RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1440
Drahokamy ze sbírek Bohuslava Urbance a Zdeňka Lince a fotografie z cest po Maroku v letech 1999 a 2001
Rabasova galerie Rakovník
Výstavní síň na radnici
21. února–24. března 2002
vernisáž 21. února v 16.00 h