RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK17
Ivo Mička
autogramiáda
Knihkupectví H + K, Husovo náměstí
30. října 2001 ve 14.30 h
Ivo Mička
podepisuje knihu o návštěvě básníka
J. Seiferta v Rakovníku