RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1480
Pravoslav Kotík
malby ze soukromé sbírky
Rabasova galerie Rakovník
Výstavní síně RG
25. dubna–9. června 2002
     Rabasova galerie se rozhodla po dohodě s rodinou umělcovou konání výstavy odložit kvůli úmrtí Jana Kotíka, syna umělcova.