983). Od r. 1983 do r. 1990 pracoval jako asistent prof. St. Hanzíka na Akademii výtvarných umění v Praze a od roku 1991 učí na soukromé umělecké škole designu v Praze.
     
Otto Sukup – akademický sochař
     Narozen 13. října 1926 v Uherském Hradišti-Kunovicích.
     Studoval v letech 1945–1950 na pražské Akademii výtvarných umění ve škole prof. Jana Laudy a prof. Karla Pokorného. Učil na Střední škole uměleckoprůmyslové v Praze. Člen skupiny RADAR a Tolerance 95.
     
Alena Sukupová – sochařka
     Narozena 4. srpna 1939 v Praze.
     Studovala na Českém vysokém učení technickém v Praze, fakultu architektury a pozemního stavitelství (1960–1964) a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1969–1975).
     
1. Vojtěch Malaník Kůň dřevo 54 cm 
2. Vojtěch Malaník Kůň patinovaná sádra 26 cm 
3. Vojtěch Malaník Jezdec epoxyd 44 cm 
4. Vojtěch Malaník Sedící dřevo 30 cm 
5. Vojtěch Malaník Soudcovská unie medaile 6 cm 
6. Vojtěch Malaník Koupání bronz 13 ´ 15 cm 
7. Vojtěch Malaník Koníček bronz 9 cm 
8. Vojtěch Malaník Jezdec cín 16 cm 
9. Vojtěch Malaník Srůstání cín, kámen 23 cm 
10. Vojtěch Malaník Jitro cín, kámen 17 cm 
11. Vojtěch Malaník Srůstání patinovaná sádra 52 cm 
12. Vojtěch Malaník Sepětí bronz 16 ´ 22 cm 
13. Vojtěch Malaník Letící cín 17 ´ 24 cm 
14. Vojtěch Malaník Melancholický cín 19 ´ 21 cm 
15. Vojtěch Malaník Jezdec bronz 22 cm 
16. Vojtěch Malaník Pohledy cín 18 ´ 23 cm 
17. Vojtěch Malaník Variace cín 16 ´ 22 cm 
18. Vojtěch Malaník Letící patinovaná sádra 54 ´ 66 cm 
19. Vojtěch Malaník Pohledy patinovaná sádra 56 ´ 66 cm 
20. Vojtěch Malaník Sepětí laminát 51 ´ 68 cm 
21. Vojtěch Malaník Doteky laminát 50 ´ 67 cm 
22. Alena Sukupová Spojitost  v. 8,5 cm 2000
23. Alena Sukupová Spojitost  v. 8,5 cm 
24. Alena Sukupová Rodinka  v. 12,5 cm 
25. Alena Sukupová Rodinka  v. 12,5 cm 
26. Alena Sukupová Rodinka  v. 12,5 cm 
27. Alena Sukupová Sám  v. 6 cm 
28. Alena Sukupová Niké  v. 20 cm 
29. Alena Sukupová Chodec  v. 12,5 cm 1995
30. Alena Sukupová Zvědátor  v. 12 cm 
31. Alena Sukupová Tricefalos  v. 11 cm 1996
32. Alena Sukupová Kráčející klíčník  v. 14 cm 1994
33. Alena Sukupová Harambaša 1  v. 22 cm 1996
34. Alena Sukupová Metamorfoza  v. 19 cm 
35. Alena Sukupová Harambaša II  v. 20 cm 
36. Alena Sukupová Strážníček  v. 24 cm 1999
37. Alena Sukupová Rozpočítávání  v. 31,5 cm 1997
38. Alena Sukupová Přímokřídlý ďas  v. 27 cm 1998
39. Alena Sukupová Dialog  v. 34 cm 1997
40. Alena Sukupová Mutabor  v. 20 cm 
41. Alena Sukupová Labuťovec trojnohý  v. 13 cm 
42. Alena Sukupová Labuťovec jednoocasý  v. 17 cm 
43. Alena Sukupová Labuťovec jednonohý  v. 12 cm 
44. Alena Sukupová Strážce  v. 28 cm 
45. Alena Sukupová Hořký život  v. 20 cm 1999
46. Alena Sukupová Před odletem 1  v. 26 cm 
47. Alena Sukupová Před odletem 2  v. 28 cm 
48. Alena Sukupová Před odletem 3  v. 25 cm 
49. Alena Sukupová Řečník  v. 20 cm 1996
50. Alena Sukupová Andělka  v. 16,5 cm 1995
51. Alena Sukupová Anděl 1  v. 18,5 cm 
52. Alena Sukupová Anděl 2  v. 20 cm 
53. Alena Sukupová On + On  v. 17 cm 1996
54. Alena Sukupová Ona + Ono  v. 16 cm 1997
55. Alena Sukupová On + Ona  v. 18,5 cm 
56. Otto Sukup Jogín  v. 46 cm 
57. Otto Sukup Hrůza  v. 46 cm 
58. Otto Sukup Policajt  v. 44 cm 
59. Otto Sukup Bojovník  v. 129 cm 
60. Otto Sukup Torzo  v. 79 cm 
61. Otto Sukup Čekání na život  v. 60 cm 
62. Otto Sukup Ovoidy I., Zelená planeta  v. 45 cm 
63. Otto Sukup Ovoidy II., Bez názvu  v. 52 cm 
64. Otto Sukup Ovoidy III., Na počátku  v. 43 cm 
65. Otto Sukup Ovoidy IV., Bez názvu  v. 38 cm 
66. Otto Sukup Ovoidy V., Stíny  v. 44 cm 
67. Otto Sukup Ovoidy VI., Víření  v. 42 cm 
68. Otto Sukup Ovoidy VII., Na počátku  v. 41 cm 
69. Otto Sukup Ovoidy VIII., Destrukce  v. 42 cm