RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK3131
Jindřiška a Pravoslav Radovi
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síně RG
13. září–21. října 2001
vernisáž 13. září 2001 v 16.00 h

     
Adresa:
Francouzská 32
120 00 Praha 2


     Jindřiška a Pravoslav Radovi se již stali v české keramice a výtvarném umění vůbec pojmem, který označuje určitou epochu. Bez Radových si nedokážu představit atmosféru a charakter naší kultury šedesátých let.
     V jejich díle došlo k prolnutí tzv. „užitého“ s tzv. „volným“ uměním, asi to bylo dáno specifickou situací, kdy v méně hlídaném „užitém“ oboru se mohli zabývat problémy soudobé malby a plastiky a tak držet krok s evropským či světovým vývojem. Nebyly to však jen vnější okolnosti, podstatné jsou osobní vlohy obou, znalost řemesla, úcta k tradici i schopnost invenční tvorby. Právě bezpečný technický základ jim vždy umožňoval experimentovat a svobodně tvořit.
     Každé setkání s jejich dílem vyvolává pocity radosti (u Pravoslava Rady až veselí, neboť má smysl pro humornou nadsázku) a jakéhosi jasu z pozitivního vidění světa.
Václav Zoubek

Jindřiška Radová rozená Švadlenková
     narodila se 1. 4. 1925 v Libkově, žije a pracuje v Praze.
     V letech 1941–1944 studovala na Škole uměleckých řemesel v Brně (prof. Malý) a na Vysoké škole UMPRUM v Praze 1945–1950 (prof. Kybal).
     Je členkou Umělecké Besedy v Praze, Sdružení výtvarných umělců-keramiků a Mezinárodní keramické akademie (AIC) se sídlem v Ženevě.
     Zúčastnila se mezinárodních keramických symposií v Bechyni, Karlových Varech a Einhod (Izrael).
     Svým dílem je zastoupena v soukromých i veřejných sbírkách v ČR, zejména v UP muzeu v Praze, Moravské galerii v Brně, Alšově galerii v Bechyni. V zahraničí v Muzeu keramiky ve Faenze (Itálie), muzeu Ariana v Ženevě, muzeích ve Vallauris (Francie),Frechenu a Hamburku (SRN) a Slovenské národní galerii v Bratislavě.
     Její dílo bylo oceněno na Mezinárodní výstavě keramiky (AIC) v Praze 1962 zlatou medailí, Mezinárodní výstavě (AIC) v Istambulu 1962 čestným diplomem, na Mezinárodním bienále keramiky ve Vallauris 1972 zlatou medailí.
     
Od roku 1955 vystavovala samostatně:
     1974 – Chrudim, Jednotný klub pracujících – samostatná výstava (katalog Dagmar Tučná)
     1974 – Praha, Galerie bratří Čapků (viz předešlý údaj)
     1991 – Praha, Nová síň – samostatná výstava (katalog František Dvořák)
     
Pravoslav Rada
     Narodil se 14. října 1923 v Železném Brodě, žije a pracuje v Praze.
     V letech 1939–1943 studoval na Vyšší průmyslové škole sochařské a kamenické v Hořicích v Podkrkonoší, ve studiu pokračoval v letech 1943 až 1949 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesorů J. Laudy, B. Stefana a O. Eckerta. Zde uzavřel v letech 1958 – 60 studia aspiranturou. V roce 1947 obdržel roční stipendium dánské vlády. Studoval na Kodaňské uměleckoprůmyslové škole a pracoval v dílně Nathalie Krebs. V letech 1968–69 přednášel na Southern Connecticut State College v New Haven USA.
     Byl spoluzakladatelem skupiny Bilance, od roku 1956 je členem Mezinárodní keramické akademie (AIC) v Ženevě, členem Umělecké Besedy v Praze a Sdružení výtvarných umělců-keramiků.
     Zúčastnil se mezinárodních keramických sympozií ve Wilhelmsburgu – Rakousko (1966), v Bechyni (1970) a Uherském Hradišti (1971).
     Svým dílem je zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách v ČR, zejména v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, Moravské galerii v Brně a Alšově galerii v Bechyni. V zahraničí v Muzeu keramiky ve Faenze v Itálii, Muzeu Ariana v Ženevě a muzeích v Hamburku a Frechenu (SRN).
     Získal zlatou medaili na Světové výstavě v Bruselu (v roce 1958) a zlatou medaili na mezinárodní výstavě keramiky AIC v Praze (1962).
     Je autorem několika knih o moderní keramice a keramických technikách, které vyšly česky a v šesti dalších jazycích.
Od roku 1950 vystavoval samostatně:
     1950 – Praha, Galerie Československý spisovatel: Pravoslav Rada a grafik Václav Sivko (katalog Emanuel Poche a Miroslav Míčko)
     1951 – Praha, Galerie Československý spisovatel: Pravoslav Rada s malířem a ilustrátorem Vlastimilem Radou (katalog Jiří Kotalík)
     1953 – Praha, foyer Divadlo E. F. Buriana – samostatná výstava
     1969 – Andover, Massaschusset, USA , Addison Gallery of American Art – samostatná výstava
     1969 – New York, Benevy Gallery: P. Rada s grafikem Jaroslavem Fišerem
     1988 – Bechyně, AJG – sbírka keramiky – samostatná výstava (katalog Milouš Růžička)
     1989 – Praha, Nová síň – samostatná výstava (katalog Jan Kříž)
     
Od roku 1955 vystavují Pravoslav a Jindřiška Radovi především společně
     1955 – Praha, Alšova síň Umělecké Besedy (katalog Jaromír Pečírka)
     1957 – Praha, výstavní síň ÚLUV (katalog Josef Raban)
     1957 – Železný Brod, sklářská škola: Tři generace Radů – P. a J. Radovi s malíři Petrem a Vlastimilem Radovými
     1958 – Praha, Galerie Fronta (katalog Josef Raban)
     1961 – Praha, Galerie Václava Špály, se sklářem Jozefem Soukupem (katalog Jarmila Glazarová)
     1961 – Berlin, Čs. kulturní středisko (katalog Josef Raban)
     1961 – Lipsko, Grassi Museum
     1961 – Halle an der Saale, Hochschule für angewandte Kunst
     1962 – Praha, Malá galerie Československého spisovatele (katalog Josef Raban)
     1963 – Praha, Malá galerie Československého spisovatele
     1964 – Západní Berlin, Ladengalerie P. a J. Radovi s malířem Vlastimilem Benešem (katalog Miroslav Lamač)
     1966 – Káhira, Čs. kulturní středisko (katalog Miroslav Lamač)
     1966 – Alexandrie, výstavní síň městské knihovny (týž katalog)
     1968 – Praha, Galerie J. Frágnera
     1968 – Mnichov, Handwerkskammer (katalog s životopisnými údaji)
     1968 – Vídeň, Galerie Mahlerstrasse (týž katalog)
     1969 – Brno, Moravské muzeum
     1970 – Wuppertal-Elberfeld, Galerie Raumkunst E. Becher
     1978 – Praha, Galerie Zlatá lilie (katalog anonymní)
     1980 – Praha, Galerie na Újezdě (katalog Jiří Šetlík)
     1980 – Praha, Galerie Fronta: Čtyři generace Radů – keramici P. a J. Radovi s Šárkou Radovou a malíři Petrem a Vlastimilem Radovými (katalog Václav Formánek)
     1980 – Železný Brod, Síň Vlastimila Rady: Čtyři generace Radů (viz předešlý údaj)
     1980 – Dessau – DDR, Wissenschaftlich-kulturelles Zentrum Bauhaus: P. a J. Radovi s Š. Radovou (katalog anonymní)
     1981 – Cheb, Galerie výtvarného umění: Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi (katalog Jiří Šetlík)
     1982 – Praha, Galerie na Újezdě (katalog se základními údaji)
     1984 – Chrudim, Jednotný klub pracujících – samostatná výstava (katalog Dagmar Tučná)
     1984 – Praha, Galerie hlavního města Prahy – Staroměstská radnice (katalog Jiří Šetlík)
     1989 – Praha, Galerie Na Můstku: P. J. a Š. Radovi (katalog se základními údaji)
     1991 – Strakonice, Muzeum Středního Pootaví: Tři generace Radů (katalog Jana Brabcová)
     1995 – Hlinsko, Městské muzeum a galerie: Výstava rodiny Radů: Petr, Vlastimil, Pravoslav, Jindřiška a Šárka Radovi (katalog s životopisnými údaji)
     1996 – Nasavrky, Nasavrcká paleta – s malířem Jindřichem Hegrem (katalog František Nový)
     
     Kolektivních výstav se pravidelně zúčastňují od roku 1953, především pak výstav Mezinárodní akademie keramiky (AIC), skupiny Bilance, Umělecké Besedy a Sdružení výtvarných umělců–keramiků.
     
     Spolu realizovali řadu keramických prací pro architekturu v Praze, Brně, Ostravě, Havířově, Plzni, Vlašimi a jinde. V zahraničí v Berlíně, Montrealu a Ósace.
     
     Z rozsáhlé biografie, kterou tvoří katalogy a recenze výstav, články a stati o díle Jindřišky a Pravoslava Radových publikovaných v denním tisku a odborných periodikách od roku 1950, jmenujeme alespoň: Jaromír Pečírka: Pravoslav a Jindřiška Radovi, Nakladatelství čs. výtv. umělců, 1959; Vladimír Kovařík: Čtení o umělcích a umění, SNDK 1965; Sam Tata: Sculpture from Dada to Tata, Tundra Books, Montreal 1967, Jiří Šetlík: Three Czech Ceramists, Ceramics Monthly, Ohio 1984, Jiří Šetlík: Cesty po atelierech, 1987.
     
1. Pravoslav Rada Ušatec I.   
2. Pravoslav Rada Ušatec II.   
3. Pravoslav Rada Ušatec III.   
4. Pravoslav Rada Dvojhlava   
5. Pravoslav Rada Hlava (replika plastiky pro hotel Atrium)   
6. Pravoslav Rada Rozmluva (2 kusy)   
7. Pravoslav Rada Archanděl   
8. Pravoslav Rada Figura (sestava na kovové tyči)   
9. Pravoslav Rada Hlavonožec I.   
10. Pravoslav Rada Hlavonožec II.   
11. Pravoslav Rada Rozverný taneček   
12. Pravoslav Rada Modrá kočka   
13. Pravoslav Rada Černá kočka   
14. Pravoslav Rada Lev sv. Marka   
15. Pravoslav Rada Červená hlava I.   
16. Pravoslav Rada Červená hlava II.   
17. Pravoslav Rada Hlava s vousem   
18. Pravoslav Rada Žlutá hlava   
19. Pravoslav Rada Hlava s rudýma ušima   
20. Pravoslav Rada Podivné zvíře   
21. Pravoslav Rada Profily (2 kusy)   
22. Pravoslav Rada Černý lev (plochý)   
23. Pravoslav Rada Pták (kostkovaný)   
24. Pravoslav Rada Pták (červenočerný)   
25. Pravoslav Rada Pták   
26. Pravoslav Rada Jezdec na ptáku   
27. Pravoslav Rada Skříňka:
1. Panáček s kytičkou,
2. Lev s křídly (modrý),
3. Váza,
4. Váza,
5. Váza,
6. Váza,
7. Váza,
8. Kočka,
9. Kočička,
10. Kočička,
11. Kočička,
12. Kočička,
13. Kočička,
14. Ptáček,
15. Profil,
16. Profil,
17. Hlava s kloboukem,
18. Profil,
19. Hlava ptáka,
20. Hlava s kloboukem 
  
28. Jindřiška Radová Strom   1991
29. Jindřiška Radová Strom v bouři   1991
30. Jindřiška Radová Zlomený strom   1991
31. Jindřiška Radová Bílý strom v trávě   1991
32. Jindřiška Radová Bílý strom s listy   1991
33. Jindřiška Radová Smuteční vrba   1994
34. Jindřiška Radová Bílý relief   1991
35. Jindřiška Radová Kaluže   1995
36. Jindřiška Radová Barevné listy   1995
37. Jindřiška Radová Krajková krajina   1995
38. Jindřiška Radová Keř ve skalách   1995
39. Jindřiška Radová V horách   1999
40. Jindřiška Radová Pařezy   1996
41. Jindřiška Radová Hořící keř   1993
42. Jindřiška Radová Tři stromy v polích   1998
43. Jindřiška Radová Starý buk   1999
44. Jindřiška Radová Západ slunce   1999
45. Jindřiška Radová V lese   1999
46. Jindřiška Radová Mlha a déšť   1999
47. Jindřiška Radová Bílý strom   1996
48. Jindřiška Radová Větev   1996
49. Jindřiška Radová Strom u moře   1999
50. Jindřiška Radová Záliv s rejnokem   1999
51. Jindřiška Radová Bouřka   1999
52. Jindřiška Radová Příliv   1999
53. Jindřiška Radová Odliv   1999
54. Jindřiška Radová Vlny   1999
55. Jindřiška Radová Ostrůvky v moři   1999
56. Jindřiška Radová Červánky na moři   2000
57. Jindřiška Radová Bouře na moři   1999
58. Jindřiška Radová U pobřeží   2000
59. Jindřiška Radová Útesy   1988
60. Jindřiška Radová Velký keř   2001
61. Jindřiška Radová V koruně stromu   2001
62. Jindřiška Radová Černé keře   1999
63. Jindřiška Radová Tráva   2000
64. Jindřiška Radová Větvičky   2001
65. Jindřiška Radová Strom v poli   2000
66. Jindřiška Radová Dva stromy   2000
67. Jindřiška Radová Strom ve větru   1999
68. Jindřiška Radová Stromy v oranici   2000
69. Jindřiška Radová Rozevlátý strom   2000