RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1575
slavnostní ukončení a veřejná prohlídka děl vytvořených při mezinárodním sochařském sympoziu
Džbán 2002
Rabasova galerie v Rakovníku
Spongilit PP, s. r. o., Hředle
Středočeské sdružení výtvarníků Praha
Unie výtvarných umělců Praha
areál kamenického závodu Spongilit, s. r. o., ve Hředlích
4. srpna 2002 ve 14.00 h

     hraje Brass Band


     Beatrice Vogler
     Norbert Maringer
     David Janouch
     Hanuš Lamr
     Pavel Mizera