RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK3982
Václav Podestát
fotografie
Rabasova galerie Rakovník
Výstavní síň na radnici
17. září–6. října 2002
vernisáž 17. září 2002 v 16.00 h

     Výstavu zahájí Prof. PhDr. Vladimír Birgus
     
Adresa:
Na palcátech 547
331 41 Kralovice
tel.: 0182/397 451


Barcelona, 1999


Liberec, 1999


Počátky, 1998


San Francisco, 2000


Skoki, 2002
     Václav Podestát má na svém kontě řadu autorských výstav a účastí na významných skupinových expozicích, vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, jeho práce jsou mimo jiné ve fondech Evropského domu fotografie nebo Národní knihovny v Paříži, publikuje recenze a články v odborném tisku i v denících, pracuje v oblasti užité fotografie.
     Je autorem rozsáhlého fotografického díla, které v různých časových rovinách zahrnuje snímky krajiny, zátiší, imaginativní výtvarné fotografie z cyklu Iluze, citlivé humanistické dokumenty o starých lidech (maketa publikace z dob studií na FAMU o domově důchodců, soubor Starší věk), o náboženských slavnostech nebo lidech tělesně či duševně postižených (cyklus Život beze snů, dokument o činnosti Centra dobré vůle v Chebu). Nejdůležitější částí tohoto díla je nepochybně neukončený a pravděpodobně neukončitelný cyklus subjektivních dokumentů s názvem Lidé.
     Na těchto Podestátových fotografiích, vznikajících už skoro dvě desetiletí, se toho na první pohled mnoho neděje: pán si rukou chrání oči před ostrým sluncem, několik chodců se míjí na ulici, mladík bez košile se dívá na moře, skupinka lidí stojí v pošmourném počasí u jezera. Díváme-li se však na tyto snímky déle, zjistíme, že ony zdánlivě banální situace ve skutečnosti zdaleka tak triviální a nezajímavé nejsou, protože jsou v nich skryty překvapivé vizuální symboly a metafory.
     Z nezřídka téměř absurdních konfrontací různých motivů a paralelních dějů někdy vyzařuje určitá přízračnost a tajemnost, jindy pocit melancholie či nostalgie a jindy zase intenzivní smutek, vždy však něco, co se obtížně pojmenovává slovy, ale co citlivému divákovi poskytuje dostatek prostoru k rozletu fantazie. Pramálo je přitom důležité, zda jednotlivé snímky vznikly v Kralovicích, v Praze, v Berlíně, v Londýně či jinde, protože v nich nejde o konkrétní lidi o konkrétní sociologicko-historický dokument, ale o zobecňující autorský pohled. Některé snímky – či spíše fotografické obrazy – jsou natolik výtvarně vycizelovány (většinou však nikoliv ve shodě s klasickými kompozičními principy, ale spíše v nedlouhé tradici jejich vědomého porušování, jak ji známe z širokého proudu děl představitelů fotografického subjektivního dokumentu od Williama Kleina a Roberta Franka až po Josefa Koudelku či Viktora Koláře), že vyvolávají podezření z aranžování. Václav Podestát však na rozdíl od mnohých svých kolegů dokumentaristů nic neinscenuje ani neprovokuje lidi před aparátem k zaujímání určitých póz, ale trpělivě a téměř nepozorovaně čeká na nejpůsobivější konstelaci hlavních komponentů zobrazované scény, aby tak zviditelnil věci jen obtížně fotografovatelné – lidské vztahy, touhy a sny i vlastní pocity a nálady.
Vladimír Birgus

Mgr. Václav Podestát,
     fotograf, od roku 1998 pedagog Institutu tvůrčí fotografie filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, od roku 2002 odborný asistent. V Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici také spoluorgánizátor výtvarných výstav a redaktor Vlastivědného sborníku.
     Narozen: 22. května 1960 v Kralovicích
     Studia: 1985–1988 Institut výtvarné fotografie Praha
     1989–1994 FAMU Praha – katedra fotografie (prof. Šmok, prof. Vojtěchovský)
     účast na projektech a dílnách, studijní pobyt: projekty Galerie 4 v Chebu: 1988 – Ašsko, 1989 – Lubsko, 1990 – Salzburg College, 1998 – Ašsko
     1992 – stáž na Nottingham Polytechnic v Anglii
     1993 – stipendium Asociace fotografů Praha – cyklus Lidé devadesátých let
     1993 – projekt pro Centrum dobré vůle v Chebu
     
Samostatné výstavy:
     1985 – konvent Plasy – zámecký sál (s J. Šimkem)
     1986 – Galerie Centrum Plzeň (s grafikou M. Bauera a J. Posledního)
     1989 – Galerie Futurum Praha, Galerie divadla Kruh Plzeň, Klub mládeže v Rakovníku
     1990 – Salzburg College
     1991 – klášter Mariánská Týnice (s grafikou M. Bauera a J. Posledního, keramikou N. Staňkové)
     1992 – Fotogalerie Příbor
     1995 – Galerie 4, Cheb, Slezské zemské muzeum v Opavě – kabinet fotografie
     1997 – Galerie Radnice, Loket, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, Muzeum Sokolov, Muzeum v Jáchymově
     1998 – Galerie Opera Divadla Jiřího Myrona v Ostravě
     2000 – Stop Galery, X-centrum Plzeň
     2000 – Galerie Zelená sedma Nejdek
     2001 – Malá výstavní síň fotografie, Liberec, České centrum v Bratislavě
     2002 – Malá galerie spořitelny v Kladně
     
Účast na společných výstavách (výběr):
     1984, 1986, 1988 – Česká amatérská fotografie, Olomouc
     1986, 1988 – Chebské bienále, Galerie 4 v Chebu
     1986 – Mladí čeští fotografové, Keller Galerie, Mnichov
     1988 – Institut výtvarné fotografie, Fotochema Praha
     1989 – Institut výtvarné fotografie, Fotogalerie Kaunas – Litva
     1989 – Listopad 1989 (Československý spisovatel Praha, Fotochema Praha, Galerie SČF Praha, České Budějovice, Štýrský Hradec, Štrasburk, Norimberk)
     1991 – Poslední výstava ve Fotochemě, Praha
     1991–1994 – FAMU – galerie divadla Kruh, Plzeň, Dům umění Brno, Česká ambasáda Vídeň, Rietveld Akademie Amsterodam, České centrum v Plovdivu a Blagojevgradu a další
     1995 – Nová jména – Pražský dům fotografie, Praha
     1996 – Zátiší – výstava Asociace českých fotografů, Národní technické muzeum v Praze
     1996–1997 – Jistoty a hledání v české fotografii 90. let – Purkrabství Pražského hradu, Dům umění v Brně, Umelecká beseda slovenská, Bratislava
     1997 – Institut tvůrčí fotografie – Národní technické muzeum v Praze
     1998 – Jistoty a hledání v české fotografii 90. let – České centrum v Berlíně, Ašsko po deseti letech – výstava z mezinárodní dílny fotografie, Muzeum Aš
     1999 – Česká fotografie 90. let, Chicago Cultural Center, USA
     2001 – Propojení obrazem, česká humanitární fotografie 1990–2000, Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, Praha
     Česká dokumentární fotografie, Herten, Německo
     Pedagogové Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, Dům umění v Opavě
     2002 – Mladé české umění – Malířství a fotografie, Leverkusen – Wiesdorf
     
Fotografie ve sbírkách:
     Galerie 4 Cheb, Chebské muzeum v Chebu, Litevská fotografická společnost, sbírka Svazu českých fotografů, Bibliothéque Nationale Paris, Maison Européene de la Photographie Paris, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, soukromé sbírky.
     Ocenění: 1989, 1991 – cena Svazu českých fotografů a Fotochemy
     1994 – cena Českého literárního fondu v Praze
     Fotografické soubory: cyklus Lidé z Porty (1984–1987), cyklus Prostory (1984–1986), cyklus Iluze (1986 – dosud neuzavřen), soubor Život beze snů (1986–1987), cyklus Lidé (od 1989 – dosud neuzavřen)
     Texty v publikacích: Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO Praha, 1993, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, ACADEMIA, Praha, 1995, Jistoty a hledání v české fotografii 90. let, KANT, Praha, 1996 (+ Česká fotografie 90. let, KANT, Praha 1999), Almanach – výroční publikace – Příběh galerie 4, Cheb 1995, Photographers encyclopaedia international, CD, 1997, Hermance, Neuchatel, Švýcarsko
     Publikační činnost: recenze výstav a publikací např.: Plzeňský deník, Mladá fronta Dnes, Fotografie – Magazín, Ateliér
     Realizace: vedle volné tvorby reklamní a užitá fotografie pro různé podniky, pohlednice, kalendáře, realizace výtvarných výstav, tiskovin a katalogů pro Muzeum a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici
     Od r. 1991 člen Asociace fotografů, od r. 1998 pedagog Institutu tvůrčí fotografie Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
     
Literatura:
     Zaujetí člověkem, 3. chebské bienále, ČSF, 1988, č. 10, Tschechoslowakische Fotografie der Gegenwart, Museum Ludwig Köln, Braus, Heidelberg, 1990, V. Birgus, V. P., Tvorba, 1991, č. 27, s. 12–13, Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha, 1993, V. Birgus, V. P. (katalog výstava) Cheb, 1995, V. Birgus, V. P. v Chebu a Opavě, Ateliér, 1995, č. 6, s. 7, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha, 1995, Jistoty a hledání v české fotografii, KANT, Praha, 1996, Photographers encyclopaedia international, CD, Hermance, Neuchatel, 1997, Česká fotografie 90. let, KANT, Praha, 1999, Pěší zóna č. 5, s. 30–43, Plzeň, 1999, Fotografie v českých zemích 1839–1999, Grada, Praha, 1999, Text V. Birgus, katalog výstavy, Plzeň, 2000, Mladá Fronta Dnes 12. 1. 2001 text Jakub Hora (liberecké vydání), Deníky Bohemia – Liberecko 16. 1. 2001 text Libor Tampier, Domino fórum, listopad 2001 – Satori v Bratislavě (Jedenásty Mesiac fotografie 2001) text Richard Friedmann.
     
1.  New York   2001
2.  Londýn   1996
3.  Praha   1994
4.  Bratislava   1999
5.  San Francisco   2000
6.  Mnichov   2000
7.  Třeboň   1993
8.  Praha   1993
9.  Barcelona   1999
10.  Liberec   1996
11.  Lužná   1997
12.  Sitges   1999
13.  Lužná   2000
14.  Trhové Sviny   1999
15.  Dřevec   1988
16.  Berlín   1995
17.  New York   2001
18.  USA   2001
19.  Amsterodam   1993
20.  Paříž   1994
21.  Frankfurt a/M.   1998
22.  Salcburk   1990
23.  Barcelona   2002
24.  Skoki   2002
25.  Paříž   1994
26.  Hallstatt   1994
27.  Scheveningen   1993
28.  St. Gilgen   1994
29.  San Francisco   2000
30.  Počátky   1998
31.  Los Angeles   2000
32.  Praha   1994
33.  Londýn   1996
34.  Paříž   1994
35.  Hallstatt   1994
36.  St. Gilgen   1994
37.  Scheveningen   1993
38.  Paříž   1990
39.  Třeboň   1993