RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2114
Aleš Lamr
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síně RG
6. prosince 2001–12. ledna 2002
vernisáž 6. prosince 2001 v 16.00 h

     Narozen v Olomouci 12. června 1943, žije a pracuje v Praze.


Dovnitř II.


Merino I.


Propojení


     V letech 1960–1964 studium na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, v oddělení prostorového výtvarnictví u prof. J. A. Šálka.
     Kratší dobu činný jako asistent filmové režie na Barrandově, později jako volný výtvarný umělec. Vedle malby a grafiky se rovněž intenzivně věnuje sochařství a keramice.
     Od roku 1979 realizoval na třicet významných prací v architektuře, mj. pro sídlo prezidenta republiky na Pražském hradě, Českou televizi, pavilon České republiky na EXPO 93 v Taejonu ad.
     Od roku 1968 registrovaný člen SČVU, v současné době člen Unie výtvarných umělců a SČUG Hollar.
     Uspořádal na devět desítek autorských výstav, z toho řadu v zahraničí (Stockholm, Paříž, Mnichov, Stuttgart, Frankfurt n. M., Reutlingen aj.). Podílel se na mnoha kolektivních výstavách české výtvarné tvorby v tuzemsku a cizině a účastnil se prestižních světových přehlídek umění grafiky jako Premió Joan Miró, Bienále užité grafiky Brno, Bienále plakátu v Lahti, International Print trienalle Krakow, Internationale Grafik Triennale Norimberk aj.
     V roce 1985 získal III. cenu Premió Joan Miró v Barceloně, roku 1988 čestné uznání v soutěži Nejkrásnější kniha roku a několik cen dalších, jako cenu Komerční banky Praha v soutěži Grafika roku 1995.
     
     Zastoupen v sbírkách Národní galerie v Praze a sbírkách dalších státních galerií v České republice, v zahraničí např. ve veřejných sbírkách Museé art moderne Paris, Galerie Sonnenring Münster, Muzea moderního umění Buenos Aires, Gallery Art Space Nishinomia, Brooks Hall Gallery North Carolina nebo Konstforening Nämdhuset Stockholm, a dále pak v četných tuzemských i zahraničních sbírkách soukromých.
     
1.  Setkání I. akryl, plátno 100 ´ 80 cm 2000
2.  Merino I. akryl, plátno 100 ´ 80 cm 2000
3.  Merino II. akryl, plátno 100 ´ 80 cm 2000
4.  Krajina hloubky akryl, plátno 100 ´ 80 cm 2000
5.  Setkání II. akryl, plátno 100 ´ 80 cm 2000
6.  Propojení akryl, plátno 80 ´ 100 cm 2001
7.  Vchod akryl, plátno 101 ´ 80 cm 2000
8.  Tři segmenty akryl, plátno 101 ´ 80 cm 2000
9.  Rybník akryl, plátno 80 ´ 101 cm 2001
10.  Triangl akryl, plátno 110 ´ 81 cm 1999
11.  Věžička akryl, plátno 89 ´ 77 cm 1989
12.  Jarní špacír akryl, plátno 90 ´ 70 cm 1997
13.  Pohlednice I. akryl, plátno 90 ´ 70 cm 1993
14.  Pohlednice II. akryl, plátno 90 ´ 70 cm 1993
15.  Ovoid akryl, plátno 111 ´ 82 cm 1999
16.  Konverzace tvarů akryl, plátno 111 ´ 82 cm 1998
17.  Fialová dvojice akryl, plátno 111 ´ 82 cm 1998
18.  Do středu akryl, plátno 111 ´ 82 cm 1999
19.  Rozverné postavy v modrém akryl, plátno 111 ´ 82 cm 1998
20.  Skupina akryl, plátno 111 ´ 82 cm 2001
21.  Dovnitř II. akryl, plátno ovál 100 ´ 70 cm 2001
22.  Dovnitř IV. akryl, plátno ovál 100 ´ 70 cm 2001
23.  Bytost I. akryl, plátno 70 ´ 55 cm 2001
24.  Bytost II. akryl, plátno 70 ´ 55 cm 2001
25.  Bytost III. akryl, plátno 70 ´ 55 cm 2001
26.  Veselé postavy akryl, plátno 65 ´ 50 cm 2001
27.  Chyť se nebe akryl, plátno 50 ´ 65 cm 2001
28.  Soubojovati hodláš akryl, plátno 50 ´ 65 cm 2001
29.  Cik cak akryl, plátno 65 ´ 50 cm 2001
30.  Oválná pole akryl, plátno 65 ´ 50 cm 2001
31.  Oválná pole II. akryl, plátno 65 ´ 50 cm 2001
32.  Modrý objekt dřevo v. 127 cm 2000
33.  Zelený objekt dřevo v. 134 cm 2000
34.  Fialový objekt dřevo v. 137 cm 2000