RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1807
Rudolf Puchold
užitá grafika
Rabasova galerie Rakovník
Výstavní síně RG
7. února–10. března 2002
vernisáž 7. února v 16.00 h
     Rabasova galerie Vám předkládá část svých sbírek, návrhy a realizace užité grafiky Rudolfa Pucholda z období mezi lety 1912–1933. Galerie je získala od rodiny umělcovy darem roku 1989, vystavuje je poprvé, takto ucelený byl tento soubor vystaven jen jednou v rakovnické sokolovně roku 1933.
     Rudolf Puchold se narodil 29. května 1881 v Bratronicích. Po studiích na příbramské reálce přišel do Prahy, kde vstoupil do oddělení připravující budoucí učitele kreslení na umělecko–průmyslové škole. Prošel školením u profesorů Emanuela Dítěte, Emanuela Krescence Lišky, Jana Preislera a Arnošta Hofbauera.
     Na rakovnickou reálku nastoupil roku 1906 jako učitel kreslení, krasopisu a ručních prací a zůstal zde až do odchodu do výslužby r 1933.
     Vedle pedagogické práce si vždy našel dostatek času na vlastní tvorbu malířskou i grafickou. Přehled malířského díla představila Rabasova galerie roku 1993, teď přichází na řadu užitá grafika. Jako absolvent umělecko průmyslové školy měl pro tento obor základní školení a v Rakovníku byl možná více znám a ceněn jako autor plakátů a jiné drobné akcidenční grafiky, než jako malíř a to ho dost mrzelo. Sám se považoval především za malíře.
     Stejně jako v malbě, prošel i v grafice určitým vývojem. Rozhodně nereprezentoval nějak vyhraněný avantgardní pohled, ale nebyl ani zvlášť konzervativní. Byl konformní s dobovým vkusem.
     V počátcích svořil v souvislostech doznívajícího secesního názoru. V plakátu k výstavě J. J. Krále důsledně zapojuje písmo do ornamentální plochy, naopak protikladné řešení volí v plakátu k otevření rakovnické sokolovny, kde dominuje popisné zobrazení praporečníka. Zlomovým okamžikem je počátek dvacátých let. V Pucholdově grafické práci se mění tvarosloví, užívá pestré barvy, převládá práce s písmem.
     Vystavená kolekce však není pouze dokladem vývoje foremp ropagační grafiky, obsahuje i důležité informace o společenském životě v Rakovníku v prvních třiceti letech minulého století, přináší plastický obraz kulturní úrovně obyvatel města té doby.
     
1.  K-152 Návrh obálky E. Tréval „Průboj“ tuš 21,4 ´ 30,8 cm 
2.  K-159 Návrh – A. Žalud – Česká vesnice tuš, tempera 24,7 ´ 20,9 cm 1919
3.  K-167 Návrh – L. Lošťák – Požáry krve tuš, kvaš 19,3 ´ 14,9 cm 
4.  K-168 Návrh – L. Lošťák – Nápěvy v moll tuš 19,6 ´ 12,5 cm 
5.  K-154 Návrh obálky Knihy černé královs. města Rakov. od J. Rennera tuš, tempera 19,9 ´ 30,5 cm 1927
6.  K-170 Návrh – L. Lošťák – Ve vlasti tichošlápků tuš 19,8 ´ 12,9 cm 
7.  K-172 Návrh – Divadelní vzpomínky tuš, kvaš 17,9 ´ 13 cm 1917
8.  K-173 L. Lošťák – English, praktická mluvnice jazyka anglického tuš 17,3 ´ 12,6 cm 
9.  K-192 Návrh – Vánoční výstava tuš, kvaš 28,5 ´ 21,2 cm 1913
10.  K-174 M. B. Šárecká – Hlubiny štěstí tuš, kvaš 15,5 ´ 11,9 cm 
11.  K-149 Návrh obálky na Národní čítanku tuš, kvaš 22,3 ´ 34,4 cm 
12.  K-151 Návrh obálky Národní čítanka Merhaut tuš 20,8 ´ 31,1 cm 1918
13.  K-171 Návrh – V. Říha – Václava Hájka z Libočan pověsti z české doby pohanské tuš, kvaš, tempera 17,8 ´ 12,9 cm 
14.  K-129 Návrh krabičky na mýdlo tuš, kvaš, tempera 18,9 ´ 18,6 cm 1925
15.  K-125 Návrh na mýdlo Otta tuš, tempera 20,7 ´ 17,7 cm 1925
16.  K-133 Rakovnické mýdlo tuš 24,9 ´ 17,9 cm 1925
17.  K-126 Návrh na mýdlo Otta tempera, kvaš 17,7 ´ 17,7 cm 1925
18.  K-136 Návrh – mýdlo Otto tempera, tuš 25,1 ´ 25,2 cm 1921
19.  K-135 Návrh – terpentýnové Ottovo jádrové mýdlo tempera, kvaš 6,8 ´ 13 cm 
20.  K-123 Živnostenský almanach Rakovník  24,9 ´ 10 cm 1914
21.  K-163 Návrh – Ze staré Indie Anna Marie Tilschová tuš, kvaš 15,4 ´ 12,1 cm 
22.  K-178 Návrh – A. Kalvoda – Výchova uměním tuš, kvaš 14,9 ´ 11,4 cm 
23.  K-181 Návrh tuš, kvaš 12,2 ´ 12,2 cm 
24.  K-193 Návrh – Bio Sokol Rakovník tempera, kvaš 36 ´ 29,5 cm 1925
25.  K-146 Návrhy ORION tuš, kvaš, tempera 30,9 ´ 30,9 cm 1920
26.  K-195 Návrh Bio Sokol tuš, tempera 30,1 ´ 30,2 cm 1928
27.  K-190 Návrh – Dílo, měsíčník umělecký tuš 28,5 ´ 21,3 cm 1925
28.  K-134 Návrh – terpentýnové Ottovo jádrové mýdlo tuš, kvaš, tempera 26,2 ´ 27 cm 1926
29.  K-127 Návrh krabičky na holící mýdlo tuš 34,3 ´ 18,5 cm 1925
30.  K-175 Návrh – Strom památníkem tuš, kvaš 17,6 ´ 13,6 cm 1915
31.  K-177 Návrh – Strom památníkem tuš, kvaš 18,9 ´ 14,9 cm 1915
32.  K-176 Návrh – Strom památníkem tuš, kvaš 19 ´ 14,9 cm 1915
33.  K-121 Obálka knihy Rakovník XIX. st. od J. Rennera tuš, tempera 29,85 ´ 19,3 cm 1931
34.  K-124 Návrh ferrakcie tuš, kvaš 31,3 ´ 25,3 cm 1919
35.  K-118 Návrh k 60. výročí rakovnického Sokola krycí tempera 28,2 ´ 19,4 cm 1930
36.  K-194 Návrh – etiketa tuš, tempera 25,8 ´ 14 cm 1925
37.  K-122 Návrh ferrakcie tuš, kvaš 31,25 ´ 25,3 cm 
38.  K-117 Návrh knižní obálky 34. výstava jednoty umělců výtv. v Praze tuš 21,9 ´ 36,5 cm 1920
39.  K-183 Návrh – Ars Brevis Vita Longa tuš, tempera 14 ´ 14 cm 
40.  K-184 Návrh – Čs. spolek sběratelů a přátel EX LIBRIS tuš 14,1 ´ 14,1 cm 
41.  K-179 Návrh – Veřejná knihovna královského města Rakovníka tuš 6 ´ 8,3 cm 
42.  K-186 Návrh – Věstník sokolské župy rakovnické tuš 13,5 ´ 21 cm 1925
43.  K-138 Návrh na mýdlo Otta tuš, tempera 7 ´ 7 cm 1921
44.  K-144 Návrh mýdla Otta tempera 7 ´ 7 cm 1921
45.  K-145 Návrh mýdla Otta tuš 7 ´ 7 cm 1921
46.  K-143 Ottovo mýdlo Rakovník tuš, tempera 7 ´ 7 cm 1921
47.  K-140 Návrh Otta Savon kvaš, tempera 7 ´ 7 cm 1921
48.  K-139 Návrh Otta Savon Rakovník tuš, tempera 7 ´ 7 cm 1921
49.  K-141 Návrh Ottovo mýdlo tuš, tempera 7 ´ 7 cm 1921
50.  K-137 Návrh Ottovo mýdlo tempera, tuš 7,1 ´ 7,1 cm 1921
51.  K-142 Návrh na mýdlo tempera 7,2 ´ 7,2 cm 1921
52.  K-165 Návrh – G. Zápotocká – O čem se nemluví tuš 16 ´ 12,2 cm 
53.  K-115 Návrh knižní obálky Ze zimního království tuš 15,9 ´ 25,6 cm 1920
54.  K-114 Návrh knižní obálky Ruskin – Jitra ve Florencii tuš 17,9 ´ 26,3 cm 1920
55.  K-164 Návrh – J. Osten Páni a paňáci tuš 15,9 ´ 11,9 cm 
56.  K-161 Návrh – K. Krofta 11. bř. 8. duben 1848 tuš, tempera 15,6 ´ 11,9 cm 1920
57.  K-169 Návrh – L. Lošťák Na věčnosti kvaš, tuš 19,3 ´ 12,4 cm 
58.  K-166 Návrh – J. Šimánek Oživlé mramory tuš 14,6 ´ 25,1 cm 
59.  K-156 Návrh obálky J. Koníčka „Zapomenutý básník“ tuš 23,8 ´ 16,7 cm 1927
60.  K-157 Návrh obálky J. Koníčka „Zapomenutý básník Václav Kropáček“ tuš 23,7 ´ 16,2 cm 1930
61.  K-116 Návrh knižní obálky K. Juda – Slezské dialogy tuš, kvaš 16 ´ 24,9 cm 1920
62.  K-160 Návrh obálky – Merhaut O dětech českých králů tuš, kvaš 15,6 ´ 12 cm 1920
63.  K-162 Návrh – Karel Kálal – Češi na Slovensku tuš, kvaš 15,5 ´ 12,1 cm 1920
64.  K-150 Návrh obálky „Ze zimního království“ tuš 15,9 ´ 25,3 cm 1919
65.  K-158 Návrh obálky Renner – Rakovník tuš, tempera 26,5 ´ 19 cm 1925
66.  K-196 Návrh – Výstava obrazů prof. R. Pucholda tuš, tempera 32,8 ´ 49,8 cm 1933
67.  K-131 Návrh – Merenda rakovnického Sokola tuš, tempera 29,9 ´ 46,6 cm 1924
68.  K-147 Návrh na balicí papír tempera, kvaš 48,3 ´ 35,7 cm 
69.  K-132 Návrh – karneval 6. 2. 1932 tuš, tempera 23,5 ´ 35,8 cm 1932
70.  K-191 Návrh na balicí papír tuš, kvaš, tempera 26 ´ 26 cm 1925
71.  K-130 Návrh – třetí slet sokolské župy tuš, kvaš, tempera 22,6 ´ 34,7 cm 1928
72.  K-185 Návrh – Rakovnické svíčky Laštovička a sp tempera, tuš 13,5 ´ 21 cm 1925
73.  K-187 Návrh pohlednice Veselé velikonoce tuš 11,5 ´ 18 cm 1925
74.  K-189 Návrh pohlednice Veselé velikonoce tuš 11,5 ´ 18 cm 1925
75.  K-198 Návrh firemní značky dsbo AW tuš 17,1 ´ 11,2 cm 1925
76.  K-188 Návrh pohlednice Veselé velikonoce tuš 11,5 ´ 18 cm 1925
77.  K-182 Návrh – Fügner, Tyrš, 50 let Sokola v Rakovníku tuš + výtisk pohlednice 8,9 ´ 13,9 cm 1920
78.  K-200 Návrh – Výstava památek odboje legionářů z Rakovnicka tuš, tempera 59 ´ 88,5 cm 1925
79.  K-206 Plakát Výtvarné umění v divadle a filmu tuš 54 ´ 73 cm 1925
80.  G-66 Plakát Otevření sokolovny a slet župy budečské v Rakovníku litografie 960 ´ 600 mm 1914
81.  G-67 3. slet sokolské župy rakovnické litogragie 568 ´ 870 mm 1928
82.  G-69 Karneval 1930 litografie 470 ´ 570 mm 1930
83.  G-70 Velký hračkový veletrh litografie 43,5 ´ 58 mm 1926
84.  G-71 Kolekce různých návrhů litografie 605 ´ 920 mm 1925
85.  G-396 Plakát – merenda rakovnického Sokola knihtisk + štoček 620 ´ 920 mm 1924
86.  G-400 Návrh na plakát Výstava obrazů J. Král tempera, kvaš 485 ´ 490 mm 1912
87.  K-209 Plakát Vánoční výstava tempera, kvaš 48 ´ 33,5 cm 1913
88.  K-155 Návrh – Vůdci odboje M. R. Štefánikovi tuš, tempera 13,9 ´ 14,3 cm 1929
89.  K-153 Návrh – Krakovec Mistr Jan Hus tuš, tempera 14 ´ 13,9 cm 1928
90.  K-180 Návrh – Rakovnická jednota, Pohřební fond čsl. obce legionářské tuš, tempera 8,8 ´ 15,1 cm 1927
91.  K-199 Návrh – Cihly, železo, porculán Číha Rakovník tuš, akvarel 22,7 ´ 17 cm 1925
92.  K-197 Návrh – Továrny barev barvy plakátové a lesklé tuš, tempera, kvaš 22,6 ´ 15,5 cm 1929
93.  K-148 Návrh na balicí papír tempera, kvaš 49 ´ 36,1 cm