RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2347
Jan Kohout
obrazy, objekty
Rabasova galerie Rakovník
Výstavní síň na radnici
14. listopadu–7. prosince 2002
vernisáž 14. listopadu 2002 v 16.00 h


Cyklus „Anima anoma“ – Chameleošnekohad, olej, plátno na sololitu, 55 × 80 cm, 2001–2002


Cyklus „Anima anoma“ – Ptakoještěronetopýr, olej, plátno na sololitu, 42 × 74 cm, 2001–2002


Cyklus „Anima anoma“ – Zebroštír, olej, plátno na sololitu, 80 × 63 cm, 2001–2002


Cyklus „Anima anoma“ – Žábobrouk, olej, plátno na sololitu, 70 × 53 cm, 2001–2002


Kříž kombinovaná technika, 51 × 40 cm, 2002


Cyklus „Anima anoma“ – Rybonoh, olej, plátno na sololitu, 42 × 62 cm, 2001–2002


Skřipky depresky, asambláž, pilinové těsto, 2002


Cyklus „Anima anoma“ – Kohoutopes, olej, plátno na sololitu, 60 × 50 cm, 2001–2002
Jan Kohout
     se narodil 5. července 1960 v Praze. Jeho rodiče pocházejí z Pavlíkova a Hracholusk. Vyučil se zahradníkem, ale protože si od dětství rád kreslil, další život si zařídil tak, aby se mohl své zálibě věnovat co nejvíce. Vedl život kumštýře, který si vydělává v různých dělnických profesích.
     Od začátku ho prý přitahovalo české umění šedesátých let, v době Kohoutova dospívání státem nepodporované a téměř podzemní. Přijal surrealistické vyznání, což není jen umělecký směr, ale spíš životní způsob a myslím, že je v tom důsledný. Kolem roku 1980 se odstěhoval na jih Čech. Staral se o údržbu v Dětském domově v Nemyšli u Tábora. V Táboře a okolí zatím i nejvíce vystavoval. Kromě výtvarničení píše poezii, třeba i písňové texty.
     Po zániku nemyšelského domova se přestěhoval do Hracholusk a působí na Rakovnicku, vystavoval už v galerii Špejchar. Roku 2000 se připojil k České surrealistické skupině.
     V rámci svých kontaktů vystavoval i v zahraničí (Deggendorf, Mulhouse). Jako básník si přinesl vavříny z literárních soutěží ve Valašském Meziříčí (2001) a z Máchových Litoměřic (2002).
     Jeho současná tvorba jak maleb, tak objektů těží z prvotních, v podstatě dadaistických principů setkávání věcí v nepřirozených a nepatřičných souvislostech. Ty jsou pak zdrojem různých prožitků většinou humorných nebo obecně pozitivních. Zdá se, že v Hracholuskách prochází příjemným obdobím.
Václav Zoubek, listopad 2002

     
1.  S taťkou na ledě asambláž  1997
2.  Dialog mosaz, dřevo  1996
3.  Trojka dřevo, asambláž  2002
4.  Koitus fluidních šunek sklo, plast  1996
5.  Dvouhlavé tele litina, plech  2002
6.  Kaktus dřevo, plast, květináč  1996
7.  Rozhřešení asambláž  1996
8.  Kočovná dekomprese asambláž  2002
9.  Universal dřevo, textil  2002
10.  Vývar z klauna asambláž  1998
11.  Létavé boty (1–6) asambláž  1998
12.  Vercajk po dědkovi mystifikační asambláž 45 × 70 cm 
13.  Faraon akryl plast, mumifikovaná myš 85 × 85 cm 1999
14.  Hra s kontaktem I kombinovaná technika 39 × 60 cm 1994
15.  Hra s kontaktem II kombinovaná technika 39 × 60 cm 1994
16.  Hra s kontaktem III kombinovaná technika 39 × 60 cm 1994
17.  Hra s materiálem I dřevo 44 × 44 cm 1995
18.  Hra s materiálem II hliník 44 × 44 cm 1995
19.  Hra s materiálem III plast 44 × 44 cm 1995
20.  Skřipky depresky asambláž, pilinové těsto  2002
21.  Cyklus „Anima anoma“ – Žábobrouk olej, plátno na sololitu 70 × 53 cm 2001–2002
22.  Cyklus „Anima anoma“ – Zebroštír olej, plátno na sololitu 80 × 63 cm 2001–2002
23.  Cyklus „Anima anoma“ – Kohoutopes olej, plátno na sololitu 60 × 50 cm 2001–2002
24.  Cyklus „Anima anoma“ – Červohadoještěr olej, plátno na sololitu 40 × 59 cm 2001–2002
25.  Cyklus „Anima anoma“ – Chameleošnekohad olej, plátno na sololitu 55 × 80 cm 2001–2002
26.  Cyklus „Anima anoma“ – Ptakoještěronetopýr olej, plátno na sololitu 42 × 74 cm 2001–2002
27.  Cyklus „Anima anoma“ – Rybonoh olej, plátno na sololitu 42 × 62 cm 2001–2002
28.  Kříž kombinovaná technika 51 × 40 cm 2002