RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1792
Miroslav Pangrác
obrazy, sochy
Obchodní centrum „U Číhů“
Rabasova galerie Rakovník
Výstavní síň Obchodního centra „U Číhů“
12. února–6. dubna 2002
vernisáž 12. února 2002 v 17.00 h


Akademický sochař Miroslav Pangrác (1924)
     rodák z rakovnické Vysoké ulice, je malířem od pána Boha a sochařem volbou. Do obojího umělcova výtvarného světa nám dává možnost alespoň náznakem nahlédnout i současná výstava.
     „Jeho skromné, pokorné dílo není zaměřeno na formální výboje a experiment, nezná vývojových zvratů a skoků. Je věrno naší realistické tradici a má přitom všechny znaky civilního plastického cítění 20. století...,“ charakterizuje výstižně Pangrácovo dílo ve výtvarné kultuře (1978) Dušan Konečný.
     Z navržených pomníků Pangráce nejvíce proslavila „Hudba“, zdobící náhrobek tvůrce české hymny Františka Škroupa v holandském Rotterdamu, stejně jako portréty vynikajících českých osobností: herečky Otýlie Beníškové pro divadlo na Vinohradech a Tylovo divadlo v Rakovníku, K. H. Borovského a Karla Čapka pro Panteon Národního muzea, Františka Ženíška pro Národní divadlo, Josefa Zítka pro kolonádu v Karlových Varech...
     Vynikající jsou Pangrácovy ženské portréty a akty, ale zcela bezkonkurenční doménu jeho tvorby tvoří desítky hlaviček dětí, „plné emotivní bezprostřednosti a něhy“ (Vlastimil Vinter). Jimi započal na dvoře rodného domu v sousedství tatínkovy truhlárny svoji sochařskou pouť, jim zůstal věrný i později už coby otec a graduovaný sochař.
     Miroslav Pangrác a Rakovník – téma, které by samo zaplnilo plochu vymezenou tomuto textu. Portréty spisovatele Mejstříka, fotografa Koubka, houslisty Štibora, pana Kopřivy, obou rodičů, sestřičky, pamětní deska na rodném domě pěvce Emila Buriana a skvělý pomník T. G. Masaryka pro rakovnický park nepotřebují komentář.
     Malování si Miroslava Pangráce podmanilo už v nejranějším dětství. Prvé kresby vznikají v okolí Vysoké brány, pozdějii svému městu věnuje rozměrná plátna. Pro dnešní výstavu vybral práce novější a nejnovější – umělecky stylizované lyrické krajinky, barevně charkterizované červenohnědou a modrou.
     V současné době Miroslav Pangrác tvoří střídavě v Praze a Rakovníku. Před dokončením jsou portréty exministra Čestmíra Císaře a kunshistorika Vlastimila Vintra. Pro Pamětní síň Antonína Slavíčka v Kameničkách chystá busty Antonína Slavíčka a K. V. Raise, v nadživotní velikosti.
Ivo Mička
     
Miroslav Pangrác
     Narodil se 16. 10. 1924 v Rakovníku.
     Studia: Odborná keramická škola v Bechyni (1942–1946), Akademie výtvarných umění v Praze u prof. Jana Laudy a prof. Karla Pokorného (1946–1951)
     Samostatné výstavy: Rakovník, Praha, Liberec, Pardubice, Sedlčany, Kolín, Český Brod, Příbram, Havana, Káhira, Alexandrie.
     Účast na výstavách: na členských výstavách Mánesa, na všech přehlídkách československého výtvarného umění v Jízdárně Pražského hradu od roku 1951 a na všech tematických výstavách SČVU. Vystavoval v Moskvě, Varšavě, Berlíně, Paříži, Budapešti, Sofii, Bukurešti, Vídni, Havaně, Montrealu, Helsinkách a v mnoha městech Československa.
     Je zastoupen ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hl. m. Prahy a oblastních galerií. Dále v majetku Ministerstva kultury, Ministerstva zemědělství, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, ÚRO, Smetanova muzea, Magistrátu hl. m. Prahy, MěÚ v Rakovníku, Klatovech, Lomnici nad Popelkou, Mladé Boleslavi, Rabasovy galerie a Okresního muzea v Rakovníku, města Rotterdamu a dalších institucí.
     Návrhy jeho děl získaly několik předních míst v soutěžích a realizované tvoří součást veřejného životního prostředí v řadě českých měst a interiérů kulturních institucí.
     
1.  Hudba plastika  1961
2.  Slávina plastika  1966
3.  Mladé děvče plastika  1954
4.  Dítě v šátečku plastika  1955
5.  Sestra Anička plastika  1951
6.  Děvčátko plastika  1955–56
7.  Pepík plastika  1955
8.  Dítě (Mireček) plastika  1967
9.  Vítek plastika  1958
10.  Gábinka plastika  1984
11.  Podobizna synka plastika  1976
12.  Daniel Hartl plastika  1984
13.  Gábinka plastika  1976
14.  Bedřich Smetana plastika  
15.  Otvírání studánek plastika  
16.  Motiv z Košíř olej  1967
17.  Podzim v polích olej  1967
18.  Podvečer v polích olej  1970
19.  Krajina předjarní olej  1970
20.  Silnice v polích olej  1967
21.  Modrý rybník olej  1970
22.  Růžová cesta kombinovaná technika  1968
23.  Vesnice ve stráni kombinovaná technika  1970
24.  Stodoly kombinovaná technika  1969
25.  Stromové aleje kombinovaná technika  1969
26.  Přívětivá krajina kombinovaná technika  1969
27.  Dům v zahradě kombinovaná technika  1977
28.  Stavení u rybníka kombinovaná technika  1970
29.  Motiv z jižních Čech kombinovaná technika  1970
30.  Cesta do kopce kombinovaná technika  1970
31.  Krajina s bílým stavením kombinovaná technika  1970
32.  Vesnický motiv kombinovaná technika  1970
33.  Poetická krajina kombinovaná technika  1969
34.  Pole u Rakovníka kombinovaná technika  1970
35.  Modrá krajina kombinovaná technika  1973
36.  Stodoly kombinovaná technika  1969
37.  Stromy u rybníka kombinovaná technika  1970
38.  Vesnický motiv kombinovaná technika  1970
39.  Krajina kombinovaná technika  1970
40.  Motiv na velké řece kombinovaná technika  1997
41.  Milá krajina kombinovaná technika  1997
42.  Krajina s velkou řekou kombinovaná technika  1996
43.  Podzimní krajina kombinovaná technika  1996
44.  Skály nad velkou řekou kombinovaná technika  1998
45.  Motiv na velké řece kombinovaná technika  1999
46.  Zimní krajina kombinovaná technika  1997
47.  Lesní motiv kombinovaná technika  1996
48.  Les nad řekou kombinovaná technika  1999
49.  Zimní motiv kombinovaná technika  1994
50.  Krajina s rybníkem kombinovaná technika  1993
51.  Chalupa u rybníka kombinovaná technika  1996
52.  U rybníka kombinovaná technika  1996
53.  Větrná krajina kombinovaná technika  1995
54.  Stromy u řeky kombinovaná technika  1995
55.  Venkovské stavení u rybníka kombinovaná technika  1996
56.  Krajina s lomem a řekou kombinovaná technika  1997
57.  Krajina v jižních Čechách kombinovaná technika  1996
58.  Krajina s velkým rybníkem kombinovaná technika  1996
59.  Krajina s řekou kombinovaná technika  1996
60.  Krajina s řekou kombinovaná technika  1996
61.  Krajina s velkou řekou kombinovaná technika  
62.  Jezerní krajina kombinovaná technika  
63.  Hnědá krajina kombinovaná technika  
64.  Krajina s potokem kombinovaná technika