RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2866
Jindřich Hegr
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síně RG
25. října–2. prosince 2001
vernisáž 25. října 2001 v 16.00 h

     Výstavu zahájí dramatik Vlastimil Venclík a Petr Brukner, herec a člen Divadla Járy da Cimrmana
Jindřich Hegr, malíř, grafik, ilustrátor
     1933 Narozen 19. března ve Svratouchu na Českomoravské vysočině
     1949–1950 Vyšší škola umělecko-průmyslová v Praze
     1950–1955 Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér profesora Vlastimila Rady
     1963–1970 Učitel na Lidové škole umění v Praze, člen skupiny Spektrum
     1992–1997 Člen spolku Umělecká beseda
     Žije a pracuje střídavě v Praze a ve Svratouchu
     
Výstavy:
     1968–2000 padesát samostatných výstav v Praze a po celých Čechách a Moravě
     1969–2000 v zahraničí – Západní Berlín, Heilbronn, Budapešť, Sofia, Varšava, Gdaňsk, Štětín, Villennes sur Seine, Paříž, Moskva
     1955–2000 účast na mnoha společných výstavách doma i za hranicemi
     
Zastoupení:
     Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, Severočeská galerie Litoměřice, Galerie města Heilbronnu a řada regionálních galerií a soukromých sbírek.
     
Další díla mimo malbu:
     Rozsáhlý betlém z lipového dřeva, každoročně je vystavován doma i v zahraničí.
     
Z restaurátorských prací:
     Martinicův palác na Pražském hradě a řada domů s freskami a sgrafity v Praze a dalších městech v České republice.
     
Ilustrace:
     12 knížek pro děti v letech 1959–1979
     
1.  Dálky olej na lepence 56 ´ 46 cm 2000
2.  Prosluněný kopec olej na lepence 47,5 ´ 56 cm 1998
3.  Krejčova chalupa olej na lepence 47 ´ 56 cm 2001
4.  Osamělý olej na lepence 56,5 ´ 46,5 cm 1995
5.  Zelený hřbitov olej na lepence 56 ´ 47 cm 1998
6.  Zelené šero olej na lepence 64 ´ 46 cm 2000
7.  Věstínek olej na lepence 64 ´ 47 cm 2000
8.  Mlhavý podvečer olej na lepence 64 ´ 47 cm 1992
9.  Za stodolou olej na lepence 64,5 ´ 45,5 cm 2000
10.  Náš vrch olej na lepence 64 ´ 47 cm 2001
11.  Želivský klášter olej na lepence 57 ´ 65 cm 1999
12.  Západ slunce olej na lepence 57 ´ 65 cm 2000
13.  Dramatické nebe olej na lepence 65 ´ 57 cm 2000
14.  Lipová alej olej na lepence 65,5 ´ 57 cm 2001
15.  Zasněžený most olej na lepence 66 ´ 65,5 cm 1999
16.  Červánky na Javorku olej na lepence 56 ´ 65 cm 1998
17.  Pozdní odpoledne olej na lepence 57 ´ 65 cm 1996
18.  Cesta na Javorek olej na lepence 56 ´ 65 cm 1998
19.  Ztišení olej na lepence 57 ´ 65 cm 1995
20.  V Olešné olej na lepence 56 ´ 65 cm 1999
21.  Svatojánská noc olej na lepence 57 ´ 65 cm 1995
22.  Želivský kostel olej na lepence 56 ´ 65,5 cm 1999
23.  Jarní den olej na lepence 56 ´ 65 cm 1997
24.  Než krajina usne olej na lepence 46 ´ 56 cm 1986
25.  Zasněná krajina olej na lepence 46 ´ 56 cm 
26.  Cesta olej na lepence 77 ´ 57 cm 1996
27.  Růžové stmívání olej na lepence 77 ´ 56 cm 1996
28.  Remízky olej na lepence 77 ´ 56 cm 1996
29.  Zelená stráň olej na lepence 56 ´ 76 cm 
30.  Tajemný strom olej na lepence 76 ´ 57 cm 1990
31.  Semknuté stromy olej na lepence 74 ´ 54 cm 1980