RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1668
Václav Laňka
Svět pavích ok
přírodovědecká fotografie
Rabasova galerie Rakovník
Výstavní síň na radnici
10. října–10. listopadu 2002
vernisáž 10. října 2002 v 16.00 h
Václav Laňka
promovaný biolog
     narozen 25. 10. 1941 ve Hředlích u Rakovníka, osmiletka v Rakovníku, učební obor univerzální soustružník, maturita večerním studiem, dálkové studium Přírodovědecké fakulty UK, diplomant profesora Oty Olivy. Pracuje v Domě dětí a mládeže Rakovník od roku 1966. Je členem rakovnického fotoklubu Amfora.
     Tajuplný mechanizmus mimetických jevů vzrušuje přírodovědce už několik století. Leč vysvětlení bývá dodnes jen ve formě domněnek a individuálních názorů. Výstražná miméze, ještě navíc zaměřená na kresby a zbarvení připomínající oči vyšších živočichů, zaujala autora fotografií natolik, že se rozhodl ji představit veřejnosti prezentovanou expozicí.