RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2315
František Sura – obrazy a prehistorické artefakty, Dalibor Blažek – obrazy
Obchodní centrum „U Číhů“
Rabasova galerie Rakovník
Výstavní síň Obchodního centra „U Číhů“
23. května–20. června 2002
vernisáž 23. května 2002 v 17.00 h


František Sura


Dalibor Blažek
František Sura
     se narodil 2. června 1932 ve Žluticích. Do školy chodil v Praze, tady začal studovat i na Vyšší stavební průmyslovce, ale nedokončil ji. Vyrůstal bez otce a matka ho nemohla dál živit. Pak prošel asi desíti různými zaměstnáními, většinou pracoval jako řidič. Po večerech studoval SVVŠ v Rakovníku několikaletý kurz archeologie v Národním muzeu v Praze.
     S výtvarným uměním se setkal záhy. Jako devítileté dítě objevil Scheinerovy ilustrace pohádek B. Němcové a pak ho okouzlil výtvarný doprovod Babičky od Adolfa Kašpara. Jako většina si vytvářel povědomí o umění podle pohlednic, reprodukcí v knihách, později i na výstavách.
     Po roce 1947 patřil do kroužku rakovnických obdivovatelů umění kolem Karla Kronycha, leccos se dozvěděl i od svého tchána Václava Zykmunda. Soustavněji maluje až od sedmdesátých let. Poprvé vystavil své obrazy r. 1980 v Rakovníku a pak už se pravidelně zúčastňuje amatérských přehlídek ve městě i okolí. Jedno jeho dílo svého času postoupilo v soutěži do krajského kola.
     V sedmdesátých letech propukla i jeho vášeň pro prehistorii – navštěvuje různé archeologické lokality a povrchovým sběrem získává artefakty většinou z paleolitu, spolupracuje s Archeologickým ústavem ČAV a muzei v Jesenici, Rakovníku a Berouně.

     
1.  Zima olej, karton 42 ´ 50 cm 1999
2.  Podzim olej, karton 49 ´ 53 cm 1999
3.  Předjaří olej, karton 49 ´ 53 cm 1999
4.  Léto olej, karton 39 ´ 51 cm 1999
5.  Moře olej, karton 59 ´ 89 cm 1998
6.  Dalmacie olej, karton 30 ´ 35 cm 1989
7.  Slunečnice olej, karton 65 ´ 55,5 cm 1999
8.  Olivový háj olej, karton 47 ´ 52 cm 1999
9.  Bretaň marina olej, karton 30 ´ 22 cm 1999
10.  Skalnatá stráň olej, karton 22 ´ 29 cm 1999
11.  Marina pastel, karton 21 ´ 30 cm 1998
12.  Blatouchy olej, karton 11,5 ´ 13 cm 1999
13.  Moře pobřeží olej, karton 58 ´ 42 cm 2001
14.  Šeříky olej, karton 53 ´ 48 cm 2001
15.  Předjaří olej, karton 40 ´ 50 cm 2001
16.  Léto olej, karton 40 ´ 50 cm 2001
17.  Vřesoviště olej, karton 53 ´ 76 cm 2001
18.  Marina olej, karton 25 ´ 33 cm 1983
19.  Řeka olej, karton 59 ´ 47 cm 1999
20.  Pole pastel, karton 28 ´ 40 cm 1999
21.  Dcera pastel, karton 26 ´ 31 cm 1960
22.  Ořešáky olej, karton 25 ´ 31 cm 1986
23.  Léto olej, karton 21 ´ 29 cm 2001
24.  Podzim olej, karton 40 ´ 50 cm 2001
25.  Cesta na OPP olej, karton 31 ´ 24 cm 1996
26.  Periferie Prahy olej, karton 22 ´ 30 cm 2002
27.  Zima olej, karton 42 ´ 57 cm 2002
28.  U Berounky olej, karton 30 ´ 35,5 cm 2001
29.  Posel z pravěku průmyslové barvy, karton 49 ´ 39,5 cm 1999
30.  V podvečer olej, karton 26,5 ´ 35 cm 2001
31.  Dalmatské pobřeží olej, karton 55,5 ´ 77 cm 2002
32.  Zima olej, sololit 30 ´ 35 cm 2002
33.  Letní krajina olej, lepenka 21 ´ 25 cm 2002
34.  Podzimní partie olej, lepenka 12 ´ 17 cm 2002
35.  Příboj olej, sololit 43 ´ 55 cm 2001
36.  Zátoka olej, sololit 30 ´ 34 cm 2001
37.  Rozkol olej, sololit 47 ´ 37 cm 1974
38.  Naděje olej, sololit 35 ´ 30 cm 1974
39.  Po dešti olej, karton 13 ´ 18 cm 2001
40.  Pole olej, karton 11,5 ´ 11,5 cm 2002
41.  Jaro olej, sololit 30 ´ 34 cm 2002
42.  Jaro olej, sololit 30 ´ 33 cm 2002
43.  Křovíčko olej, lepenka 53 ´ 48 cm 1999
     
Pravěká kamenná industrie z Čech
Starší fáze středního a staršího paleolitu asi 200 tis a více
Výrobce: Steinheim a Erect (Bohemienc)
Materiál: křemeny, křemence, buližníky
Typy:
1.  A. jádra  2 ks 
2.  B. úštěpy  8 ks 
3.  C. hroty  10 ks 
4.  D. nože  10 ks 
5.  E. drasadla – škrabky  8 ks 
6.  F. sekáče  10 ks 
7.  G. otloukače  3 ks 
8.  H. listové hroty  9 ks 
9.  I. pěstní klíny  9 ks 
10.  J. želví krunýř  1 ks 
11.  K. citronové čtvrtky  3 ks 
     
Dalibor Blažek
     23. 5. 1974 v Rakovníku
školy:
     SOUs Rakovník
     Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity obor výtvarná výchova – občanská výchova
zaměstnání:
     1992–1993 Okresní muzeum Rakovník jako praktikant
     1995–1997 pomocník v restaurátorském ateliéru ak. mal. M. Houšťové
     od 2002 lektor Rabasovy galerie
výstavy:
     1995 Rakovnická mansarda – OM Rakovník
     1999 Piaristický klášter v Č. Budějovicích (s katedrou Vv)
     Vinárna Zlatá slepice Rakovník
     2000 Vinárna Zlatá slepice Rakovník
     2001 Galerie Špejchar (s Petrem Holečkem) Rakovník
     AJG Wortnerův dům Č. Budějovice (s katedrou Vv)
     2002 Galerie Špejchar Rakovník
     
1.  Návrh designu univerzálního věšáku určeného pro malometrážní byt – 1. verze keramika, dřevo, lana 73 ´ 37 ´ 20 cm 2001
2.  Návrh designu univerzálního věšáku určeného pro malometrážní byt – 2. verze keramika, ocelová konstrukce, ocel. lanka, dřevo 86 ´ 37 ´ 15 cm 2001
3.  Skici k věšákům   2001
4.  Dopis tempera, sololit 61 ´ 50,5 cm 2002
5.  Skoro – ty tempera, sololit 60,5 ´ 67 cm 2001
6.  Skoro – já (Z hospody) tempera, sololit 61,5 ´ 50,5 cm 2002
7.  Skoro – my (Hledáni) tempera, sololit 81 ´ 67 cm 2001
8.  Střed I. kombinovaná technika, sololit 55 ´ 61 cm 2000
9.  Střed II. (Záznam krajiny) kombinovaná technika, sololit 55 ´ 61 cm 2001
10.  Střed III. kombinovaná technika, sololit 55 ´ 61 cm 2002
11.  Střed IV. kombinovaná technika, sololit 55 ´ 61 cm 2002
12.  Prosycení kombinovaná technika, sololit 55 ´ 61 cm 2000
13.  Modrý kombinovaná technika, sololit 67 ´ 89,5 cm 2000
14.  Rozepře kombinovaná technika, sololit 61 ´ 67 cm 2002
15.  Špatný kombinovaná technika, sololit 61 ´ 71,5 cm 2002
16.  Krajina kombinovaná technika, sololit 61 ´ 67 cm 2002
17.  Mýtus těla kombinovaná technika, sololit 61 ´ 67 cm 2002
18.  Peklo kombinovaná technika, sololit 29,7 ´ 21 cm 2002
19.  Lesní motiv tempera, sololit 15 ´ 22 cm 2002
20.  Hlava tempera, sololit 22,2 ´ 14,9 cm 2000
21.  Stratifie I. stratifie 19,3 ´ 27 cm 2000
22.  Stratifie II. stratifie 20 ´ 29,3 cm 2002
23.  Dynamická kompozice suchá jehla 8,8 ´ 21,4 cm 2000
24.  Dynamická kompozice suchá jehla 8,8 ´ 21,4 cm 2000
25.  Logo počítačového klubu Raptor počítačová grafika 13 ´ 27,3 cm 2001
26.  Návrh loga tanečního orchestru Melodie počítačová grafika 9,7 ´ 21,5 cm 2001
27.  Návrh plakátu skupiny Ztraceni v davu počítačová grafika 28,5 ´ 39,5 cm 1998